Konferencje/spotkania « Ekonomia Społeczna

Konferencje/spotkania

V Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej pn. „Fundusze dla podkarpacia, ekonomia społeczna w nowym okresie programowania”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w V Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej pn. „Fundusze dla podkarpacia, ekonomia społeczna w nowym okresie programowania”, które odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku w hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie, al. Kopisto 1 (w budynku Millenium Hall). 
Forum poświęcone będzie tematowi ekonomii społecznej w nowym okresie programowania, rozwojowi usług społecznych a także innowacjom społecznym. Głos zabiorą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Konferencja połączona będzie z Galą Konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2022”.
Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele jednostek organizacyjnych JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej. 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszę o zgłoszenie się za pomocą formularza elektronicznego, do dnia 14 października 2022 roku.

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny udział w konferencji, materiały promocyjne oraz wyżywienie. W załączeniu przesyłam ramowy program konferencji.
W celu zapewnienia bezpłatnego miejsca postojowego w Millenium Hall należy zaznaczyć taką potrzebę w formularzu zgłoszeniowym oraz wskazać numer rejestracyjny pojazdu.

Szczegółowych informacji o Forum udzielają pracownicy projektu pod nr tel. 17 850 79 23, oraz 17 850 83 21.

Dojazd:

 • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy 5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 oraz 17 850 83 21.

IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej za nami!!!

18 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie po raz czwarty mieliśmy okazję spotkać się na Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej. To coroczne wydarzenie dające możliwość rozmowy o ekonomii społecznej w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.

W tym roku tematem przewodnim była nowa jakość systemu usług społecznych, który daje szansę na ich rozwój oraz zwiększenie dostępności i efektywność ich świadczenia. Ważnym elementem tego systemu są organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Podczas konferencji zaprezentowali się znamienici prelegenci:

 • Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pani Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pan prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
  w Warszawie,
 • Pani dr Joanna Lizut – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,
 • Pani prof. Teresa Zbyrad – Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
  w Warszawie
 • Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W drugiej części IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej odbyła się Gala konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021, podczas której ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów w czterech kategoriach.

W kategorii Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura w Budach Głogowskich, wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Pięć Plus ze Stalowej Woli.

Najbardziej przyjazne ekonomii społecznej samorządy w województwie podkarpackim w województwie podkarpackim to Gmina Adamówka oraz Gmina Żyraków.

Tytuł Animator ekonomii społecznej przypadł Pani Helenie Karaś ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, a wyróżnienie Pani Marioli Kądzielawie z Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy.

Dwa podmioty otrzymały ex aequo tytuł Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać również nagrodę specjalną za wyjątkową działalność i promowanie kultury lasowickiej jako dziedzictwo kulturowe naszego regionu dla Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega.

Była to już 6 edycja konkursu, a jego celem jest nagrodzenie samorządów, przedsiębiorstw społecznych, animatorów, podmiotów ekonomii społecznej, które w szczególny sposób swoimi działaniami przyczynią się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Oddział w Rzeszowie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Prezentacje:

Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

W dniu 8 października br. odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Ponad 160 osób (studentów i pracowników naukowych uczelni) mogło wysłuchać przygotowanych prelekcji, wykładów, prezentacji dobrych praktyk oraz zobaczyć film prezentujący podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, przygotowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej i Karpacką Grupę Filmową.

Uczestników przywitał dr inż. Maciej Milczanowski – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce oraz Pani Barbara Krawczyk kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania przekazujemy pracownikom naukowym uczelni, zaangażowanym z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizację konferencji: Pani dr Annie Kołomycew, Pani dr Katarzynie M. Cwynar oraz Pani dr Ewie Kubejko-Polańskiej.

Składamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów: Pana dr Ryszarda Skrzypca, Pana Rafała Gużkowskiego, Pani Ilony Duszy-Rzeszowskiej, Pani dr Katarzyny M. Cwynar, Pani dr Anny Kołomycew, Pani dr Ewy Kubejko-Polańskiej, Pani dr Marty Kawy oraz studentom koła naukowego -Pani Katarzynie Szpyrce i Panu Wojciechowi Skuza.

IV PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 18 października 2021 r. w Rzeszowie w Hotelu Hilton Garden Inn, Aleja Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów.

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne oraz prezentacja dobrych praktyk. Forum połączone będzie z Galą Konkursu Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej.

W 2021 roku tematem przewodnim Forum będzie nowa jakość usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas Forum głos zabiorą Justyna Pawlak Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS i Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRIPS, prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele jednostek organizacyjnych JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 14.10.2021 r.

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość parkowania na bezpłatnym parkingu zewnętrznym (liczba miejsc ograniczona), oraz parkingu podziemnym galerii Millenium Hall

Dojazd:

 • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy
  5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku
z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt 

Zaproszenie na konferencję: „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprasza studentów i pracowników naukowych na konferencję „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”.

Konferencja odbędzie się 8 października 2021 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku A0 przy ul. Pigonia 1. Rejestracja na konferencję o godzinie 9.30, start o godzinie 10.00.

W programie m.in. prezentacja dobrej praktyki przedsiębiorstwa społecznego, pokaz specjalny filmu „Śladami Podkarpackiej Ekonomii Społecznej” wraz z komentarzem reżysera oraz wystąpienia wykładowców i studentów dotyczące ekonomii społecznej, kooperatyzmu i inicjatyw społecznych. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.  Więcej informacji pod nr tel. 17 850 79 23.

Przyjdź i zobacz jak działa ekonomia społeczna!

Do pobrania:

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach to cykl wydarzeń organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, który ma na celu promocję ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o niej wśród studentów.

W dniu 16 kwietnia br. na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się seminaria i warsztaty upowszechniające wiedzę o przedsiębiorczości społecznej.

Studenci mieli okazję posłuchać wystąpienia wprowadzającego ich w świat ekonomii społecznej, a także pracować nad swoimi społecznymi pomysłami na biznes podczas warsztatów.

W spotkaniach wzięło udział ponad 30 studentów.

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY – REKRUTACJA NA KONFERENCJĘ I SPOTKANIE w ramach cyklu: EKONOMIA SPOŁECZNA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

Przyszłość w naszych rękach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w konferencjach w ramach cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną EKONOMIA SPOŁECZNA  – PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH.

(więcej…)