Kontakt « Ekonomia Społeczna

Kontakt

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Ul. Hetmańska  9, 35-045 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00  

Biuro projektu:
Ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów
www.es.rops.rzeszow.pl  

Koordynator projektu:
Aleksandra Bochenek-Rzucidło
e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl
tel.(17) 850 83 21

Specjalista ds. koordynacji sektora ES
Judyta Lignowska
e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21

Specjalista ds. koordynacji sektora ES
Agnieszka Guzior
e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21

Specjalista ds. promocji PES
Magdalena Wilk-Micek
e-mail: m.wilk-micek@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21

Specjalista ds. badań
Łukasz Cywiński
e-mail: l.cywinski@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21

Księgowy Projektu
Damian Gorczyca
e-mail: d.gorczyca@rops.rzeszow.pl