Ekonomia Społeczna

PRZEDSIĘBIORCO SPOŁECZNY, ZDOBĄDŹ ZNAK JAKOŚCI ZAKUP PROSPOŁECZNY!

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszają podmioty ekonomii społecznej do certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wypełniony wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Nadanie znaku jest bezpłatne. Więcej informacji oraz dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce „Zakup prospołeczny” na naszej stronie http://es.rops.rzeszow.pl/zakup-prospoleczny/

TISE URUCHOMI NOWY, PREFERENCYJNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIEBIORSTW SPOŁECZNYCH

29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora będzie pełnił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom społecznym (zatrudniającym do 250 osób) na okres do 7 lat, a ich oprocentowanie będzie oparte na stopie redyskonta weksli i będzie zależało od liczby utworzonych miejsc pracy.

Źródło: www.tise.pl

RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL!!

Bardzo miło jest nam poinformować, iż został uruchomiony portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl za pomocą którego mogą Państwo dokonywać zakupów bezpośrednio u podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.

Celem portalu jest promocja oraz sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne.

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ U PES??

Produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości
a podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w naszym regionie.

Kupując produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością
o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w nowe miejsca pracy.

Podmioty ekonomii społecznej zatrudniają i wspierają osoby borykające się
z trudnościami w samodzielnym wejściu na rynek, dlatego też zachęcamy mieszkańców Podkarpacia, aby dokonywali świadomych zakupów wspierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I DO ZAKUPÓW!!

WSPIERAJ I WYBIERAJ!

Portal utworzony został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W dniu 03 grudnia w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów odbył się Świąteczny Kiermasz Produktów Ekonomii Społecznej!! Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ten niezwykły, bo mikołajkowy okres, mieszkańcy województwa podkarpackiego mieli niepowtarzalną okazję kupić świąteczne prezenty, ozdoby i inne wyroby wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej czy centrum integracji społecznej.
Podczas kiermaszu można było poczuć atmosferę świąt. Nie zabrakło również gościa specjalnego czyli Świętego Mikołaja, który częstował najmłodszych pysznymi cukierkami i wręczał prezenty.

Kolejna edycja Kiermaszu, tym razem o tematyce bożonarodzeniowej pokazała, iż tego typu przedsięwzięcia sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Ciepła atmosfera sprzyjała głównemu celowi wydarzenia czyli promocji ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu. Kiermasz przekonał klientów, że w podmiotach ekonomii społecznej mogą powstawać produkty wysokiej jakości, starannie wykończone, atrakcyjne dla konsumentów.  Fakt, że wielu odwiedzających zdecydowało się w sobotę na społecznie odpowiedzialne zakupy, wybierając świąteczne ozdoby i prezenty dla bliskich na stoiskach podmiotów ekonomii społecznej, nastraja bardzo optymistycznie. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów został, bowiem przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców, którymi byli: Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Huzelach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy Parafii MBNP, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Warsztat Terapii Zajęciowej Koło PSOUU w Tarnobrzegu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.

Składamy serdeczne podziękowania CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

W załączeniu fotorelacja oraz krótki reportaż z wydarzenia wyemitowany 03.12.2016 roku w TVP Rzeszów.

Trzecie spotkanie sieciujące podkarpackiej sieci współpracy PES

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej  obyło się w dniu 01.12.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych i podmiotów je wspierających z województwa podkarpackiego, moderator spotkania Pan Tomasz Ziobro oraz przedstawiciel ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników spotkania tematem wiodącym było szczegółowe omówienie prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych.  Pan Tomasz Ziobro, będący jednocześnie prawnikiem praktykiem przedstawił najistotniejsze kwestie prawa spółdzielczego, w tym: kompetencji poszczególnych organów spółdzielni jak Walnego Zgromadzenia, Rady Spółdzielczej oraz Zarządu, a także praw i obowiązków z nich wynikających.

W kolejnej części spotkania wspólnie dyskutowano o pomyśle utworzenia zamkniętej grupy na Facebook pod nazwą: Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej, której obejmowała będzie następujący zakres: wzory przykładowych statutów spółdzielni w tym dla osób fizycznych i dla osób prawnych; uchwały niezbędne do powołania spółdzielni, wzory druków do KRS; zakładka sprzedam, odstąpię, zamienię; informacje o spotkaniach; informacje z ROPS, w tym link do grupy na Facebook’u; artykuły dotyczące branży spółdzielców socjalnych; problemy spółdzielni – forum dyskusyjne, samopomoc w rozwiązywaniu problemów.

W trakcie spotkania dyskutowano również o miejscu spotkań Sieci PES w przyszłym roku. Spółdzielcy są też zainteresowani informacjami o konkursach OWES i ich ofertą projektową (linki do stron OWES, konkursów). Uczestnicy spotkań sieciujących są zainteresowani również, aby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ogłaszanych zamówieniach publicznych stosował klauzule społeczne dla PES. Ponadto w trakcie spotkania pojawiła się propozycja zorganizowania spotkania opłatkowego.

Pod koniec spotkania przedstawicielka ROPS podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniach i zaprosiła na kolejne w przyszłym roku.

Czwarte spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy WTZ i ZAZ

IV spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ obyło się w dniu 29.11.2016 r.  w Hotelu Hetman, w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego wraz z zaproszonym gościem Panem Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON w Rzeszowie (łącznie 34 osoby). W spotkaniu uczestniczyli również moderatorzy i jednocześnie przedstawiciele Forum WTZ Pani Mariola Kądzielawa i Pan Daniel Jakubowski oraz przedstawiciele ROPS wraz z Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników tematem spotkania było omówienie kierunków działań WTZ w najbliższym czasie w obecności zaproszonego gościa – Pana Macieja Szymańskiego, Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON i podjęcie decyzji co do powołania stowarzyszenia dla podkarpackich WTZ w przyszłości.

Ponadto pomiędzy spotkaniami sieciującymi, doszło również do spotkania w Podkarpackim Oddziale PFRON, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ, przedstawiciel Podkarpackiego Związku Organizatorów ZAZ Pan Paweł Morawczyński oraz Dyrektor PFRON Maciej Szymański. Spotkanie dotyczyło kwestii współpracy i dalszych kierunków działań WTZ i ZAZ. Na prośbę uczestników obecnego spotkania sieciującego przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ przybliżyli wszystkim obecnym przedstawicielom WTZ przebieg spotkania w PFRON.

Kolejna część spotkania z zaproszonym gościem – Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON oraz Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS koncentrowała się na  wspólnym wypracowaniu dalszych działań i podjęciu decyzji co do powołania Stowarzyszenia WTZ. Przedstawiciele Sieci byli zgodni co do sensu powołania stowarzyszenia, które może być niewątpliwie punktem wyjścia do prowadzenia dyskusji z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw ON – głosem bardziej słyszalnym samego środowiska WTZ i towarzyszących mu problemów.

Moderator spotkania Pan Daniel Jakubowski zauważył, że nie zmieniły się przepisy dotyczące WTZ, jednak bardzo zmieniły się oczekiwania względem WTZ.

Patrząc na przepisy dotyczące WTZ – rolą WTZ jest wspieranie a nie zatrudnianie uczestników WTZ. Należy wspierać osoby niepełnosprawne w taki sposób, aby uczestnicy WTZ mieli możliwość przełamywania barier. Ważne jest, aby uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się u pracodawcy na chronionym bądź otwartym rynku pracy.  Tworząc nowe WTZ trzeba myśleć także o rynku pracy. Warto jednak prezentować pracodawcom osoby niepełnosprawne jako potencjalnych pracowników. Warto przekonywać również pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania aktywnie prowadzili dyskusję, rzeczowo przedstawiając swoje argumenty. Kolejna część spotkania została przeznaczona na podsumowania, propozycje wyboru osób do nowotworzonego Stowarzyszenia WTZ, pracę nad statutem i w stowarzyszeniu, gotowości do zaangażowania w jego pracę. Swoją pomoc i wsparcie zgłosili obecni na spotkaniu Panowie Dyrektorzy PFRON i ROPS.

Pod koniec spotkania Pan Dyrektor Jerzy Jęczmienionka wręczył uczestnikom  zaświadczenia i wspólnie z moderatorami spotkania podziękował Panu Dyrektorowi Maciejowi Szymańskiemu za przyjęcie zaproszenia i wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu.

(więcej…)

Drugie spotkanie Sieci OWES

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej Sieci Współpracy OWES obyło się w dniu 21.11.2016 r. w Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele akredytowanych OWES z województwa podkarpackiego, trener moderator spotkania Witold Ekielski i przedstawiciel ROPS.

Na początku spotkania Pan Witold Ekielski przedstawił uczestnikom kontekst współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Standardów Działalności i Usług OWES a także dokumentacji RPO WP na lata 2014-2020. Następnie analizie poddane zostały wskaźniki planowane do osiągnięcia przez OWES w ramach projektów 8.5 RPO WP i wspólne obszary współpracy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele OWES przedstawili krótko informacje o swoich projektach, podkreślając jednocześnie, iż toczą się jeszcze negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą, co do podejmowanych działań i zakresu wsparcia projektowego OWES.

W wyniku ww. dokumentacji i dyskusji toczącej się wokół wspólnych obszarów działań ustalono  podział zadań i działań do Planu Współpracy pomiędzy ROPS-OWES. Na tym spotkanie sieciujące zamknięto i zaproszono do udziału w kolejnych spotkaniach w 2017 roku.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRODUKTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego na Świąteczny Kiermasz Produktów Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 03 grudnia 2016, w godzinach 10.00-17.00, w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Na kiermaszu zaprezentują się Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne z województwa podkarpackiego. Zakupić będzie można ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, kartki, choinki, szopki, ceramikę artystyczna, wyroby z filcu, wikliny oraz serwety.

Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj.
Każde dziecko podczas spotkania ze Świętym Mikołajem będzie mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Rodzice, którzy będą chcieli, aby ich dziecku prezent wręczył Mikołaj, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie  czekał na dzieci od 10.00-17.00.

Tutaj znajdziesz świąteczne inspiracje i pomysły na prezent!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

plakat

Trzecie spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy CIS/KIS

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS obyło się w dniu 18.11.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników sieci spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty Podkarpackich OWES oraz omówienia kwestii danych osobowych i interpretacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, kompetencji nałożonych na CIS i KIS.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie oraz Caritas Archidiecezji w Przemyślu przedstawili krótko zadania i działania, które będą realizowane przez OWES na rzecz podkar21packich podmiotów ekonomii społecznej.

Następna część spotkania  koncentrowała się wokół szczegółowego omówienia najistotniejszych obowiązków dla CIS/KIS związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników CIS/KIS, zbiorami danych oraz konsekwencji ustawowych zaniechań. Tę część spotkania prowadził prawnik Pan Paweł Tutak. Uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz sposobami przechowywania danych osobowych w praktyce.

Pod koniec spotkania wspólnie zastanawiano się nad tematyką kolejnych spotkań sieciujących w 2017 roku.

X Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

Już 15 listopada 2016 po raz 10 odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Tegoroczna konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa” odbędzie się w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Program obejmuje:

Prezentacje wyzwań dla przedsiębiorców społecznych widziane ich oczami, wręczenie wyróżnienia „Kawał dobrej roboty”, dla organizacji korzystającej z preferencyjnych pożyczek ES Funduszu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które osiągnęły największe oddziaływanie społeczne, panel z udziałem zaproszonych gości dotyczący roli jaką dla ekonomii społecznej przewiduje Strategia Zrównoważonego Rozwoju, czy narzędzia przewidziane w KPRES działają, jakie innowacje pozwolą przedsiębiorstwom społecznym w Polsce lepiej się rozwijać i przezwyciężać trudności.

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej są finansowane ze środków Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Organizator : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa