Powiat Jarosławski « Ekonomia Społeczna

Powiat Jarosławski

Dodano 19 września 2016

POWIAT JAROSŁAWSKI jako samorząd od lat angażuje się w rozwój, promocję oraz działania na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej. Władze powiatu rozumieją znaczenie sektora w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym powiatu, w rozwiazywaniu problemów związanych z wykluczeniem społecznym, a także w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Powiat jest założycielem dwóch spółdzielni socjalnych osób prawnych i jednego CIS-u. W 2013 r. Powiat Jarosławski wraz z Gminą Laszki założył Spółdzielnię Socjalną EKODA, która oferuje usługi remontowo-budowlane, leśne, porządkowania terenów zielonych, a także usługi biurowe. Również w 2013 r. powiat z jarosławskim kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym utworzył Spółdzielnię Socjalną Ogród Dokumentów. Spółdzielnia ta świadczy usługi w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zielonych, usługi porządkowe oraz usługi z wykorzystaniem profesjonalnych myjni parowych.

Powiat Jarosławski ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki tej współpracy partnerzy społeczni zawiązali Społeczne porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Powiecie Jarosławskim. Podczas spotkań z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka narodziła się idea powstania na terenie powiatu CIS-u i ostatecznie w październiku 2013 r. powstało Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiowie. Centrum prowadzi 3 warsztaty: usług porządkowych, szwalniczych, komunalnych i zatrudnia 54 uczestników. Zajęcia w CIS-ie ukończyło już 159 uczestników, z czego 51 osób znalazło stałe zatrudnienie. Pawłosiowski CIS wyspecjalizował się jako podmiot świadczący usługi szwalnicze. Pawłowe Sioło szyje dla największych agencji reklamowych, a jego produkty trafiają na rynek krajowy i europejski. Największym sukcesem CIS-u była realizacja (jako jedyny polski producent) prestiżowego zlecenia dla UEFA na EURO 2016 na uszycie 30 tys. toreb reklamowych z oficjalnym logo Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.

Ponadto jednostki organizacyjne powiatu są sygnatariuszami nieformalnego porozumienia przedstawicieli urzędów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, tworzącego Klaster Ekonomii Społecznej. Powiat w 2015 r. w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej w powiecie jarosławskim zorganizował także cykl spotkań związanych z ekonomią społeczną dla uczestników projektu.

1

Kierownik CIS-u Pawłowe Sioło w Pawłosiowie Mariusz Zerger – realizacja zamówienia dla UEFA na EURO 2016, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

2

Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiowie- warsztat szwalniczy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

3

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 17 04 2015 Spotkanie informacyjne dla partnerów społecznych w sprawie zakładania spółdzielni socjalnych, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

4

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 17 04 2015 Spotkanie informacyjne dla partnerów społecznych w sprawie zakładania spółdzielni socjalnych, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

5

Spółdzielnia Socjalna Ekoda – pracownicy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

6

Spółdzielnia Socjalna Ekoda – pracownicy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

7

Spółdzielnia Socjalna Ogród Dokumentów – zrealizowany projekt, źródło: http://www.ogrod-dokumentow.pl/