I Gala konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz znaku jakości ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” za nami!!! « Ekonomia Społeczna

I Gala konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz znaku jakości ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” za nami!!!

Dodano 3 listopada 2016

W dniu 27 października 2016 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Gala podsumowującą konkurs zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. Podczas Gali nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów znaku jakości „Zakup prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. W uroczystości udział wzięli przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele władz lokalnych, Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych.

Galę otworzył Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka.

W pierwszej części Gali nastąpiła certyfikacja znakiem „Zakup prospołeczny”. Jako pierwsi w naszym województwie prawo posługiwania się znakiem otrzymali: Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”, Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”, Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko” oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.
Wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” poprzedziła prelekcja Pana Prof. UAM dr hab. Tomasza Mika, Wiceprezesa Zarządu Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa, który przybliżył cel istnienia znaku, historie jego opracowania i powstania oraz korzyści jakie płyną dla podmiotu posiadającego znak – jako narzędzia wspierającego i promującego podmiot. Certyfikaty wręczyli Pan Stanisław Kruczek- Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej znakiem „Zakup Prospołeczny” oraz Pan Tomasza Mike.
W drugiej części Gali zostały ogłoszone wyniki konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz wręczone nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.
W kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nagrodę główną i prawo posługiwania się tytułem „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” otrzymała Gmina Miasta Sanok. Wyróżniona została Gmina Miejska Przemyśl.
Nagrodę w kategorii II i tym samym tytuł „Lidera ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w roku 2016” otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project” wraz z  nagrodą finansową 9 000zł, dyplomem i pamiątkową statuetką.
Wyróżnienie w kategorii II otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Konar”, nagrodę finansową 5 000zł, dyplom oraz  statuetkę.
W kategorii III „Animatorem ekonomii społecznej roku 2016 w województwie podkarpackim” został Pan Łukasz Maciechowski, nagrodzony kartą podarunkową o wartości 3 000zł, dyplomem, statuetką.
Wyróżnienie w tej kategorii oraz karta podarunkowa o wartości 2 000zł, dyplom i statuetka trafiło do Pana Pawła Maciechowskiego.
Nagrody w Konkursie zostały ufundowane z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego a wręczone zostały przez Pana Stanisława Kruczka – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego i Pana Jerzego Jęczmienionkę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Po emocjach związanych z ogłoszeniem wyników nastąpiła prelekcja Pana dr Macieja Ulity z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który udzielił zebranym gościom kilku rad jak osiągnąć sukces   i zostać liderem.
Uroczystość uświetniły występy wokalistów z Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Pragniemy również, aby Gala stała się świętem ekonomii społecznej i momentem uwieńczenia wysiłków i pracy przy budowaniu sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Abyśmy od teraz mogli świętować tak już co roku a idea ekonomii społecznej miała szansę się zmaterializować i stać się namacalną częścią rozwoju naszego regionu.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Oddział w Rzeszowie.

Konkurs oraz gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej 
w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.