Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 w sprawie uchwalenia Regionalnego Planu Działania na Rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020
DO POBRANIA

Zespół ekspertów

Zespół ekspertów ds. opracowania regionalnego planu działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim powołany Uchwała Nr 62/1354/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2011r.
DO POBRANIA

Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj.Podkarpackim na lata 2012-2020

Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020
DO POBRANIA

 

Wytyczne MPiPS

Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej
DO POBRANIA

Raport z monitoringu RPDES za 2014r.

Raport z monitoringu wdrażania w 2014r. Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020
DO POBRANIA

Raport z monitoringu RPDES za lata 2012/2013

Raport z monitoringu wdrażania w latach 2012-2013 r. Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020
DO POBRANIA