Lider ES « Ekonomia Społeczna

Lider ES

KONKURS LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż zakończyła się ocena formalna i merytoryczna kandydatur do konkursu „Lider ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim”. Pozytywną weryfikację przeszły 22 kandydatury, tym samym zostały one nominowane w poszczególnych kategoriach.

W kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” nominowani to:

 1. Gmina Miasta Sanok
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Miejska Przemyśl
 4. Gmina Strzyżów
 5. Powiat Jarosławski

W kategorii II: „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nominowani to:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
 2. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
 3. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
 4. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli
 5. Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”
 6. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
 9. Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 10. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

W kategorii III: „Animator ekonomii społecznej” nominowani to:

 1. Pan Jan Ciołczyk
 2. Pan Paweł Maciechowski
 3. Pan Łukasz Maciechowski
 4. Pan Łukasz Janocha
 5. Pani Danuta Roma Wiech
 6. Pani Małgorzata Gotfryd
 7. Pan Sławomir Solecki

GŁOSOWANIE JUŻ WKRÓTCE!!!

Konkurs „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” został objęty Honorowym Patronatem  Marszałka Województwa Podkarpackiego

marszalek

Patroni medialni:

TVPR
PRR
nowiny24

Nowiny

RUSZA KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza konkurs pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulamine Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 19.08.2016r.
Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl zostanie opublikowana lista kandydatur zgloszonych do udzialu w Konkursie. Głosowanie odbywać się będzie internetowo zgodnie z regulaminem Konkursu. Więcej informacji można uzyskac pod numerem telefonu: 17 850 83 21.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Do pobrania:

KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”

Celem Konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw społecznych i promocja przedsiębiorczości społecznej z woj. podkarpackiego oraz promowanie i upowszechnienie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
Nagrodę otrzymują uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój
i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie
z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.
Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
Pierwszą edycję Konkursu planuje się we wrześniu 2016 roku.