Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” « Ekonomia Społeczna

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”

Dodano 19 września 2016

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” powstała w 2010r. z inicjatywy PUP w Leżajsku. Została założona przez pięć osób bezrobotnych, które postanowiły skorzystać z formy samo zatrudnienia jaką jest Spółdzielnia Socjalna. Byliśmy drugim podmiotem Ekonomii Społecznej w powiecie leżajskim. Od 2012r. jesteśmy umieszczeni w ogólnopolskim Atlasie Ekonomii Społecznej jako dobry przykład działalności. Każdego roku naszą spółdzielnie odwiedza ok 50 osób z terenu całego kraju w ramach wizyt studyjnych jakie są organizowane przez różne samorządy.

W 2013 roku Nasza Spółdzielnia została nagrodzona przez Prezydenta RP w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”. Otrzymaliśmy również nagrodę od Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Starosty Leżajskiego Jana Kidy.

W 2014 roku Spółdzielnia została wyróżniona w konkursie „Women , Region, Society, Business- Kobiety są przyszłością ” w kategorii „Firma Przyjazna Kobietom”. Wyróżnienie w konkursie „ Mikroprzedsiębiorca Roku „ organizowanego przez Fundację Kolenberga przy Citi Bank Handlowy.

Od początku naszej działalności staramy się godnie reprezentować nasz powiat z zakresu funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, dlatego też wszystkie wyróżnienia jakie otrzymujemy mobilizują nas do naszej dalszej pracy.

Głównym założeniem Spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o osobista pracę członków. Ważnym elementem naszej działalności jest reintegracja zawodowa i społeczna członków spółdzielni. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ). Od początku naszej działalności upowszechniamy i promujemy Ekonomię Społeczną w naszym regionie.

zdjecie