Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” « Ekonomia Społeczna

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”

Dodano 19 września 2016

Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów” jest podmiotem ekonomii społecznej utworzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu oraz Powiat Jarosławski.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zielonych oraz oferujemy usługi z wykorzystaniem profesjonalnych myjni parowych. Dysponujemy odpowiednio dobraną, wykwalifikowaną kadrę oraz w pełni profesjonalnym sprzętem. Zatrudniamy specjalistów z zakresu projektowania i pielęgnacji terenów zielonych. O jakości usług świadczą wizualne efekty naszej pracy znajdujące się na terenie Miasta Jarosławia w postaci założeń ogrodniczych.

Naszym nadrzędnym celem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaoferowanie konkretnej i stałej pracy.

Nasi pracownicy z pasją wykonują powierzone czynności. System rekrutacji, a następnie system wsparcia stworzony przez Spółdzielnię, pozwala na wykonywanie pracy w warunkach dostosowanych do indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca umożliwia im samorealizację, a otrzymane wynagrodzenie pozwala na godne życie.

Angażujemy się również w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z poza grona naszych pracowników m.in. realizowaliśmy projekty finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W 2014 roku Spółdzielnia zrealizowała projekt pn. „Wypoczywaj aktywnie na radawskim szlaku” – poznawanie kraju zaczynami od własnego środowiska. Projekt polegał na aktywnym wypoczynku i kształtowaniu pozytywnych postaw wśród 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast w roku 2015 Spółdzielnia realizowała projekt pn. „Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu ogrodnictwa oraz produkcji świec”, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna 32 beneficjentów projektu.

Od 2013 roku nieprzerwanie zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza specyfika jako podmiotu ekonomii społecznej wymaga nieustannego poszukiwania i wdrażania nowych pomysłów w celu poszerzenia działalności i zapewnienia dalszego funkcjonowania Spółdzielni, a przede wszystkim w celu stworzenia szansy podjęcia pracy dla kolejnych osób z niepełnosprawnościami, co konsekwentnie nam się udaje.

img_1227 img_8580