PODKARPACKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Spółdzielnie Socjalne, inne podmioty ekonomii społecznej do udziału w Podkarpackich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 10 czerwca 2017 r.  w Rzeszowie przy Alei Lubomirskich.

Targi organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Głównym celem organizowanych Targów jest promocja przedsiębiorczości społecznej, działalności łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, oraz promocja lokalnych, regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Udział w Targach jest bezpłatny, ale ilość wystawców jest ograniczona, dlatego proszę o szybkie przesyłanie swoich zgłoszeń. Informujemy, iż podmioty biorące udział w organizowanych Targach będą miały możliwość zaprezentowania swojej działalność na Scenie. Rodzaj oraz formę prezentacji proszę opisać w przesłanym zgłoszeniu.

Każdy z wystawiających się podmiotów powinien zapewnić odpowiednią ilość artykułów do sprzedaży, materiałów promocyjnych oraz nieprzerwaną obsługę swojego stanowiska w czasie trwania Targów tj. w godzinach od 14.00 do 21.00.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres e-mail a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów do dnia 16.05.2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 850 83 21.

Do pobrania:

Fotorelacja z Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Informacja

Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1828): „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 2017 r. ujęto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej (dofinansowanie pierwszego wyposażenia CIS)
Otrzymanie dotacji o której mowa powyżej możliwe będzie:
– po złożeniu do ROPS w Rzeszowie prawidłowo uzupełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
– po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisje powołaną w tym celu przez Dyrektora ROPS w Rzeszowie,
– do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 2017 r. na realizacje przedmiotowego zadania.

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

 Stroiki, pisanki, ozdoby świąteczne można było kupić 8 kwietnia br. na Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbył się w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów. Wszystkie produkty dostępne na straganach były ręcznej roboty, z pewnością wysokiej jakości i wartości artystycznej. Królowały wielkanocne zajączki, kurczaczki, baranki, palmy i oczywiście pisanki. Miłośnicy ręcznie wykonywanych ozdób, prezentów na „zajączka” mieli okazję wybierać wśród wyrobów plecionkarskich, haftowanych i szydełkowych obrusów, rzeźb, kartek świątecznych, drewnianych zabawek, biżuterii i toreb.

W tradycyjnie już organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Kiermaszu swoje wyroby zaprezentowało 16 wystawców – podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Byli to: Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu, Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej oraz Centrum Integracji Społecznej w Mielcu.

Trzecia już edycja wydarzenia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa podkarpackiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza  również na Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się już 10 czerwca na zieleńcu przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej relacja z Kiermaszu:

https://rzeszow.tvp.pl/29863040/targi-i-kiermasze-rozpoczela-sie-przedswiateczna-goraczka

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań sieciujących dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) na usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań sieciujących akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES); centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS); podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej (PES); Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) z województwa podkarpackiego dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

 • Część nr 1: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
  z województwa podkarpackiego;
 • Część nr 2: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS);
 • Część nr 3: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej (PES);
 • Część nr 4: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
 • Część nr 5: Usługi trenerskie/moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).      

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl

Raport GECES „Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polską wersją raportu GECES „Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej”

RAPORT

Źródło: http://www.pozytek.gov.pl

PODKARPACKI KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców woj. podkarpackiego na Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów w godz. 10.00-17.00.

Kiermasz będzie miała charakter wielkanocny, będzie to okazja, aby kupić unikatowe, ręcznie robione pisanki, baranki, palmy, kartki i stroiki świąteczne wytworzone przez podmioty ekonomii społeczne z województwa podkarpackiego (takie jak: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne).

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej jest to impreza cykliczna odbywa się dwa razy do roku.

Realizując tego typu przedsięwzięcie pragniemy, by mieszkańcy naszego województwa poszerzali swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i aby mieli świadomość, że produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości a podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

 • CZĘŚĆ NR 1 –  Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: 1) spotkań w ramach sieciowania akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z województwa podkarpackiego; 2) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS); 3) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); 4) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
 • CZĘŚĆ NR 2 – Świadczenie usługi restauracyjnej i najmu sali w związku z realizacją spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.
 • CZĘŚĆ NR 3 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz
  z najmem sali w związku z realizacją seminariów/warsztatów/spotkań w ramach projektu pozakonkursowego.
 • CZĘŚĆ NR 4 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: posiedzeń Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego.
 • CZĘŚĆ NR 5 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sali w związku z organizacją Gali Lider Ekonomii Społecznej oraz Zakup Prospołeczny w ramach projektu pozakonkursowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 08.04.2017 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

W związku z tym, iż kiermasz odbywa się w okresie wielkanocnym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 29.03.2017. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Do pobrania:

Formularz Zgloszeniowy Wystawcy

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Trwają konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 7 marca 2017 r.) dostępny jest pod linkiem

http://www.mpips.gov.pl/