Diagnoza Potrzeb 2018-2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z kontynuacją w latach 2018-2019 projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o uzupełnienie diagnozy potrzeb.

Uzupełnioną i podpisaną diagnozę prosimy przesłać skanem Podmioty Ekonomii Społecznej na adres k.ruszel@rops.rzeszow.pl , pracownicy jednostek samorządowych na adres a.kret@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do 11.12.2017 r.

Wszystkie działania, do których uczestnictwa Państwa zapraszamy są bezpłatne.

DIAGNOZA PODMIOTY ES

DIAGNOZA JST

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie udzielają pracownicy projektu:

  • Pani Alina Kręt – tel. 0 17 850 79 23
  • Pani Kinga Ruszel – tel. 0 17 850 83 21

Podręcznik „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotował Podręcznik „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

 Więcej informacji oraz podręcznik w wersji elektronicznej na stronie www.uzp.gov.pl

RELACJA Z BOŻONARODZENIOWEGO KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ

W sobotę 02 grudnia b.r. do Centrum Handlowego PLAZA Rzeszów przybyły podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego aby zaprezentować swoje niepowtarzalne wyroby. Na dwudziestu barwnych stoiskach dominowały wyroby świąteczne, które wszystkich odwiedzających wprowadziły w świąteczny nastrój. Była to świetna okazją do zakupienia wyjątkowych prezentów mikołajkowych wykonanych przez wyjątkowe osoby, które na co dzień pracują w zakładach aktywności zawodowej, spółdzielniach socjalnych, są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej czy centrów integracji społecznej. Kiermasz na stałe wpisał się w podkarpacki kalendarz wydarzeń związanych z ekonomią społeczną a zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Na stoiskach można było znaleźć wyroby takich podmiotów jak: Zakład Aktywności Zawodowej Rzeszów PZOZAZ I WTZ wraz Lunch Barem Europejskie Klimaty, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej SR i PON „Radość” w Dębicy, Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tarnobrzeg, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Sanoku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej oraz Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON”.

Wszystkim podmiotom ekonomii społecznej serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w przygotowanie wspaniałych produktów, a CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia. Jednak najgorętsze podziękowania płyną do gościa specjalnego – Świętego Mikołaja, który sprawił, że wszyscy poczuli magię zbliżających się Świąt.

Do zobaczenia na kolejnym Kiermaszu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z podmiotami ekonomii społecznej działającymi w naszym regionie, serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia na Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej. Kiermasz odbędzie się 02 grudnia br. w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, w godzinach 10.00 -17.00.

Podczas wydarzenia kupić będzie można piękne, oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne, świece, stroiki, choinki wykonane przez osoby niepełnosprawne czy wychodzące z długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego. Są oni uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej czy centrów integracji społecznej z woj. podkarpackiego. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Odwiedzi nas również gość specjalny – prawdziwy Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów
i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10.00-17.00.

Przyjdź i poczuj magię zbliżających się Świąt!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018”. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wraz załącznikami jest dostępne pod adresem:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej 2017 już za nami. Dziękujemy za udział.

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się w dniach 9-10 listopada 2017 w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie.

Tematem przewodnim forum była współpraca samorządów terytorialnych z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych oraz zlecania usług użyteczności publicznej.

Zainteresowanie forum wśród samorządowców i przedstawicieli podmiotów es przerosło nasze oczekiwania, w sumie udział wzięło ponad 140 osób.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem. Szczególne podziękowania składamy dla Wiceprezesa NIK Pana Wojciecha Kutyły, Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych Pani Magdaleny Olejarz, Wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pana Tomasza Maruszewskiego, Wiceprzewodniczącego Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej Pana Pawła Morawczyńskiego oraz Przedstawiciela RARR w Rzeszowie Pana Piotra Zawady.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę skonfrontować pomysły na współpracę samorządów z sektorem es, poznać się i nawiązać kontakt, który być może w przyszłości zaowocuje wspólnymi działaniami.

(więcej…)

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału
Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 02.12.2017 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu, sprzedaży swoich produktów i usług szerokiej grupie odbiorców, ale również promocji idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.

W związku z tym, iż kiermasz odbywa się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, prosimy, aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty nawiązujące do Świąt. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 24.11.2017r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona).

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.

ZAŁĄCZNIKI:

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w dniach 20-21.11.2017 r województwie dolnośląskim

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest  w terminie 20-21.11.2017 r. wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego – w 4 podmiotach ekonomii społecznej: Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat Bombki w Krośniewicach, Spółdzielni Socjalnej „Dakini” we Wrocławiu, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO we Wrocławiu oraz Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus” w Rzeczce koło Walimia.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 24 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

Prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza do dnia 10.11.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 15.11.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

.

Do pobrania:

ZNAMY JUŻ PODKARPACKICH LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ROKU 2017!

W dniu 27 października b.r. rozstrzygnięty został konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Była to druga edycja konkursu, a jego celem było uhonorowanie osób i organizacji, gmin które działając w obszarze ekonomii społecznej, wspierają ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia. Inicjatorem i organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki, odbyła się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Podczas wydarzenia poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżnione zostały podmioty ekonomii społecznej, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej    w naszym regionie, zgodnie z trzema kategoriami:

I – „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”,

II – „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2017” ,

III – „Animator ekonomii społecznej roku 2017”.

Najlepszym samorządem przyjaznym ekonomii społecznej została Gmina Ustrzyki Dolne, która otrzymała prawo posługiwania się tytułem „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej”, nagrodę odebrała Pani Katarzyna Sekuła, Z-ca Burmistrza. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Strzyżów, dyplom i pamiątkową statuetkę odebrał Burmistrz Strzyżowa – Pan Mariusz Kawa wraz z Panią Dagmarą Preisner, Z-cą Burmistrza.

Kapituła konkursu w Kategorii II przyznała zwycięstwo tarnobrzeskiej Spółdzielni Socjalnej „KONAR”,  nagrodę finansową w wysokości 8 000,00 zł i tytuł „Lidera ekonomii społecznej w województwie podkarpackim roku 2017”, w tej samej kategorii wyróżniona została Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” z Wierzawic i otrzymała czek na 5 000,00 zł.

„Animatorem ekonomii społecznej roku 2017” został Pan Mariusz Urban, jeden z głównych założycieli Spółdzielni Socjalnej „Dębnianka” otrzymując nagrodę finansową w wysokości 3 000,00 zł, wyróżniony został Pan Zbigniew Hanas z Jarosławia, inicjator i założyciel Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „ Z biegiem Sanu do rozwoju” otrzymując nagrodę  w wysokości 2 000,00 zł.

Kapituła postanowiła również przyznać nagrodę specjalną za kreatywne, twórcze i nowoczesne połączenie działalności ekonomicznej i celów społecznych dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” z Chorkówki – nagroda finansowa 2 000 zł, dyplom i statuetka.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnienie odebrali nagrody z rąk Pana Jerzego Jęczmienionka Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pana Jerzego Cyprysia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Patroni medialni: TVP Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 09 – 10 listopada 2017 w Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to dwudniowe spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacja dobrych praktyk. 

W 2017 roku tematem Forum będzie współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, zamówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul społecznych, zlecanie usług użyteczności publicznej , będziemy także wspólnie wypracowywać nowe pomysły na współpracę tych dwóch sektorów.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

PROGRAM PODKARPACKIEGO FORUM ES – do pobrania

?
Accessibility