Spółdzielnia Socjalna „KONAR” « Ekonomia Społeczna

Spółdzielnia Socjalna „KONAR”

Dodano 19 września 2016

Spółdzielnia Socjalna „Konar” powstała w roku 2005, faktyczną działalność rozpoczęła w lipcu 2006. Nieprzerwanie od 10 lat prowadzi działalność społeczną i gospodarczą.
Głównym celem spółdzielni jest tworzenie trwałych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób defaworyzowanych społecznie i zawodowo. Obecnie w spółdzielni zatrudnionych jest 18 osób w tym 15 osób w oparciu o umowy o pracę, 3 w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Spółdzielnia w 100% finansowana jest działalnością gospodarczą, która prowadzona jest w obszarze usług gastronomicznych i cateringowych (średnio dziennie przygotowujemy 800 posiłków). Od dwóch lat prowadzimy również biuro rachunkowe, gdzie świadczymy usługi księgowo – doradcze. Obroty spółdzielni z działalności gospodarczej od kilku już lat kształtują się na poziomie 1 mln zł.

W ramach działalności statutowej realizujemy projekty np. Projekt FIO Aktywni Społecznie, szkolimy (w sierpniu 2016 szkolimy pracowników Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS), doradzamy oraz organizujemy wizyty studyjne.

W roku 2008 spółdzielnia została nagrodzona nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno-gospodarczej. Otrzymaliśmy również w 2014 nagrodę Krajowej Rady Spółdzielczej – Prymus Spółdzielczy. Spółdzielnia została założona przez 7 osób bezrobotnych. Na start nie otrzymała wsparcia finansowego ze środków publicznych. Uruchomić spółdzielnię pomógł biznes, który sprzedał sprzęt gastronomiczny z odroczonym terminem płatności oraz osobista praca i zaangażowanie członków spółdzielni. Przez 10 lat spółdzielnia nie korzystała ze środków publicznych na przystąpienie nowych członków, jak i doposażenie stanowisk pracy.

Spółdzielnia Socjalna „Konar” to podmiot, który na trwale zakorzenił się na mapie PES województwa podkarpackiego jak i w całego kraju. Przez 10 lat spółdzielnia wypracowała rozpoznawalną markę, oferta nasza charakteryzuje się wysoką jakością przy konkurencyjnej cenie. Od wielu lat skutecznie konkurujemy z otwartym biznesem w zakresie realizacji zadań zlecanych przez JST, nie korzystając przy tym z klauzul społecznych.

W naszej działalności kierujemy się zasadą: „Najważniejszy jest zawsze człowiek”.

Zarząd Spółdzielni:
Aneta Englot – Prezes Zarządu
Małgorzata Jagielska – Z-ca Prezesa Zarządu
Krzysztof Patrzyk – Z-ca Prezesa Zarządu