PUBLIKACJE/WYDAWNICTWA

Dobre praktyki
Folder
Katalog branżowy produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim
Katalog Podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej
Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r.
Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024