PUBLIKACJE/WYDAWNICTWA « Ekonomia Społeczna

PUBLIKACJE/WYDAWNICTWA

Dobre praktyki (10 MB, PDF)
Folder (4 314 KB, PDF)
Katalog branżowy produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim (12 MB, PDF)
Katalog Podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (8 674 KB, PDF)
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej (1 072 KB, PDF)
Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r. (757 KB, PDF)
Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 (2 817 KB, PDF)