Ekonomia Społeczna

PODKARPACKI KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców woj. podkarpackiego na Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów w godz. 10.00-17.00.

Kiermasz będzie miała charakter wielkanocny, będzie to okazja, aby kupić unikatowe, ręcznie robione pisanki, baranki, palmy, kartki i stroiki świąteczne wytworzone przez podmioty ekonomii społeczne z województwa podkarpackiego (takie jak: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne).

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej jest to impreza cykliczna odbywa się dwa razy do roku.

Realizując tego typu przedsięwzięcie pragniemy, by mieszkańcy naszego województwa poszerzali swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i aby mieli świadomość, że produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości a podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

  • CZĘŚĆ NR 1 –  Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: 1) spotkań w ramach sieciowania akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z województwa podkarpackiego; 2) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS); 3) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); 4) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
  • CZĘŚĆ NR 2 – Świadczenie usługi restauracyjnej i najmu sali w związku z realizacją spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.
  • CZĘŚĆ NR 3 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz
    z najmem sali w związku z realizacją seminariów/warsztatów/spotkań w ramach projektu pozakonkursowego.
  • CZĘŚĆ NR 4 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: posiedzeń Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego.
  • CZĘŚĆ NR 5 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sali w związku z organizacją Gali Lider Ekonomii Społecznej oraz Zakup Prospołeczny w ramach projektu pozakonkursowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 08.04.2017 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

W związku z tym, iż kiermasz odbywa się w okresie wielkanocnym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 29.03.2017. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Do pobrania:

Formularz Zgloszeniowy Wystawcy

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Trwają konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 7 marca 2017 r.) dostępny jest pod linkiem

http://www.mpips.gov.pl/

DOŁĄCZ DO NAS!!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego, aby dołączyły do uruchomionego portalu sprzedażowego podmiotów ekonomii społecznej www.wspierajiwybieraj.pl.  

Portal jest jedynym tego typu sklepem w naszym regionie, ma na celu nie tylko sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, ale również promocję działalności podmiotów i samej idei ekonomii społecznej.

Aby portal mógł zaistnieć i spełniać swoje funkcje musi być pełen różnorodnych, dobrej jakości produktów i usług atrakcyjnych dla konsumenta.

Działalność portalu wsparta zostanie akcją promocyjnej na którą składać się będzie spot reklamowy emitowany w TV, billboardy, plakaty w autobusach miejskich czy reklamę internetową.

Podmioty zainteresowane wypromowaniem swojej działalności i sprzedażą poprzez portal prosimy o kontakt. Dajemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi portalu. Sprzedaż odbywa się bez kosztowo dla podmiotu.

PRZEDSIĘBIORCO SPOŁECZNY, ZDOBĄDŹ ZNAK JAKOŚCI ZAKUP PROSPOŁECZNY!

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszają podmioty ekonomii społecznej do certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wypełniony wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów. Nadanie znaku jest bezpłatne. Więcej informacji oraz dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce „Zakup prospołeczny” na naszej stronie http://es.rops.rzeszow.pl/zakup-prospoleczny/

TISE URUCHOMI NOWY, PREFERENCYJNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIEBIORSTW SPOŁECZNYCH

29 grudnia Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora będzie pełnił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), a korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom społecznym (zatrudniającym do 250 osób) na okres do 7 lat, a ich oprocentowanie będzie oparte na stopie redyskonta weksli i będzie zależało od liczby utworzonych miejsc pracy.

Źródło: www.tise.pl

RUSZYŁ PORTAL SPRZEDAŻOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL!!

Bardzo miło jest nam poinformować, iż został uruchomiony portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl za pomocą którego mogą Państwo dokonywać zakupów bezpośrednio u podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.

Celem portalu jest promocja oraz sprzedaż produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne.

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ U PES??

Produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości
a podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w naszym regionie.

Kupując produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością
o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w nowe miejsca pracy.

Podmioty ekonomii społecznej zatrudniają i wspierają osoby borykające się
z trudnościami w samodzielnym wejściu na rynek, dlatego też zachęcamy mieszkańców Podkarpacia, aby dokonywali świadomych zakupów wspierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I DO ZAKUPÓW!!

WSPIERAJ I WYBIERAJ!

Portal utworzony został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W dniu 03 grudnia w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów odbył się Świąteczny Kiermasz Produktów Ekonomii Społecznej!! Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ten niezwykły, bo mikołajkowy okres, mieszkańcy województwa podkarpackiego mieli niepowtarzalną okazję kupić świąteczne prezenty, ozdoby i inne wyroby wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej czy centrum integracji społecznej.
Podczas kiermaszu można było poczuć atmosferę świąt. Nie zabrakło również gościa specjalnego czyli Świętego Mikołaja, który częstował najmłodszych pysznymi cukierkami i wręczał prezenty.

Kolejna edycja Kiermaszu, tym razem o tematyce bożonarodzeniowej pokazała, iż tego typu przedsięwzięcia sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Ciepła atmosfera sprzyjała głównemu celowi wydarzenia czyli promocji ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu. Kiermasz przekonał klientów, że w podmiotach ekonomii społecznej mogą powstawać produkty wysokiej jakości, starannie wykończone, atrakcyjne dla konsumentów.  Fakt, że wielu odwiedzających zdecydowało się w sobotę na społecznie odpowiedzialne zakupy, wybierając świąteczne ozdoby i prezenty dla bliskich na stoiskach podmiotów ekonomii społecznej, nastraja bardzo optymistycznie. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów został, bowiem przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców, którymi byli: Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Huzelach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy Parafii MBNP, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Warsztat Terapii Zajęciowej Koło PSOUU w Tarnobrzegu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.

Składamy serdeczne podziękowania CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

W załączeniu fotorelacja oraz krótki reportaż z wydarzenia wyemitowany 03.12.2016 roku w TVP Rzeszów.

Trzecie spotkanie sieciujące podkarpackiej sieci współpracy PES

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej  obyło się w dniu 01.12.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych i podmiotów je wspierających z województwa podkarpackiego, moderator spotkania Pan Tomasz Ziobro oraz przedstawiciel ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników spotkania tematem wiodącym było szczegółowe omówienie prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych.  Pan Tomasz Ziobro, będący jednocześnie prawnikiem praktykiem przedstawił najistotniejsze kwestie prawa spółdzielczego, w tym: kompetencji poszczególnych organów spółdzielni jak Walnego Zgromadzenia, Rady Spółdzielczej oraz Zarządu, a także praw i obowiązków z nich wynikających.

W kolejnej części spotkania wspólnie dyskutowano o pomyśle utworzenia zamkniętej grupy na Facebook pod nazwą: Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej, której obejmowała będzie następujący zakres: wzory przykładowych statutów spółdzielni w tym dla osób fizycznych i dla osób prawnych; uchwały niezbędne do powołania spółdzielni, wzory druków do KRS; zakładka sprzedam, odstąpię, zamienię; informacje o spotkaniach; informacje z ROPS, w tym link do grupy na Facebook’u; artykuły dotyczące branży spółdzielców socjalnych; problemy spółdzielni – forum dyskusyjne, samopomoc w rozwiązywaniu problemów.

W trakcie spotkania dyskutowano również o miejscu spotkań Sieci PES w przyszłym roku. Spółdzielcy są też zainteresowani informacjami o konkursach OWES i ich ofertą projektową (linki do stron OWES, konkursów). Uczestnicy spotkań sieciujących są zainteresowani również, aby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ogłaszanych zamówieniach publicznych stosował klauzule społeczne dla PES. Ponadto w trakcie spotkania pojawiła się propozycja zorganizowania spotkania opłatkowego.

Pod koniec spotkania przedstawicielka ROPS podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniach i zaprosiła na kolejne w przyszłym roku.