Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej

Dodano 19 października 2023

W dniu 18 października 2023 r. odbyło się Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Sabina Południak – przewodnicząca Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście.

Celem Forum było wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów w osiąganiu ich misji, promowanie wartości społecznych oraz budowanie trwałego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, co podkreślali w swoich przemówieniach zaproszeni goście.

Dodatkowym elementem uświetniającym wydarzenie był koncert w wykonaniu młodzieży – stypendystów programu wspierania młodzieży uzdolnionej – „Nie zagubić talentu”. Wystąpili Maja Banicka i Jakub Fiołek.

 Podczas Forum wręczono nagrody w trzech konkursach:

 • Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”,
 • Nagroda „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”,
 • Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu  w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Inicjatorem i organizatorem konkursu pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W tym roku jest to już ósma edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie podmiotów ekonomii społecznej i samorządów, które w szczególny sposób realizują misję społeczną oraz przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W 2023 roku Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Skierowana do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie podkarpackim.

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Skierowana do gmin i powiatów z województwa podkarpackiego wspierających rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji wyłoniła Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W KATEGORII I: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”  nominowani zostali:

 1. Fundacja Lucky-ski
 2. Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”
 4. G&G Sp. z o.o.
 5. H&M URBAN Sp. z o.o.
 6. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
 7. „Za górą” Sp. z o.o.
 8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MAKS”
 9. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 10. „Za-bawni” Sp. z o. o.
 11. Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”
 12. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project
 13. Fundacja LANKA

W KATEGORII II: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” nominowani zostali:

 1. GMINA TRYŃCZA
 2. GMINA PRZEWORSK
 3. GMINA MIASTO DĘBICA
 4. GMINA KAMIEŃ
 5. GMINA MIASTO KROSNO
 6. GMINA SĘDZISZÓW MŁP.

W kategorii I – „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” zwyciężyła Fundacja LANKA a wyróżnienie dostała Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”.

NAGRODĘ SPECJALNĄ ze względu na szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz propagowania rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”.

W kategorii II – „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” zwyciężyła GMINA KAMIEŃ a wyróżnienie otrzymała GMINA PRZEWORSK.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego i ma charakter cykliczny. Został zainicjowany w 2015 r.                              

Nagrody w poszczególnych kategoriach trafiły do:

Kategoria: Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa – „Podkarpacki Bank Żywności”;

Wyróżnienie trafiło do: „Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ”;

Kategoria: Kultura i tożsamość narodowa – „Stowarzyszenie Damy i Huzary”;

Wyróżnienie otrzymała: Fundacja Artystyczna GA MON;

Kategoria: Nauka, edukacja i środowisko – „Fundacja Młodych Liderów”;

Wyróżnienie trafiło do: „Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej”;

Kategoria: Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój – „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk”;

Wyróżnienie otrzymało przedsiębiorstwo społeczne „G&G Sp. z o.o.”;

Kategoria: Sport, turystyka, rekreacja – „Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”;

Wyróżnienie otrzymała „Akademia Karate Tradycyjnego”.

W konkursie: Wolontariusz Roku nagrody otrzymali:

Pierwsze miejsce: Katarzyna Ożóg-Bąk z Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie.

Drugie miejsce: Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem,

Trzecie miejsce przypadło Annie Tołpa zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni z miejscowości Dobcza , w gminie Adamówka, powiat przeworski.

Miejsca na podium w konkursie: Koordynator wolontariatu wyglądają następująco:

Pierwsze miejsce – Dorota Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, powiat bieszczadzki.

Drugie miejsce –  Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski

Trzecie miejsce – Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce, gmina Bircza

Przyznano w tym roku również 3 wyróżnienia, które otrzymali:

 1. Łukasz Kominko z KGW w Dobczy, w gminie Adamówka, powiat przeworski, w kategorii Koordynatora Roku;
 2. Dawid Korab z Fundacji Lucky Ski w Ustjanowej, gmina Ustrzyki Dolne, w kategorii Wolontariusz Roku,
 3. Barbara Potocka z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu, powiat Niżański, w kategorii Wolontariusz Roku.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień, goście spotkania obejrzeli interesujący pokaz strojów z okresu XIX wieku w wykonaniu Stowarzyszenia Damy i Huzary z Przemyśla.