RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMINARIUM ZAKLADANIE CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do zgłaszania swojego udziału w seminarium pn. „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Seminaria są organizowane w ramach projektu pozakonkursowego, pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwe TERMINY udziału:
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
28.11.2016

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Hetman, przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie, w godzinach od 9 do 16.45 (8 h).

W celu zgłoszenia udziału, należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie obecności na odpowiedni termin i przesłać wypełnione dokumenty skanem na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. Udział w seminariach jest bezpłatny. Regulamin udziału dostępny jest na stronie www.es.rops.rzeszow.pl, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

ZAŁĄCZNIKI:

Wolne miejsca na wizytę studyjną – województwo dolnośląskie w terminie 26-28.10.2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wizytę studyjną  – województwo dolnośląskie w terminie 26-28 października 2016 r.

Przypominamy, że udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny. W wizycie mogą wziąć udział pracownicy Centrów i Klubów Integracji Społecznej z województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13 – Renata Skrabska.

Do pobrania:

Ostatnie wolne miejsca na seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze ostatnie wolne miejsca na seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”. Seminarium jest dwudniowe, bezpłatne, realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „ Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

Wolne miejsca na terminach:
17-18.10.2016
19-20.10.2016
24-25.10.2016

W seminarium mogą wziąć udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego, ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i ich zrzeszeń.
Informacje o zapisach można uzyskać pod numerem telefonu 17 850 83 21 – Alina Kręt

Do pobrania:

Drugie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz PES

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 29.09.2016 r. w  Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 17 osób, moderator i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki orzecznictwa i orzeczeń wydawanych przez Powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniach niepełnosprawności. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Capińska z Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniach niepełnosprawności z Rzeszowa, reprezentująca grupę MPD jako trener/moderator spotkania sieciującego. Zgodnie z preferencjami uczestników spotkania sieciującego ZAZ omawiane były różne sytuacje, studium przypadków w poszczególnych ZAZ i sytuacje problemowe związane z utratą orzeczenia, zmianą stopnia niepełnosprawności i problemów prawnych wynikających z obowiązku stosowania różnych ustaw, m.in. kodeksu pracy, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej itp.
(więcej…)

Rozpoczęcie realizacji seminariów „Partycypacja w polityce lokalnej”

Od 11.10.2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczyna realizację seminariów Partycypacja w polityce lokalnej. Seminaria są dwudniowe (16 h), odbędą się w Rzeszowie, w Hotelu Hetman, na ulicy Langiewicza 29.
Udział w seminarium jest bezpłatny (w tym także nocleg i wyżywienie).

Do pobrania:

Osoba prowadząca seminarium: Piotr Buczek

Terminy:
Gr. I – 11-12.10.2016
Gr. II – 13-14.10.2016
Gr. III – 17-18.10.2016
Gr. IV –19-20.10.2016
Gr. V – 24-25.10.2016
Gr. VI – 07-08.11.2016

Wizyta studyjna dla CIS/KIS w dniach 26-28.10.2016 r województwo dolnośląskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 26-28.10.2016 r. wizyta studyjna dla 25 pracowników KIS/CIS. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa dolnośląskiego – Wrocławia i jego okolic. Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym max. po 2 osoby z poszczególnych Centrów Integracji Społecznej (CIS) oraz z Klubów Integracji Społecznej (KIS) z województwa podkarpackiego, do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały CIS i KIS należące do podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 12.10.2016 roku na adres e-mail r.skrabska@rops.rzeszow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 14.10.2016 roku. W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania:

Wizyta studyjna dla spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych 15-17.11.2016 województwo małopolskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 15-17.11.2016 r. wizyta studyjna dla 25 pracowników/członków spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego – Krakowa i jego okolic. Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z poszczególnych spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały spółdzielnie, podmioty należące do podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej, które podpisały listy intencyjne. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa podmiotu do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 26.10.2016 roku na adres e-mail r.skrabska@rops.rzeszow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 28.10.2016 roku.
W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania:

Drugie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy CIS/KIS oraz WTZ

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS obyło się w dniu 22.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego – łącznie 17 osób. Zgodnie z analizą potrzeb i oczekiwaniami uczestników sieci na poprzednim spotkaniu sieciującym – drugie spotkanie dotyczyło omówienia studium przypadków przez poszczególne CIS i KIS na zasadzie wymiany doświadczenia i poszukiwania wspólnych rozwiązań problemów, które towarzyszą bieżącej działalności CIS i KIS. Spotkanie koncentrowało się na szczegółowym omówieniu najistotniejszych dla przedstawicieli CIS i KIS obszarów tematycznych: rekrutacja uczestników, urlopy, reintegracja społeczna, dokumentacja merytoryczna, grupy wsparcia. Każdy z obszarów był analizowany przez uczestników spotkania, nastąpiła też spontaniczna wymiana doświadczenia przez poszczególne CIS i KIS oraz propozycja rozwiązań, które można zastosować w konkretnym omawianym przypadku. Uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz sposobami dokumentowania omawianych sytuacji. Ustalono, że najbliższe spotkanie będzie dotyczyło przedstawienia informacji o działalności podkarpackich OWES, następnie omówienia kwestii danych osobowych oraz zaproszenia przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

(więcej…)

Pierwsze spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy już za nami!!!

I spotkanie sieciujące Podkarpackiej Sieci Współpracy OWES odbyło się w dniu 12.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele akredytowanych OWES z województwa podkarpackiego – 8 osób. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ROPS. Po omówieniu potrzeb i oczekiwań OWES co do dalszego udziału w spotkaniach sieciujących przedstawiciele OWES wraz z pracownikami ROPS wspólnie ustalali zakres Planu współpracy ROPS-OWES. W ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020 omówione zostały poszczególne zadania projektu, grupy docelowe i wsparcie jakie jest oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Na ww. spotkaniu sieciującym dużo uwagi poświęcone było też spotkaniom warsztatowym i seminaryjnym adresowanym do pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Istotne jest aby gminy i powiaty naszego województwa zauważyły potrzebę zastosowania znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych w praktyce i zlecały swoje zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych, wspomagając w ten sposób działające lokalnie na rynku podmioty ekonomii społecznej.


(więcej…)

Zmiania terminu II spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej

Uwaga!!!

Zmianie ulega termin spotkania sieciującego w ramach Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej z planowanego 28.09.2016 r. na 03.10.2016 r.