Zakup prospołeczny « Ekonomia Społeczna

Zakup prospołeczny

W 2015 r. Fundacja imienia Królowej Polski Św. Jadwigi zawarła z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę licencyjną, na mocy której upoważniła ROPS w Rzeszowie do realizacji procesu certyfikacji pod hasłem „Zakup prospołeczny” w województwie podkarpackim.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” będzie wyróżniać te jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Podkarpacia, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług.

Przyznanie znaku ma na celu stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Produkty i usługi oznaczone są tym znakiem:

pro_zakup

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wniosek w formie papierowej oraz ankietę składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 roku.

Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.

Więcej informacji o podmiotach certyfikowanych z Polski można uzyskać na stronie www.zakupprospoleczny.pl

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Alina Kręt
Agnieszka Guzior
tel. 17 850 79 23
e-mail: doradcy@rops.rzeszow.pl
www.es.rops.rzeszow.pl

DO POBRANIA:
Uchwała Nr 34/675/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2015 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania znaku promocyjnego Ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołania Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej podmioty znakiem promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” (153 KB, JPG),
Zasady przyznawania znaku promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” (86 KB, WORD),
Załącznik nr 1 – Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej (61 KB, WORD),
Załącznik nr 2 – Regulamin prac Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej (44 KB, WORD),
Załącznik nr 3 – Wniosek o certyfikację (29 KB, WORD),
Załącznik nr 4 – Ankieta podmiotu Ekonomii Społecznej (65 KB, WORD),
Załącznik nr 5 – Księga znamionowa logotypu Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”