Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie « Ekonomia Społeczna

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie

Dodano 19 września 2016

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie jest jednym z najprężniej działających podmiotów na Podkarpaciu, wśród jednostek reintegracyjnych zaliczanych do sektora ekonomii społecznej.
Głównym celem działania Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy i podlegają wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy CIS-u nabywają umiejętności samorealizacji, rozwijają kompetencje osobiste i społeczne, zdobywają kwalifikacje zawodowe oraz zdolność aktywnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącą do zatrudnienia.
Od początku funkcjonowania CIS-u zajęcia ukończyło 159 uczestników, a 51 osób zrealizowało efektywność zatrudnieniową i znalazło stałe zatrudnienie. Aktualnie w zajęciach bierze udział 54 uczestników. Tak duża liczba uczestników pozwala przypuszczać, iż jest to jeden z największych, jeśli nie największy CIS w kraju.
W ramach zajęć z reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez Centrum funkcjonują 3 warsztaty: usług porządkowych (21 uczestników), usług szwalniczych (12 uczestników), usług komunalnych (21 uczestników).

CIS wybił się na rynku jako podmiot specjalizujący się w usługach szwalniczych. Sprawna organizacja, a także opracowanie i wdrożenie przyjętej strategii przyniosło oczekiwane efekty związane z wypracowaniem marki, zdobyciem pozycji i wiarygodności na rynku. Dzisiaj Centrum Integracji Społecznej szyje dla kilku największych agencji reklamowych, które sprzedają produkty CIS-u nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach europejskich.

Ukoronowaniem starań i zaangażowania „Pawłowego Sioła” na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu była realizacja prestiżowego zlecenia dla UEFA na EURO 2016. CIS uszył 30 tys. toreb reklamowych, wszystkie na pierwszej stronie z nadrukiem – oficjalnym logo mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.

W ramach zawiązanego partnerstwa lokalnego z Gminą Miejską Jarosław, Pruchnik, oraz z Gminą Wiązownica w latach 2014-2015 Centrum jako partner  w projektach systemowych pt. „Czas na aktywność w gminie…” finansowanych ze środków unijnych, realizowało zadania z reintegracji społecznej i zawodowej uzyskując dodatkowe przychody na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania.

W ramach funkcjonującego partnerstwa również w latach 2016 – 2018 CIS jako partner bierze udział w projektach, m.in. „Moja Szansa na Sukces” realizując zadania z zakresu reintegracji.
Dzięki pracy i zaangażowaniu w rozwój sektora ekonomii społecznej Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” jest godnym pretendentem do uzyskania tytułu „Lider Ekonomii Społecznej”.

dsc_0020 dsc_0106 dsc_0110 dsc_0218 dsc_0221