Kontakt

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

www.rops.rzeszow.pl

tel. (17) 747 06 00

 

Biuro projektu:

Ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

www.es.rops.rzeszow.pl

 

Koordynator projektu:

Jarosław Krzysztofik

e-mail: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl

tel.(17) 850 83 21

 

Specjalista ds. koordynacji sektora ES

Alina Kręt

e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl

tel. (17) 850 79 23

 

Specjalista ds. promocji PES

Agnieszka Guzior

e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl

tel. (17) 850 83 21

 

Księgowy Projektu

Kinga Ruszel

e-mail: k.ruszel@rops.rzeszow.pl

 

Specjalista ds. koordynacji sektora ES

Judyta Lignowska

e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

tel. (17) 850 79 23