Lider ES « Ekonomia Społeczna

Lider ES

Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej

W dniu 18 października 2023 r. odbyło się Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Sabina Południak – przewodnicząca Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście.

Celem Forum było wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów w osiąganiu ich misji, promowanie wartości społecznych oraz budowanie trwałego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, co podkreślali w swoich przemówieniach zaproszeni goście.

Dodatkowym elementem uświetniającym wydarzenie był koncert w wykonaniu młodzieży – stypendystów programu wspierania młodzieży uzdolnionej – „Nie zagubić talentu”. Wystąpili Maja Banicka i Jakub Fiołek.

 Podczas Forum wręczono nagrody w trzech konkursach:

 • Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”,
 • Nagroda „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”,
 • Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu  w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Inicjatorem i organizatorem konkursu pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W tym roku jest to już ósma edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie podmiotów ekonomii społecznej i samorządów, które w szczególny sposób realizują misję społeczną oraz przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W 2023 roku Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Skierowana do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie podkarpackim.

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Skierowana do gmin i powiatów z województwa podkarpackiego wspierających rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji wyłoniła Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W KATEGORII I: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”  nominowani zostali:

 1. Fundacja Lucky-ski
 2. Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”
 4. G&G Sp. z o.o.
 5. H&M URBAN Sp. z o.o.
 6. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
 7. „Za górą” Sp. z o.o.
 8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MAKS”
 9. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 10. „Za-bawni” Sp. z o. o.
 11. Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”
 12. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project
 13. Fundacja LANKA

W KATEGORII II: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” nominowani zostali:

 1. GMINA TRYŃCZA
 2. GMINA PRZEWORSK
 3. GMINA MIASTO DĘBICA
 4. GMINA KAMIEŃ
 5. GMINA MIASTO KROSNO
 6. GMINA SĘDZISZÓW MŁP.

W kategorii I – „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” zwyciężyła Fundacja LANKA a wyróżnienie dostała Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”.

NAGRODĘ SPECJALNĄ ze względu na szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz propagowania rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”.

W kategorii II – „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” zwyciężyła GMINA KAMIEŃ a wyróżnienie otrzymała GMINA PRZEWORSK.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego i ma charakter cykliczny. Został zainicjowany w 2015 r.                              

Nagrody w poszczególnych kategoriach trafiły do:

Kategoria: Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa – „Podkarpacki Bank Żywności”;

Wyróżnienie trafiło do: „Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ”;

Kategoria: Kultura i tożsamość narodowa – „Stowarzyszenie Damy i Huzary”;

Wyróżnienie otrzymała: Fundacja Artystyczna GA MON;

Kategoria: Nauka, edukacja i środowisko – „Fundacja Młodych Liderów”;

Wyróżnienie trafiło do: „Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej”;

Kategoria: Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój – „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk”;

Wyróżnienie otrzymało przedsiębiorstwo społeczne „G&G Sp. z o.o.”;

Kategoria: Sport, turystyka, rekreacja – „Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”;

Wyróżnienie otrzymała „Akademia Karate Tradycyjnego”.

W konkursie: Wolontariusz Roku nagrody otrzymali:

Pierwsze miejsce: Katarzyna Ożóg-Bąk z Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie.

Drugie miejsce: Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem,

Trzecie miejsce przypadło Annie Tołpa zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni z miejscowości Dobcza , w gminie Adamówka, powiat przeworski.

Miejsca na podium w konkursie: Koordynator wolontariatu wyglądają następująco:

Pierwsze miejsce – Dorota Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, powiat bieszczadzki.

Drugie miejsce –  Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski

Trzecie miejsce – Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce, gmina Bircza

Przyznano w tym roku również 3 wyróżnienia, które otrzymali:

 1. Łukasz Kominko z KGW w Dobczy, w gminie Adamówka, powiat przeworski, w kategorii Koordynatora Roku;
 2. Dawid Korab z Fundacji Lucky Ski w Ustjanowej, gmina Ustrzyki Dolne, w kategorii Wolontariusz Roku,
 3. Barbara Potocka z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu, powiat Niżański, w kategorii Wolontariusz Roku.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień, goście spotkania obejrzeli interesujący pokaz strojów z okresu XIX wieku w wykonaniu Stowarzyszenia Damy i Huzary z Przemyśla.

UWAGA! Wydłużamy termin przesyłania zgłoszeń do konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej do 21.09.2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem Konkursu jest promocja oraz upowszechnianie ekonomii społecznej, a także wsparcie i rozwój podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z art. 2 pkt. 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej) zarejestrowane w województwie podkarpackim, prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do ROPS w Rzeszowie, w wersji papierowej lub elektronicznej wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu. Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Dokumenty konkursowe są dostępne stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Konkurs „Lider ES” oraz w Aktualnościach.

Na zgłoszenia czekamy do 21.09.2023 r.
Informacja dotyczącą miejsca i terminu ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 17 850 83 21, e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl  

Zgłoś swój udział w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej!!

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 7 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu). Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2022 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas V Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Załączniki

IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej za nami!!!

18 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie po raz czwarty mieliśmy okazję spotkać się na Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej. To coroczne wydarzenie dające możliwość rozmowy o ekonomii społecznej w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.

W tym roku tematem przewodnim była nowa jakość systemu usług społecznych, który daje szansę na ich rozwój oraz zwiększenie dostępności i efektywność ich świadczenia. Ważnym elementem tego systemu są organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Podczas konferencji zaprezentowali się znamienici prelegenci:

 • Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pani Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pan prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
  w Warszawie,
 • Pani dr Joanna Lizut – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,
 • Pani prof. Teresa Zbyrad – Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
  w Warszawie
 • Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W drugiej części IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej odbyła się Gala konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021, podczas której ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów w czterech kategoriach.

W kategorii Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura w Budach Głogowskich, wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Pięć Plus ze Stalowej Woli.

Najbardziej przyjazne ekonomii społecznej samorządy w województwie podkarpackim w województwie podkarpackim to Gmina Adamówka oraz Gmina Żyraków.

Tytuł Animator ekonomii społecznej przypadł Pani Helenie Karaś ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, a wyróżnienie Pani Marioli Kądzielawie z Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy.

Dwa podmioty otrzymały ex aequo tytuł Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać również nagrodę specjalną za wyjątkową działalność i promowanie kultury lasowickiej jako dziedzictwo kulturowe naszego regionu dla Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega.

Była to już 6 edycja konkursu, a jego celem jest nagrodzenie samorządów, przedsiębiorstw społecznych, animatorów, podmiotów ekonomii społecznej, które w szczególny sposób swoimi działaniami przyczynią się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Oddział w Rzeszowie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Prezentacje:

Konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” rozstrzygnięty!!!

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników V edycji Konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.  Kapituła przyznała wyróżnienia, nagrody i tytuł laureatów w czterech kategoriach:

I Kategoria: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

 • Zwycięzca – Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom”;
 • Wyróżnienie – Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu.

II Kategoria: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

 • Zwycięzca – Gmina Leżajsk;
 • Wyróżnienie – Gmina Zarzecze.

III Kategoria: „Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna)”

 • Zwycięzca – Pani Laura Starowiejska;
 • Wyróżnienie – Pani Natalia Sitek.

IV Kategoria: „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”

 • Zwycięzca – Warsztat Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli;
 • Wyróżnienie – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

oraz nagrodę specjalną za całokształt działań – Spółdzielni Socjalnej Gminy Leżajsk „GMINOVA”.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, a nagrody ufundowane zostały z budżetu samorządu województwa.

Z uwagi na zaistniała sytuację epidemiologiczną, w tym roku Kapituła ogłosiła wyniki konkursu podczas spotkania online, laureatów przedstawili Pan Marszałek Stanisław Kruczek – Przewodniczący Kapituły Konkursu oraz Pan Dyrektor ROPS w Rzeszowie – Jerzy Jęczmienionka.

Podczas spotkania został także uroczyście przyznany certyfikat jakości dla podmiotów ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”Przedsiębiorstwu społecznemu ZALPAK Sp. z o.o. z Kuńkowców w powiecie przemyskim.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

RUSZA V EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)
Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia  i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”
Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 5 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Konkursie, proszę o zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie www.es.rops.rzeszow.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Na zgłoszenia czekamy do 30.10.2020 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

 

RUSZA IV EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają
w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna). 
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu)
i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy do 13.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania:

 • Regulamin Konkursu
 • Formularz zgłoszeniowy – kategoria I
 • Formularz zgłoszeniowy – kategoria II
 • Formularz zgłoszeniowy – kategoria III
 • Plakat

 

RUSZA KONKURS „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

es logo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 22.09.2017r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu (298 KB, WORD)
 2. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii I (405 KB, WORD)
 3. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii II (298 KB, WORD)
 4. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii III (298 KB, WORD)
 5. Karta oceny dot. kategorii I (293 KB, WORD)
 6. Karta oceny dot. kategorii II (294 KB, WORD)
 7. Karta oceny dot. kategorii III (290 KB, WORD)

Plakat promujący (644 KB, PDF)

I Gala konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz znaku jakości ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” za nami!!!

W dniu 27 października 2016 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Gala podsumowującą konkurs zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. Podczas Gali nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów znaku jakości „Zakup prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. W uroczystości udział wzięli przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele władz lokalnych, Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych.

(więcej…)

Konkurs

Głosowanie w terminie: 19.09.2016 r. – 10.10.2016 r.

Głosowanie zakończy się w dniu 10.10.2016 r. o godzinie 24.00

W kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” nominowani to:

 1. Gmina Miasta Sanok
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Miejska Przemyśl
 4. Gmina Strzyżów
 5. Powiat Jarosławski

Wskaż zwycięzcę w kategorii I:

 

W kategorii II: „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nominowani to:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
 2. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
 3. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
 4. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli
 5. Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”
 6. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
 9. Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 10. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Wskaż zwycięzcę w kategorii II:

 

W kategorii III: „Animator ekonomii społecznej” nominowani to:

 1. Pan Jan Ciołczyk
 2. Pan Paweł Maciechowski
 3. Pan Łukasz Maciechowski
 4. Pan Łukasz Janocha
 5. Pani Danuta Roma Wiech
 6. Pani Małgorzata Gotfryd
 7. Pan Sławomir Solecki

Wskaż zwycięzcę w kategorii III: