Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu « Ekonomia Społeczna

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu

Dodano 19 września 2016

CISCENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU (dalej CIS) kieruje swoją ofertę na obszar, który obejmuje wszystkie gminy powiatu przemyskiego ziemskiego i Miasto Przemyśl. Liczba mieszkańców w/w obszaru wg stanu na koniec 2014 r. wynosi 137 638. W CIS realizowane były projekty, skierowanych do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in.:

„Caritasowe Centrum Integracji Społecznej” – projekt unijny(483 uczestników/czek),
„Większe możliwości w CIS Przemyśl” – projekt unijny (52 uczestników/czek),
„Uwierzyć w Siebie” – zadanie publiczne powierzone do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z PUP Przemyśl i MOPS Przemyśl (12 uczestników/czek).

W ramach promowania ekonomii społecznej zorganizowano konferencje i spotkania, np.:

 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielami JST i kierownikami OPS z terenu powiatu przemyskiego ziemskiego i grodzkiego(12.10.2012 r.),
 • Zorganizowanie konferencji w Łańcucie (12.10.2011 r.) promującej ES, na której obecni byli: przedstawiciele JST z powiatu przeworskiego, przemyskiego, łańcuckiego, leżajskiego, PEFRON Rzeszów, WTZ Leżajsk, WTZ Białobrzegi, Caritas Przemyśl, DPS Kąkolówka, animatorzy KIS w Ustrzykach Dolnych, Wysokiej k. Łańcuta, Kąkolówce, CIS Przemyśl,
 • Zorganizowanie forum dyskusyjnego dotyczącego ES w Przemyślu (19.11.2013), udział: OPS Pilzno, CIS Pilzno, CIS Dębica, CIS Dąbrowa g. Lubaczów, CIS Jarosław, Wójt Gminy Lubaczów, CIS Kolbuszowa, CIS Sanok, PCPR Sanok, PAP K. Podraza, Fundacja Barka w Poznaniu, Dyrektor WUP Rzeszów, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 • Udział pracownika CIS Przemyśl w pracach II Zespołu ds. Strategii Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 (09-11.2013 r.),
 • Prezentacja praktycznych aspektów funkcjonowania CIS – Brzozów (24.02.2015 r), obecni: Starosta i sekretarz powiatu brzozowskiego, kierownik PCPR Brzozów, przedstawiciel PAP Rzeszów, prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych, przedstawiciel CIS Przemyśl, przedstawiciel CIS Sanok,
 • Zorganizowanie w CIS Przemyśl spotkania dla grupy inicjatywnej ds. utworzenia CIS w powiecie brzozowskim, obecni: kierownik PCPR Krosno, kierownik PCPR Brzozów, kierownik GOPS Jasienica Rosielna, prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych, kierownik GOPS Haczów, sekretarz gminy Domaradz, PAP Rzeszów,
 • Przystąpienie do Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (czerwiec 2015 r),
 • Udział CIS na II Przemyskim Forum Przedsiębiorczości Społecznej (31.05.2016 r),
 • Uzyskanie certyfikatu „Znaku Zakup prospołeczny” dla produktów warsztatu gastronomicznego w CIS (01.07.2016 r.),
 • Przystąpienie CIS do portalu sprzedażowego www.wspierajiwybieraj.pl, sierpień 2016 r),
 • Dobra współpraca z Prezydentem Miasta Przemyśla, Starostą Przemyskim, Wójtami z terenu powiatu przemyskiego, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z pracodawcami.