Spotkania w powiatach w 2019 r. – podsumowanie

W 2019 roku odbyło się siedem z dziewięciu zaplanowanych spotkań powiatowych. Spotkania pn. „Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” prowadzone były przez Pana Marcina Kępę z firmy Lex Economica. Powiaty wytypowane na podstawie analizy powiatów z najmniejszą liczbą podmiotów ekonomii społecznej (diagnoza na podstawie Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020).

28.05.2019 Powiat Niżański – Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju –11 os.
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI – Akademia Innowacji społecznych/Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju –11 os.
05.09 Powiat BRZOZOWSKI – OSP Barycz – 13 os.
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI – Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN, Ustrzyki Dolne – 15 os.
26.09 Powiat JASIELSKI – Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ, Jasło – 15 os.
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie – 14 os.
09.10 Powiat TARNOBRZESKI – Spółdzielnia socjalna KONAR, Tarnobrzeg – 17 os.
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 96 osób

Wszystkie spotkania odbywały się w podmiotach ekonomii społecznej.

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019”  zamierza w 2019 roku zrealizować kolejne 9 spotkań w powiatach.

Podczas 4 godzinnych spotkań (10.00.-14.00) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym osobom, instytucjom, grupom, możliwości wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, a towarzyszący nam ekspert przybliży zagadnienie stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SEMINARIUM

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

28.05 Powiat NIŻAŃSKI
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI
05.09 Powiat BRZOZOWSKI
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI
26.09 Powiat JASIELSKI
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI
09.10 Powiat TARNOBRZESKI
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Uwaga: Spotkanie powiatowe w Ropczycach Odwołane
 Z przykrością informujemy, ze z powodu małego zainteresowania, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie dla powiatu ropczycko sędziszowskiego, które miało się odbyć w dniu 10.10.2019

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt