AKTUALNOŚCI

Rekrutacja na seminaria w trybie on line

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza rekrutacje na seminaria w trybie online.

Do kogo skierowane są seminaria: do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników ich jednostek organizacyjnych zainteresowanych ww. tematami oraz do podmiotów ekonomii społecznej.

Seminaria:

  1. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym także zamówieniach powyżej 130 tys. zł” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 01 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 02 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)
II grupa – 09 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 10 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Klauzule społeczne oraz pozostałe aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Seminaria poprowadzi Pan Mirosław Ciołek.


  1. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 13 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 14 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)
II grupa – 21 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 22 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Zlecanie zadań samorządowych w polskim prawie, modele zlecania. Zlecanie realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowych. Inicjatywa lokalna. Kryteria i uzasadnienie wyboru trybu kontraktowania zadań publicznych – kiedy zamówienie publiczne, kiedy zlecenie realizacji zadania publicznego? Zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Zlecanie usług społecznych.

Seminaria poprowadzi Pan Piotr Buczek


  1. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej” seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 6 wrzesień 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 7 wrzesień 2022 (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Wprowadzenie do zagadnienia społecznej odpowiedzialności administracji. Kontekst CSR w Polsce. Prawo administracyjne a realizacja społecznej odpowiedzialności administracji. Tworzenie sprzyjających warunków do podejmowania zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obszary społecznej odpowiedzialności: ochrona środowiska, polityka społeczna, ekonomia społeczna, polityka senioralna. Budowanie strategii społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Przełożenie strategii na konkretne działania. Najpopularniejsze działania społecznej odpowiedzialności administracji. Współpraca, partnerstwa z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej na rzecz realizacji społecznej odpowiedzialności administracji. Zamówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul i aspektów społecznych jako ważny element realizacji polityki społecznie odpowiedzialnej; Dobre praktyki.

Seminaria poprowadzi Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz


  1. „Wioski tematyczne szansą na rozwój ekonomii społecznej” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 20 wrzesień 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 21 wrzesień 2022 (godz. 9.00-12.00)

Zakres tematyczny: Wioski tematyczne jako interpretacja turystyki dziedzictwa. W poszukiwaniu tożsamości z regionem. Proces tworzenia i powstawania wiosek tematycznych. Wioski tematyczne a komercjalizacja usług turystycznych. Biznes plan wioski tematycznej- czyli jak zrobić, żeby zarobić. Ekonomia społeczna- „Biznes z ludzką twarzą”. Praca warsztatowa nad konkretnymi wioskami tematycznymi.

Seminaria poprowadzi Pani Karolina Jarosz


Wszystkie seminaria online będę realizowane przy użyciu komunikatora Microsft Teams (Wymagania sprzętowe poniżej w załączniku). Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają link do seminarium (będą musiały także wypełnić najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenie o zapoznaniu z wymaganiami sprzętowymi).

Seminaria są bezpłatne.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w miejscu NAZWA WSPARCIA, wpisać nazwę seminarium i terminy, które Państwa interesują (można wpisać więcej niż 1 temat), wypełniony formularz przesłać w formie skanu na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 27.05.2022 r.

Liczba miejsc na seminariach jest ograniczona.

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI:

Wszelkie pytania dotyczące seminariów oraz specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Agnieszka Guzior

Serdecznie zapraszamy do udziału

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla WTZ  pn. „Animacja podczas zajęć terapeutycznych w WTZ – inicjowanie oryginalnych i bezkosztowych pomysłów możliwych do zastosowania w WTZ” Spotkanie odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala konferencyjna, II piętro), które poprowadzą Pani Magdalena Dec oraz Pani Małgorzata Grabek z Centrum Socjo – Pedagogicznego „Team” w Rzeszowie. Trenerzy posiadają bogate doświadczenie z zakresu animacji, pedagogiki oraz aktywizacji nowych metod pracy w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas dwóch spotkań sieciujących w trybie stacjonarnym (4h) w godzinach od 10 do14. Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony 28.04.2022 r.

Zakres tematyczny spotkania dla podkarpackiej sieci WTZ obejmuje:

zaprezentowanie sprawdzonych i bezkosztowych narzędzi animacyjnych, które można zastosować podczas zajęć terapeutycznych w WTZ, budowanie relacji z uczestnikiem, kreatywne uruchamianie potencjału ludzi z niepełnosprawnością podczas zajęć terapeutycznych.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15.30 na adres
e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 25.04.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Ekonomia społeczna w praktyce, czyli Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

Przed nami 2 edycja konkursu ekonomicznego – Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej z wykorzystaniem branżowych symulacji biznesowych. W konkursie wezmą udział uczniowie szkół średnich z województwa podkarpackiego, którzy będą się wcielać się w role współwłaścicieli wirtualnych firm. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o. w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Celem konkursu jest promocja idei ekonomii społecznej, działalności przedsiębiorstw społecznych oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
z województwa podkarpackiego. W czasie rozgrywki eliminacyjnej gracze będą zakładać biura podróży i podejmować realne decyzje biznesowe.

Rekrutacja do drugiej edycji konkursu trwała od 21 marca do 10 kwietnia. O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Tym razem w grze weźmie udział 61 zespołów z 37 szkół. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.

Startujemy już we wtorek 19.04.2022 o godz. 14:00 konferencją otwierającą Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, podczas której zostanie przedstawiona idea przedsięwzięcia i jego plan na najbliższe tygodnie.

W trakcie konferencji głos zabiorą:

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Laura Starowiejska – Założycielka Fundacji Lanka, przedsiębiorstwa społecznego
Wojciech Pitura – Prezes Zarządu Revas Sp. z o.o.

Plan konferencji – do pobrania

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich uczestników mistrzostw, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tematem przedsiębiorczości społecznej.

W trakcie konferencji pojawią kluczowe informacje na temat przebiegu konkursu.

Data: 19.04.2022 (wtorek)

Godzina: 14:00 – 15:30 Link do konferencji:

Więcej informacji o konkursie, regulamin konkursu, materiały oraz harmonogram rund decyzyjnych na stronie https://revas.pl/pmps/

Dla zwycięzców zaplanowano atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz roczny abonament dla szkoły zwycięskiego zespołu na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Plakat promujący – do pobrania

RELACJA Z WIELKANOCNEGO KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W minioną sobotę tj. 9 kwietnia odbył się Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej. Piękne stoiska z rękodziełem artystycznym, dekoracjami wielkanocnymi oraz wypiekami świątecznymi wypełniły Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów, gdzie od rana panowała świąteczna atmosfera i unosił się cudowny zapach świątecznych ciast. Kiermasz Ekonomii Społecznej jest już wieloletnią tradycją, gdzie Podmioty Ekonomii Społecznej mogą przedstawić swoje wyroby i podzielić się nimi z mieszkańcami podkarpacia.

W tym roku na kiermaszu swoje produkty oferowały: Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie,  Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Różance, Zakład Aktywności Zawodowej „RADOŚĆ”
w Dębicy, Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, Spółdzielnia Socjalna „RADOŚĆ” z Jasła, Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project, Spółdzielnia Socjalna „Dobry Dzień”, Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie dziękuje wystawcom udział w kiermaszu i zapewnienie wyjątkowego asortymentu, a mieszkańcom Województwa Podkarpackiego za liczne przybycie i wsparcie przedsiębiorstw społecznych.

 Na kolejny, tym razem bożonarodzeniowy kiermasz zapraszamy w sobotę 3 grudnia 2022 roku. Do zobaczenia!

WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia  na Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej.

Tegoroczny Kiermasz odbędzie się 09 kwietnia 2022 roku, w godz. 10.00-17.00, w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

W ofercie znajdą się wypieki i potrawy świąteczne, wysokiej jakości wyroby ceramiczne, z filcu oraz drewna wykonane przez podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne. Tutaj znajdziesz wyjątkowe ozdoby i dekoracje wielkanocne!

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Serdecznie zapraszamy!

 Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackimw latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Trwa nabór wystawców na WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który  odbędzie się 09.04.2022 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu,
a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. W związku z tym, że będzie się on odbywał w okresie wielkanocnym, prosimy aby asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Kiermasz odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS
Rzeszów, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 30.03.2022 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 17 850 79 23. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Do pobrania:

 

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo z zakresu Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego (praktycznego) w obszarze:

 Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

 Z doradztwa mogą korzystać pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane przez eksperta, na terenie województwa podkarpackiego w siedzibie zainteresowanego podmiotu. Istnieje również możliwość korzystania z doradztwa mailowego, telefonicznego lub z doradztwa świadczonego on line za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby zainteresowane doradztwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  druku zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą (do pobrania poniżej) i przesłanie na adres a.kret@rops.rzeszow.pl.

USŁUGA DORADZTWA ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE (realizowana będzie do 16.12.2022 r.). Liczba godzin doradczych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Doradztwa udziela Pani Joanna Zaremba

 Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania.

 W sprawach realizowanego doradztwa można kontaktować się  drogą mailową na adres a.kret@rops.rzeszow.pl  i pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt.

Do pobrania:

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 przyjęty!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 28.12.2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XLIII/733/21 przyjął Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej dla województwa podkarpackiego, wskazującym cele główne, szczegółowe oraz kierunki działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Za jego opracowanie odpowiedzialny był Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz powołana w tym celu odpowiednia grupa robocza, w skład której weszli również inni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. Cały proces opracowania Programu wspierany również był przez ekspertów projektu realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II.

Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania Programu ROPS w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania.

Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z podmiotami ekonomii społecznej gotowy!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie pt. „Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r. (757 KB, PDF)

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania, jakie zostało przeprowadzone przez ROPS w Rzeszowie w zakresie współpracy podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Głównym celem badania było pogłębienie stanu wiedzy na temat współpracy urzędów miast i gmin województwa podkarpackiego z PES, raport zawiera analizę danych pozyskanych za pomocą kwestionariusza. Ankietę skierowano do 160 gmin z województwa podkarpackiego, pełne odpowiedzi uzyskano od 91 – co stanowiło nieco ponad 57% wszystkich Gmin w woj. podkarpackim.

Badanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!!!

Nowa publikacja: „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”. (1 072 KB, PDF)

 Publikacja została przygotowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022. Autorem jest Pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

 Publikacja skierowana jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niej korzystać również podmioty ekonomii społecznej, inni potencjalni wykonawcy zamówień publicznych oraz przedstawiciele służb kontrolujących zamówienia publiczne samorządów terytorialnych. Znajdziecie w niej Państwo wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze społecznymi zamówieniami publicznymi, opisana została ich istota, geneza, podstawy prawne oraz dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu społecznych zamówień publicznych w Polsce. Istotną częścią publikacji jest opis poszczególnych, przewidzianych prawem rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, z których mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej.

Opis każdego rozwiązania zawiera informacje o podstawie prawnej, jego istocie, warunkach stosowania, korzyściach społecznych, które pozwala osiągać oraz podmiotach, których omawiane rozwiązanie dotyczy.

W publikacji znajdują się również informacje o instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które ułatwiają stosowanie aspektów społecznych, a także przykłady stosowania aspektów społecznych w konkretnych postępowaniach, dotyczące zamówień realizowanych w większości przez podmioty ekonomii społecznej