ŚWIĄTECZNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W dniu 03 grudnia w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów odbył się Świąteczny Kiermasz Produktów Ekonomii Społecznej!! Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ten niezwykły, bo mikołajkowy okres, mieszkańcy województwa podkarpackiego mieli niepowtarzalną okazję kupić świąteczne prezenty, ozdoby i inne wyroby wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej czy centrum integracji społecznej.
Podczas kiermaszu można było poczuć atmosferę świąt. Nie zabrakło również gościa specjalnego czyli Świętego Mikołaja, który częstował najmłodszych pysznymi cukierkami i wręczał prezenty.

Kolejna edycja Kiermaszu, tym razem o tematyce bożonarodzeniowej pokazała, iż tego typu przedsięwzięcia sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Ciepła atmosfera sprzyjała głównemu celowi wydarzenia czyli promocji ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu. Kiermasz przekonał klientów, że w podmiotach ekonomii społecznej mogą powstawać produkty wysokiej jakości, starannie wykończone, atrakcyjne dla konsumentów.  Fakt, że wielu odwiedzających zdecydowało się w sobotę na społecznie odpowiedzialne zakupy, wybierając świąteczne ozdoby i prezenty dla bliskich na stoiskach podmiotów ekonomii społecznej, nastraja bardzo optymistycznie. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów został, bowiem przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców, którymi byli: Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Huzelach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu przy Parafii MBNP, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Warsztat Terapii Zajęciowej Koło PSOUU w Tarnobrzegu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.

Składamy serdeczne podziękowania CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.

W załączeniu fotorelacja oraz krótki reportaż z wydarzenia wyemitowany 03.12.2016 roku w TVP Rzeszów.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PRODUKTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego na Świąteczny Kiermasz Produktów Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 03 grudnia 2016, w godzinach 10.00-17.00, w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Na kiermaszu zaprezentują się Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne z województwa podkarpackiego. Zakupić będzie można ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki, kartki, choinki, szopki, ceramikę artystyczna, wyroby z filcu, wikliny oraz serwety.

Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj.
Każde dziecko podczas spotkania ze Świętym Mikołajem będzie mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Rodzice, którzy będą chcieli, aby ich dziecku prezent wręczył Mikołaj, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie  czekał na dzieci od 10.00-17.00.

Tutaj znajdziesz świąteczne inspiracje i pomysły na prezent!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasz zorganizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

plakat

X Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

Już 15 listopada 2016 po raz 10 odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Tegoroczna konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa” odbędzie się w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Program obejmuje:

Prezentacje wyzwań dla przedsiębiorców społecznych widziane ich oczami, wręczenie wyróżnienia „Kawał dobrej roboty”, dla organizacji korzystającej z preferencyjnych pożyczek ES Funduszu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które osiągnęły największe oddziaływanie społeczne, panel z udziałem zaproszonych gości dotyczący roli jaką dla ekonomii społecznej przewiduje Strategia Zrównoważonego Rozwoju, czy narzędzia przewidziane w KPRES działają, jakie innowacje pozwolą przedsiębiorstwom społecznym w Polsce lepiej się rozwijać i przezwyciężać trudności.

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej są finansowane ze środków Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Organizator : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa

Seminarium „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

Seminarium „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, że seminarium pn. „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej” są organizowane w ramach projektu pozakonkursowego, pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Terminy seminariów:

14.11.2016,
28.11.2016

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Hetman, przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie,
w godzinach od 9 do 16.45 (8 h – jednodniowe).

Udział w seminariach jest bezpłatny. Informacje na temat seminarium, można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

Załączniki:

I Gala konkursu „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” oraz znaku jakości ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” za nami!!!

W dniu 27 października 2016 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się Gala podsumowującą konkurs zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. Podczas Gali nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów znaku jakości „Zakup prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. W uroczystości udział wzięli przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele władz lokalnych, Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych.

(więcej…)

Zaproszenie do udziału w Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 03.12.2016 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA w Rzeszowie.
(więcej…)

Wolne miejsca na wizytę studyjną – województwo małopolskie w terminie 15-17.11.2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wizytę studyjną  – województwo małopolskie w terminie 15-17 listopada 2016r.

Przypominamy, że udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

W wizycie mogą wziąć udział pracownicy, członkowie  spółdzielni socjalnych z województwa podkarpackiego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13 – Renata Skrabska.

Do pobrania:

Trzecie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz WTZ

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 19.10.2016 r. w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 20 osób, trener-moderator i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki finansowania działalności ZAZ, możliwości uzyskania dotacji  ze środków krajowych i unijnych na działalność ZAZ, również w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie prowadził Pan Witold Ekielski, reprezentujący grupę MPD jako trener/moderator spotkania sieciującego. Zgodnie z preferencjami uczestników spotkania sieciującego ZAZ omawiane były źródła finansowania działalności ZAZ oraz najważniejsze składowe każdego wniosku, w tym prawidłowe konstruowanie celów, prawidłowy opis działania, zakresu wsparcia, diagnozy, wskaźników, rezultatów.

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła przybliżenia uczestnikom spotkania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i omówienia najważniejszych dokumentów strategicznych. W związku z tym omówione zostały rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych, koszty pośrednie i bezpośrednie, wkład własny pieniężny i niepieniężny, zlecanie usług merytorycznych, wynagrodzenie personelu, cross-financing.

Omówiony został Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w kontekście możliwości aplikowania o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Osi VIII Integracji społecznej, poszczególnych działań w ramach Osi VIII, które mogą być realizowane przez ZAZ, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki, limity i ograniczenia itp. Następnie trener przybliżył przedstawicielom ZAZ uczestniczącym w spotkaniu inne możliwości poszukiwania źródeł dofinansowania – m.in. działania  w ramach POWER, w  tym także na innowacje społeczne.

Następnie uczestnicy określili również zakres tematyczny na czwarte spotkanie sieciujące w dniu 30.11.2016 r.

(więcej…)

Gala podsumowującą konkurs pn.: „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizuje Galę podsumowującą konkurs pn.: „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”. Podczas Gali nastąpi również prezentacja i certyfikacja znakiem promocyjnym „ZAKUP PROSPOŁECZNY” wyróżnione podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.
Gala odbędzie się 27 października 2016 roku o godz. 10.00 w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie.
Ilość miejsc ograniczona. Udział w gali bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie telefoniczne (17) 850 83 21 do 25.10.2016 roku.
W załączeniu PROGRAM GALI

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMINARIUM ZAKLADANIE CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do zgłaszania swojego udziału w seminarium pn. „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Seminaria są organizowane w ramach projektu pozakonkursowego, pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwe TERMINY udziału:
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
28.11.2016

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Hetman, przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie, w godzinach od 9 do 16.45 (8 h).

W celu zgłoszenia udziału, należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie obecności na odpowiedni termin i przesłać wypełnione dokumenty skanem na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. Udział w seminariach jest bezpłatny. Regulamin udziału dostępny jest na stronie www.es.rops.rzeszow.pl, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

ZAŁĄCZNIKI: