Pan Jan Ciołczyk « Ekonomia Społeczna

Pan Jan Ciołczyk

Dodano 19 września 2016

Pan Jan Ciołczyk jest rekomendowany do Konkursu Lider Ekonomii Społecznej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy.
Od 2005r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Radość”. Dzięki Jego wieloletniemu zaangażowaniu społecznemu, doświadczeniu osobistemu (sam samotnie wychowuje niepełnosprawną córkę), znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnością, organizacja rozwija się bardzo dynamicznie. Oddziaływaniem obejmuje coraz większą grupę niepełnosprawnych i ich opiekunów. Pod kierownictwem Jana Ciołczyka podejmuje liczne działania,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne z całego powiatu. Są to coroczne wycieczki, spotkania formacyjne, zajęcia rekreacyjno – sportowe, uroczystości okolicznościowe. Organizacja wspiera i organizuje wyjazdy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Sprzyjają one aktywizacji i Integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Niwelują ich poczucie ograniczeń i wykluczenia.

Pan Jan Ciołczyk jako prezes Stowarzyszenia uczestniczył w tworzeniu:

  • Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zatrudniającym obecnie 37 osób z niepełnosprawnością (utworzony w 2006r.),
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy dla 60 uczestników (2004r.),
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli dla 45 uczestników (2009r.),
  • Galerii wyrobów artystycznych ZAZ, Dębica, ul. Kolejowa 30A. (2013).

Pod Jego kierownictwem organizacja realizuje Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskując środki zewnętrzne. Były to m. in.

  • Projekt POKL pn. „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Woli Żyrakowskiej” (2008 – 2010).
  • Projekt POKL pn. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie (2010- 2012),
  • Projekt POKL „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” (2013- 2014),
  • Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” (2014).
  • Aktualnie Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy realizuje Projekt: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”, współfinansowany ze środków PFRON dla 50 osób niepełnosprawnych.
  • Od 1.09.2016r. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne (Projekt RPO).

Osoba i działalność Pana Jana Ciołczyka są wysoko ocenianie przez społeczność lokalną. Wyróżnia się troską i zaangażowaniem w realizację działań organizacji. Darzony jest sympatią, zaufaniem i uznaniem przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.