Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla ZAZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. w godz. 10.00 – 14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Tematem spotkania będzie: „Zasady kontroli Zakładów Aktywności Zawodowej- najczęściej popełniane błędy, wytyczne w zakresie funkcjonowania ZAZ. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 03.04.2019 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!  

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 13.04.2019 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

Kiermasz odbywa się w okresie wielkanocnym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 29.03.2019 roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 01.04.2018 r. w godz. 10.00 -14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Podczas spotkania zostaną omówione zasady współpracy Podkarpackiej sieci WTZ w roku 2019. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 28.03.2019 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Wspólne spotkanie zarządów Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym zarządów Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów. Podczas wspólnego spotkania zostaną omówione zasady współpracy Podkarpackich sieci w roku 2019.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie członka zarządu danej sieci jak również osoby silnie zaangażowane w działanie sieci, które będą uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się w załączniku w niniejszej wiadomości, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 22.02.2019 roku do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21 lub drogą elektroniczną pod adresem: m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

„Zbuduj przyszłość – Sztuka w ekonomii społecznej”

Zapraszamy do obejrzenia spotu „Zbuduj przyszłość – Sztuka w ekonomii społecznej” zrealizowanego przez Fundację im. Jana Grudysza i Karpacką Grupę Filmową.

Film powstał dzięki inicjatywie Fundacji im. Jana Grudysza pn. „Sztuka w ekonomii społecznej”. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Fundacje im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zaproszenie na wystawę zdjęć poświęconych pracy w podmiotach ekonomii społecznej

Wystawa fotograficzna prezentująca osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej oraz efekty ich pracy, do obejrzenia od  21 stycznia do 1 lutego w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w godzinach pracy urzędu.
Celem wystawy jest promocja sektora ekonomii społecznej oraz pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Autorami zdjęć są Pani Kamila Bednarska i Pan Piotr Woroniec Jr.
Na zdjęciach możemy zobaczyć takie podmioty jak: Spółdzielnia Socjalna „Dobry Dzień”, Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”, Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie, Zakład Aktywności Zawodowej PSONI w Rymanowie Zdroju, Zakłada Aktywności Zawodowej PZOZAZ i WTZ w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
Wystawa powstała w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji!

SPOTKANIA POWIATOWE- BLIŻEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

30 listopada 2018 roku zakończyliśmy realizację spotkań powiatowych w obszarze rozwoju ekonomii społecznej.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z pracownikami Podkarpackich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawili swoją ofertę wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w 6 powiatach województwa podkarpackiego: niżańskim, bieszczadzkim, przemyskim, przeworskim, jasielskim i krośnieńskim. 
(więcej…)

Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej to już nasza tradycja!!

Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej to już nasza tradycja!!

Sobotni Kiermasz Ekonomii Społecznej cieszył się dużym zainteresowaniem. Setki mieszkańców podkarpacia odwiedziło 22 stoiska przygotowane przez podmioty ekonomii społecznej
z naszego województwa. Prezentowały one wyjątkowe wyroby rękodzielnicze a tematem przewodnim były Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło pysznych wypieków oraz regionalnych proziaków.

Panowała radosna i świąteczna atmosfera. Największą atrakcją był Św. Mikołaj wraz ze Śnieżynką, którzy poprawiali nastrój najmłodszym a najgrzeczniejszych obdarowywali prezentami
i słodkościami.

Dziękujemy wystawcom za udział i pracę w przygotowanie produktów. Tym razem zaprezentowali się: WTZ z Kolbuszowa, Spółdzielnia Socjalna BlizKa, Spółdzielnia Socjalna „Radość” z Jasła, WTZ z Baranowa Sandomierskiego, WTZ z Ropczyce, WTZ ze Starej Wsi, WTZ z Dębicy, CIS ze Strzyżowa, WTZ z Różanki, WTZ ze Zgłobnia, Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”, Przedsiębiorstwo Społeczne „Krawiec”, ZAZ z Woli Żyrakowskiej, Przedsiębiorstwo Społeczne PROTECT, ZAZ nr 1 w Krośnie, Przedsiębiorstwo Społecznemu Warsztatowo, Polskie Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, Przedsiębiorstwo Społeczne „SilkArs”, Przedsiębiorstwo Społeczne Sady Albigowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu oraz Spółdzielnia Socjalna PROMOTOR.

Dziękujemy również naszym partnerom: CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Wydłużony nabór wniosków w konkursie konkursu pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”.

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do nadsyłanie ofert.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod poniższym linkiem.

https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/wydluzenie-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00718

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 14.12.2018 r. w godz. 10.00-15.00, w Domu Weselnym „Rancho” prowadzonym przez spółkę H&M Urban Sp. z. o.o., mieszczącym się w Brzozie Stadnickiej 158, 37-110 Żołynia. Podczas spotkania sieci zostanie podjęta decyzja o założeniu konsorcjum, dodatkowo odbędzie się opłatek. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się w załączniku poniżej w niniejszej wiadomości, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 12.12.2018 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załączniku poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

?
Accessibility