Gmina Miasta Sanok « Ekonomia Społeczna

Gmina Miasta Sanok

Dodano 19 września 2016

Dlaczego Gmina Miasta Sanoka Liderem ekonomii społecznej?… bo:

 • co roku przyznaje wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W 2015 roku Gmina przyznała dotacje w łącznej kwocie 192.000 zł dla 20 organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, a także wydatkowała 52.650 zł dotacji dla 15 organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 4.000 zł dla 1 organizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
 • od 2015 r. corocznie organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności oraz pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia;
 • ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Przemyskiej m.in. organizując Dzień Dziecka, Paraolimpiady Wojewódzkie, Wigilie dla bezdomnych;
 • była jednym z ogniw powołania w 2016 r. klastra „Kulturalny Sanok”, którego celem jest rozwój działalności kulturalnej i turystycznej w Sanoku, poprzez współpracę środowisk związanych z kulturą, biznesem turystycznym oraz lokalnych samorządów;
 • wspiera zakłady pracy chronionej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Sanoku;
 • pozafinansowo współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej w formach:
  • doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej
  • konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji
  • udostępnianie i remont lokali w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego
  • udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych
  • popularyzowanie działalności organizacji w mediach, na stronach internetowych
  • wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne
  • wspieranie działalności statutowej organizacji
  • inicjowanie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
  • współorganizowanie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (w tym wolontariatu)
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • wzbogacanie życia kulturalnego Sanoka poprzez projekty artystyczne (festiwale, konkursy i warsztaty) wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy.

Gmina Miasta Sanoka jest bardzo ważnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Współpraca odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

dzien-godnosci

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

lato-podworkowe

Lato podwórkowe

mikolajki-na-lodzie

Mikołajki na lodzie

mistrzostwa-polski-2016-w-dogtrekkingu

Mistrzostwa Polski 2016 w dogtrekkingu

otwarcie-placu-zabaw-w-ramach-budzetu-obywatelskiego

Otwarcie placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego

sniadanie-wielkanocne-dla-bezdomnych

Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych

wigilijne-spotkanie-na-sanockim-rynku

Wigilijne spotkanie na sanockim rynku

wojewodzka-olimpiada-dla-niepelnosprawnych

Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych


Zdjęcia zostały udostępnione 
przez Urzędnika Miasta w Sanoku