Spółdzielnia Socjalna „Ekoda” « Ekonomia Społeczna

Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”

Dodano 19 września 2016

W 2013 roku z inicjatywy dwóch samorządów Starosty Jarosławskiego i Wójta gminy Laszki została założona Spółdzielnia Socjalna osób prawnych „EKODA” z siedzibą w Laszkach. Głównym celem powołania tej organizacji jest reintegracja osób długotrwale bezrobotnych i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Powołany Zarząd Spółdzielni stworzył 5 osobową załogę. Zorganizował szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz został zakupiony sprzęt niezbędny do świadczenia usług na terenach Powiatu Jarosławskiego. Działalność spółdzielni ukierunkowano na utrzymanie terenów zielonych (pielęgnacja, koszenie trawy itp.). Drugim działaniem są prace remontowo-budowlane. Dodatkowo spółdzielnia świadczy usługi biurowe punkt ksero i wydruk, pomoc i tworzenie wzorów pism i wniosków dla lokalnych mieszkańców. Ponadto zajmujemy się produkcją worków na śmieci dla instytucji i mieszkańców naszej gminy. Sprzęt budowlany i ogrodniczy zakupiono dzięki wsparciu projektu prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego pt. ,,Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. Spółdzielnia korzystała z częściowego wsparcia co powodowało zmniejszenie kosztów utrzymania pracowników. Na przełomie 2015/2016 r. organizacja musiała zmierzyć się z rynkiem i konkurencją co spowodowało okresowe problemy finansowe. Wiosną 2016r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie Zarządu spółdzielni. Po objęciu stanowiska nowy Prezes rozpoczął działania mające na celu ratowanie spółdzielni. Zmniejszono jej zarząd, w którym znajduje się obecnie 3 osoby (wcześniej było ich 5), zmniejszając tym samym liczbę etatów z dwóch do jednego, dwaj członkowie Zarządu pracują społecznie. A działanie spółdzielni nastawiono na skuteczniejszą obsługę lokalnego rynku. Od kwietnia 2016r. do końca sierpnia spółdzielnia zdobyła wiele kontraktów na usługi budowlane co spowodowało wzrost zapotrzebowania na pracowników. Wobec powyższego zatrudniamy obecnie 10 osób na etacie, a do końca roku Zarząd planuje zwiększyć zatrudnienie do 20 osób. Od 3 lat realizujemy zadanie publiczne Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. ,, Podkarpacki Naturalny Wypas”. Działanie to owocuje współpracą z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, rolnikami oraz spółdzielniami rolniczymi. Działając w środowisku wiejskim staramy się uczestniczyć aktywnie we wszystkich imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych w naszym rejonie.