Pani Małgorzata Gotfryd « Ekonomia Społeczna

Pani Małgorzata Gotfryd

Dodano 19 września 2016

Pani Małgorzata Gotfryd od 16 maja 2005 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, natomiast od 1 listopada 2009 roku jest Kierownikiem Klubu Integracji Społecznej przy MOPS. Jest mocno związana z wolontariatem. Sama przez blisko 8 miesięcy pracowała jako wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, gdzie pomagała pracownikom socjalnym w wykonywaniu prac biurowych i obowiązków służbowych w środowisku. W 2005 roku została Prezesem Stowarzyszenia działającego przy MOPS – Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich, funkcję tą sprawowała do czerwca 2011 roku. W tym czasie w partnerstwie z MOPS zostało zrealizowanych wiele projektów i programów skierowanych do różnych grup społecznych, w tym przedstawicieli trzeciego sektora ze Stalowej Woli, dzieci i młodzieży, osób starszych. Od września 2013 roku ponownie zaangażowała się w działalność pozarządową powołując nowe Stowarzyszenie – Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” z siedzibą w Stalowej Woli. W skład Stowarzyszenia wchodzą pracownicy tut. Ośrodka, chcący wdrażać działania na rzecz poszerzenia oferty zadań realizowanych przez instytucje oraz organizacje z zakresu pomocy i integracji społecznej. Małgorzata Gotfryd została Prezesem tego Stowarzyszenia i funkcję te pełni do dziś.

W Klubie Integracji Społecznej przy MOPS pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, głównie z uwagi na problemy: bezrobocia, uzależnień, bezdomności. Od lat realizuje program Klubu w oparciu o zasadę partycypacji i współuczestniczenia odbiorców działań w ich planowaniu i realizacji. Celem działań Kierownika KIS jest reintegracja społeczna, zawodowa i edukacyjna w oparciu o kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z osobami bezrobotnymi. Cel ten jest realizowany poprzez szereg działań podejmowanych w KIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. Kierownik KIS stara się z roku na rok poszerzać ofertę Klubu o nowe usługi (warsztaty, szkolenia, ciekawe formy spędzania czasu wolnego). W tym zakresie nieodłączna jest stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, Urzędem Miasta w Stalowej Woli oraz szkołami, uczelniami
i organizacjami pozarządowymi. Pozyskiwanie nowych parterów do realizacji usług w KIS stanowi kolejną formę warsztatu pracy. Budowanie pozytywnego wizerunku Klubu Integracji Społecznej przy MOPS i ekonomii społecznej w regionie to podstawowe działania na którym skupia się Małgorzata Gotfryd. Udział w licznych wystąpieniach podczas konferencji, sympozjów, spotkań doradczych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego i nie tylko, daje okazje do promowania przez nią ekonomii społecznej.

Małgorzata Gotfryd jest otwarta na nowe wyzwania, bycie „Aniołem” podczas Spotkania Wigilijnego, czy prelegentem na konferencji jest kolejnym dowodem na to, że nie są jej obce działania oddolne, wynikające z aktualnej potrzeby i chwili. Ekonomia społeczna, trzeci sektor to obszar bogaty w realizację takich inicjatyw, gdzie liczy się przede wszystkim człowiek i jego dobro. Z tego względu zgłaszamy kandydaturę Małgorzaty Gotfryd w kategorii „Animator ekonomii społecznej” za działania podejmowane na rzecz rozwoju i upowszechnia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób bezrobotnych.

Listy i referencje

Podziękowanie

001

Spotkanie wigilijne – grudzień 2014 roku

002

Spotkanie wigilijne – grudzień 2014 roku

003

Wolontariat – Akcja „Podaj dalej swój podręcznik” – 2005 rok

004

Szkolenie „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?” – 2007 rok

005

„Mecz piłki nożnej w spódnicach” – lipiec 2015 roku

006

„Mecz piłki nożnej w spódnicach” – lipiec 2015 roku

007

Zmagania Miast „Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Gorzyce” – czerwiec 2016 roku

008

Zmagania Miast „Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Gorzyce” – czerwiec 2016 roku

009

Wywiady do mediów

010

Gala Wolontariatu – grudzień 2014 roku

011

Gala Wolontariatu – grudzień 2013 roku

012

Gala Wolontariatu – grudzień 2015 roku

013

Rozmowy indywidualne z kandydatami do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

014

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2014 roku

015

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2015 roku

016

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2016 roku

017

Piknik sąsiedzki – wrzesień 2014 roku

018

Piknik rodzinny – czerwiec 2015 rok

019

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” – październik 2014 roku