Gmina Miejska Przemyśl « Ekonomia Społeczna

Gmina Miejska Przemyśl

Dodano 19 września 2016

przemyslOd dnia utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – 01.01.2013 r., samorząd Gminy Miejskiej Przemyśl, na czele którego stoi Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma w corocznym budżecie zabezpiecza środki finansowe na wspieranie działalności tej placówki.
Gminę Miejską Przemyśl, jej wydziały oraz jednostki organizacyjne wyróżnia wzorowa współpraca z CIS.
CIS w Przemyślu może sprawnie prowadzić swoją działalność dzięki staraniom jednostek organizacyjnych miasta tj.:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który bardzo zaangażował się przy realizacji zdania publicznego pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014” oraz nadal współpracuje z CIS m.in. poprzez: motywowanie klientów Ośrodka do aktywności i kierowanie ich do uczestnictwa w CIS. Szczególnie należy podkreślić dobre kontakty pracowników socjalnych Ośrodka z pracownikiem socjalnym CIS. MOPS powierza CIS-owi wdrażanie działań aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników realizowanych przez Ośrodek projektów systemowych;
  2. Powiatowego Urzędu Pracy, który wspomógł realizację zdania publicznego pn. ,,Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014’’, a także motywował i kierował osoby bezrobotne do uczestnictwa w CIS. Bardzo sprawne przebiegało refundowanie wydatków na świadczenia integracyjne dla uczestników CIS. PUP służył konsultacjami i udzielał wszelkiej pomocy na etapie rozpoczęcia funkcjonowania CIS;
  3. Zarządu Dróg Miejskich – wielokrotnie i bezpłatnie użyczał CIS powierzchni pasów drogowych i chodników zajmowanych na stanowiska wystawowe przez warsztat rękodzieła pamiątkarstwa w CIS;
  4. Przemyskiemu Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – wielokrotne i bezpłatnie użyczało stoiska podczas wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych;
  5. Przemyskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – bezpłatnie użyczał CIS stoisk podczas wydarzeń rekreacyjnych i sportowych;
  6. Miejskiemu Rzecznikowi Praw Konsumentów – wielokrotne i bezpłatne udzielał szczegółowych informacji z zakresu praw konsumenta uczestnikom CIS .

Dzięki poparciu i dobrej woli władz Miasta Przemyśla, część uczestników warsztatu remontowo – budowlanego, zdobywa nowe doświadczenie i kwalifikacje w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej – spółce miejskiej.
Stała współpraca z Samorządem Miasta Przemyśla wyrażała się m.in. również poprzez:

  1. zaproszenie pracownika CIS do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024,
  2. wyjazdowe posiedzenie w siedzibie CIS Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia,
  3. omawianie oraz konsultowanie bieżących i planowanych działań CIS z Wydziałem Spraw Społecznych w Przemyślu,

Efektem bardzo dobrego podejścia Władz Miasta Przemyśla do problematyki ekonomii społecznej w Mieście są zapisy w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022, w których bardzo mocno wyeksponowana jest dziedzina ekonomii społecznej w ujęciu zgodnym z KPRES.