Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy « Ekonomia Społeczna

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Dodano 19 września 2016

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy jest organizacją pożytku publicznego od roku 2001. Od 1994r. działa na rzecz integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Zaspokaja ich potrzeby w zakresie opieki, lecznictwa, edukacji, mieszkalnictwa chronionego, sportu, udziału w kulturze i rekreacji. Celem organizacji jest zapewnienie maksymalnej samodzielności i niezależności osoby z niepełnosprawnością na miarę jej indywidualnych możliwości.

Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy (od 2004r) dla 60 uczestników
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej (od 2006r) zatrudniający obecnie 37 niepełnosprawnych,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli (od 2009r.)
  • Galerię wyrobów artystycznych ZAZ w Dębicy (od 2013)

Organizacja realizuje Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskując środki zewnętrzne. Były to m. in.

  • Projekt POKL pn. „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Woli Żyrakowskiej” (2008 – 2010);
  • Projekt POKL pn. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie (2010- 2012);
  • Projekt POKL „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, (2013- 2014);
  • Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” (2014);
  • Aktualnie Stowarzyszenie „Radość” realizuje Projekt: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”, współfinansowany z PFRON dla 50 niepełnosprawnych;
  • Od 1.09.2016r. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne (Projekt RPO).

Organizacja realizuje lub współpracuje przy realizacji zadań publicznych z organami administracji publicznej i organami samorządu terytorialnego. W ramach tej współpracy prowadziła świetlice integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i terapeutów (2007, 2014, 2015), szkolenie dla rodzin zastępczych. Jest organizatorem Powiatowych Spotkań Integracyjnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu zapewniając niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych formach rekreacji, aktywności kulturalnej i sportowej. Dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.
Działa na rzecz integracji współpracując z placówkami oświatowymi (wspólne zajęcia i wzajemne wizyty). Uczestniczy w prezentacjach twórczości artystycznej ukazując potencjał, umiejętności i osiągnięcia osób niepełnosprawnych.