ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONKURSIE PODKARAPCKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 7 września 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia  i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej” 

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 6 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Konkursie, proszę o zapoznanie się
z Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

 

Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Lipiec 2021 r.

Do pobrania:

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW PODKARPACKICH MISTRZOSTW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ!

Uczniowie z Brzozowa, Przemyśla i Jarosławia Mistrzami podkarpacia w zarządzaniu wirtualnymi przedsiębiorstwami społecznymi!

W dniach 10 – 11 czerwca 2021 roku odbył się finał Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. O tytuł najlepszego zespołu uczniowskiego na podkarpaciu walczyło 8 zespołów uczniowskich wyłonionych spośród 61 zakwalifikowanych do konkursu. Podczas finału młodzi menedżerowie zarządzali wirtualnymi przedsiębiorstwami  społecznymi – agencjami eventowymi podejmując realistyczne decyzje biznesowe i testując różne strategie wprowadzenia usług na rynek, jednocześnie zapoznając się z tematem przedsiębiorczości społecznej ekonomii społecznej.

Podczas finału zespołom uczniowskim została udostępniona rozbudowana wersja symulacji Agencja eventowa. Oprócz decyzji biznesowych, w ramach prowadzonego wirtualnego przedsiębiorstwa społecznego zespoły podejmowały także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mogli między innymi decydować o: zakupie karmy dla schroniska dla zwierząt, przekazaniu pieniędzy na cele charytatywne, zakupie zabawek dla domu dziecka czy wyeliminować opakowania plastikowe.

“Podczas rozgrywki zaskoczyła mnie mnogość czynników wpływających na efektywne działanie firmy. Wzbogaciłem się o nowe umiejętności dotyczące analizy sytuacji i podejmowania na jej podstawie szybkich i trafnych decyzji. Uważam, że najważniejszym elementem tworzącym firmę są ludzie. Przede wszystkim należy dbać o swój wizerunek w oczach pracowników, klientów i innych przedsiębiorców.” – mówi Kamil Morawski, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Wydaje mi się, że przedsiębiorstwa skupiające się na celach społecznych i środowiskowych mają ogromną szansę odnieść sukces na rynku. Podejmowane przez nie akcje CSR’owe z pewnością są pomocne w zdobywaniu klientów i sponsorów.” – dodaje.

Przebieg mistrzostw

Konkurs podzielony był na 3 etapy. Pierwszy to specjalne szkolenie dla uczniów pozwalające poznać im zasady gry i możliwości symulatorów biznesowych i treści związane
z przedsiębiorczością społeczną. Drugi etap to trwająca ponad miesiąc uczniowska rozgrywka eliminacyjna prowadzona przez Internet. Podczas tej części każdy zespół musiał podejmować decyzje biznesowe w tygodniowych okienkach decyzyjnych. Uczniowie w ramach mistrzostw zarządzali agencjami eventowymi. Trzecim etapem jest finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych zespołów z eliminacji. W finale udział wzięli uczniowie z Brzozowa, Przemyśla, Rzeszowa, Przeworska, Krosna, Łańcuta, Jarosławia.

Zwycięzcy i nagrody

Oprócz cennego doświadczenia, które wirtualni menedżerowie zdobyli w trakcie rozgrywki, każdy z finalistów otrzymał nagrody rzeczowe. Były to m. in. tablety, czytniki ebooków, słuchawki czy książki o tematyce biznesowej.

Wyniki finału

Poniżej przedstawiamy 3 najlepsze zespoły wirtualnych przedsiębiorców społecznych:

  1. Zespół Hello Party – Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie Członkowie zespołu: Martyna Buczkowicz, Partycja Bok, Daniel Błażejowski, Opiekun: Elżbieta Leń;
  2. Zespół Wiola Events – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
    Członkowie zespołu: Paweł Maciejowski, Andrzej Nowak, Gabriela Chrapek, Opiekun: Wioletta Hawaj;
  3. Zespół Żaby – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu Członkowie zespołu: Jakub Walewicz, Michał Paluch, Nikodem Szymuś, Opiekun: Dorota Czepiel.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ o charakterze reintegracyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Podkarpackiej sieci WTZ o charakterze reintegracyjnym na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Microsoft Teams w dniu 30.06.2021 r. o godz. 09.00. Tematem spotkania będzie: Współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ. Jak zmieniać ich postawy i angażować do współpracy na rzecz uczestników WTZ”. Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pani Joanna Dejko.

Powyższy temat zostanie omówiony na trzech spotkaniach w trybie online. Łączna liczba godzin na spotkania sieciujące wynosi 12 godz. (3 spotkania po 4 h);

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2021 r., terminy kolejnych spotkań zostaną uzgodnione na spotkaniu sieciującym dla WTZ.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 25.06.2021 r. do godz. 15.30 na adres e–mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl. Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym w 2020 roku nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego ale  powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt
e-mailowy do dnia 25.06.2021 r.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest także prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i odesłanie skanu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl – tylko w przypadku gdy ktoś nie uczestniczył w spotkaniach sieciujących w 2020 r. Bardzo proszę o wysłanie pocztą tradycyjną oryginału dokumentu (Deklaracji Uczestnictwa) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. W załączniku pn. „Minimalne wymagania sprzętowe”  znajdują się informację o  minimalnych wymaganiach sprzętowych jakie powinien posiadać komputer, minimalnych wymaganiach dotyczących parametrów łącza sieciowego  niezbędnych do uczestnictwa w spotkaniach sieciujących online, a także rodzaju komunikatora za pośrednictwem, którego będzie prowadzone spotkanie online w ramach sieci.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 ZAŁĄCZNIKI:

Rekrutacja na seminaria w trybie on line

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza rekrutacje na seminaria w trybie on line.

Do kogo skierowane są seminaria: do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników ich jednostek organizacyjnych zainteresowanych ww. tematami oraz do podmiotów ekonomii społecznej.

Seminaria:

  1. „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie w oparciu o zasoby lokalne” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:

I grupa – 28 czerwca 2021 r.( godz. 10 – 13) i 29 czerwca 2021 r. (godz.10 – 13)

II grupa – 1 lipca 2021 r. (godz. 10 – 13)  i 2 lipca 2021 r. (godz. 10 – 13)

Zakres tematyczny:

Tworzenie w gminie klimatu do rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej zasoby lokalne, tradycje, dziedzictwo, produkty lokalne; Identyfikowanie zasobów, które mogą mieć potencjał do rozwoju przedsiębiorczości (m.in. produkty regionalne, walory turystyczne); Praca z mieszkańcami, animacja środowiska lokalnego w celu pobudzenia potencjału mieszkańców gminy (jak animować lokalna społeczność, metody, dobre praktyki); Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej dających zatrudnienie mieszkańcom gminy (formy prawne i możliwości pozyskania dofinansowania).

Seminaria poprowadzi Pani Karolina Jarosz

PROGRAM


  1. „Zmiana Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a aspekty społeczne”
    – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:

I grupa – 20.09-21.09.2021 r.

II grupa – 27.09-28.09.2021 r. 

Zakres tematyczny:

Najważniejsze zmiany w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych; Klauzule społeczne i aspekty społeczne w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, elektronizacja zamówień a zamówienia społecznie odpowiedzialne.

Seminaria poprowadzi Pani Karolina Jarosz

PROGRAM


  1. „Lokalne programy deinstytucjonalizacji usług społecznych” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h.

Terminy:

I grupa 13.10. -14.10.2021

II Grupa  20.10. -21.10.2021 r.

Zakres tematyczny:

Definicja usług świadczonych w społeczności lokalnej, definicja deinstytucjonalizacji; Przesłanki przejścia ku usługom świadczonym na poziomie lokalnym w świetle ogólnoeuropejskich i krajowych wytycznych; Założenia i cele deinstytucjonalizacji usług społecznych; Kierunki rozwoju usług społecznych i wyzwania z tym związane, rola podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji; Rodzaje usług społecznych podlegających deinstytucjonalizacji; Opracowanie
i wdrażanie lokalnej strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych; Szczegółowe zasady dotyczące opracowania dokumentów programowych; Identyfikacja zasobów i potencjału lokalnego; Diagnoza; Uspołecznienie procesów decyzyjnych; Organizacja prac nad opracowaniem programu; Zgodność
z innymi dokumentami programowymi;  Możliwe źródła finansowania lokalnego programu deinstytucjonalizacji.

Seminaria poprowadzi Pan Piotr Buczek

PROGRAM


Wszystkie seminaria on line będę realizowane przy użyciu komunikatora Microsft Teams
(Wymagania sprzętowe poniżej w załączniku). Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają link do seminarium 
(będą musiały także wypełnić najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenie o zapoznaniu z wymaganiami sprzętowymi).

Seminaria są bezpłatne.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w miejscu NAZWA WSPARCIA, wpisać nazwę seminarium i terminy, które Państwa interesują (można wpisać więcej niż 1 temat), wypełniony formularz przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub skanem na adres a.kret@rops.rzeszow.plnajpóźniej do dnia 18.06.2021 r. (w przypadku terminów czerwcowych i lipcowych).

Liczba miejsc na seminariach jest ograniczona.

UWAGA!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

 ZAŁĄCZNIKI:

Wszelkie pytania dotyczące seminariów oraz specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

Serdecznie zapraszamy do udziału

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Czerwiec 2021 r.

Do pobrania:

W najbliższych dniach poznamy finalistów konkursu Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, które są realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Uczniowie podkarpackich szkół ponadpodstawowych konkurują ze sobą prowadząc przedsiębiorstwa społeczne – agencje eventowe. Po pięciu wirtualnych miesiącach zmagań ponad połowa firm generuje zyski w swojej działalności. Rywalizacja na każdym z 7 wirtualnych rynków jest bardzo zacięta. Na obecną chwilę nie można jednoznacznie wskazać faworytów do finału.

Konkurs został zorganizowany w celu edukowania i promowania ekonomii społecznej wśród młodzieży. Ekonomia społeczna przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Rys. 1 – Skumulowana karta wynikówSkumulowana karta wyników

Uczestnicy konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmują decyzje mające wpływ na lokalną społeczność w ramach symulacji, za co otrzymują punkty. Właściciele przedsiębiorstw społecznych w ramach symulacji mają możliwość zatrudniania osób wykluczonych, zaopatrywania się u dostawców lokalnych czy też przeznaczania zysków na organizację pikników rodzinnych czy wsparcie domu dziecka. Wskaźniki działań CSR w symulacji w tym zakresie są na wysokim poziomie (89% wirtualnych przedsiębiorstw społecznych przeznacza swoje środki na działalność pro społeczną.)

Rys.2 – Zestawienie finansoweZestawienie finansowe

Finalistów konkursu poznamy już 04.06.2021, a finałowa rozgrywka zostanie przeprowadzona on-line podczas dwudniowej batalii w dniach 10-11 czerwca 2021.

 

Organizatorami konkursu są: Podkarpacka Ekonomia Społeczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe.
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Patronat medialny: TVP 3 Rzeszów, Nowiny 24, Nowiny, Polskie Radio Rzeszów.

RELACJA Z KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ Z OKAZJI DNIA MAMY!

Po rocznej przerwie, w minioną sobotę tj. 22 maja odbył się Kiermasz Ekonomii Społecznej z okazji Dnia Mamy. Stoiska z rękodziełem, dekoracjami oraz wyrobami regionalnymi wypełniły Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów.

Nasz Kiermasz stał się już tradycją gromadzącą wystawców i odwiedzających go mieszkańców Podkarpacia. W tym roku na kiermaszu swoje produkty oferowały: Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Starej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku, Fundacja Podaruj Miłość, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 PSONI Koło w Krośnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Zakład Aktywności Zawodowej w Wolin Żyrakowskiej, Spółdzielnia Socjalna „Radość” z Jasła, Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Fundacja BEE LIFE .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie dziękuje wystawcom za zapewnienie wyjątkowego asortymentu, a mieszkańcom naszego województwa za liczne przybycie i dokonanie świadomych zakupów u społecznych przedsiębiorców.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej:

KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ z okazji Dnia Mamy!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia  na wyjątkowy Kiermasz Ekonomii Społecznej z okazji Dnia Mamy!

Kiermasz odbędzie się 22 maja 2021 roku, w godz. 10.00-17.00, w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

W ofercie wysokiej jakości wyroby ceramiczne, z filcu oraz drewna wykonane przez podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne. Tutaj znajdziesz wyjątkowy prezent dla swojej mamy.

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackimw latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Plakat: Kiermasz Ekonomii Społecznej z okazji Dnia Mamy

Plakat: Kiermasz Ekonomii Społecznej z okazji Dnia Mamy