Konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęte!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych podkarpackim sektorem ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu programowego dla województwa podkarpackiego – Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024. Konsultacje trwają do dnia 26.11.2021 r. włącznie, uwagi do dokumentu można składać za pomocą tabeli (która znajduje się poniżej niniejszej wiadomości) na piśmie w sekretariacie ROPS w Rzeszowie lub przesyłając tabelę pocztą elektroniczną na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Po przeprowadzonych konsultacjach dokumentu ROPS w Rzeszowie poda do wiadomości publicznej informację o ich przebiegu razem z zestawieniem uwag, które wpłynęły w ramach trwania konsultacji.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr  17 850 83 21 lub 17 850 79 23.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!

Do pobrania:

IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej za nami!!!

18 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie po raz czwarty mieliśmy okazję spotkać się na Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej. To coroczne wydarzenie dające możliwość rozmowy o ekonomii społecznej w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.

W tym roku tematem przewodnim była nowa jakość systemu usług społecznych, który daje szansę na ich rozwój oraz zwiększenie dostępności i efektywność ich świadczenia. Ważnym elementem tego systemu są organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Podczas konferencji zaprezentowali się znamienici prelegenci:

 • Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pani Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pan prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
  w Warszawie,
 • Pani dr Joanna Lizut – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,
 • Pani prof. Teresa Zbyrad – Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
  w Warszawie
 • Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W drugiej części IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej odbyła się Gala konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021, podczas której ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów w czterech kategoriach.

W kategorii Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura w Budach Głogowskich, wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Pięć Plus ze Stalowej Woli.

Najbardziej przyjazne ekonomii społecznej samorządy w województwie podkarpackim w województwie podkarpackim to Gmina Adamówka oraz Gmina Żyraków.

Tytuł Animator ekonomii społecznej przypadł Pani Helenie Karaś ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, a wyróżnienie Pani Marioli Kądzielawie z Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy.

Dwa podmioty otrzymały ex aequo tytuł Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać również nagrodę specjalną za wyjątkową działalność i promowanie kultury lasowickiej jako dziedzictwo kulturowe naszego regionu dla Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega.

Była to już 6 edycja konkursu, a jego celem jest nagrodzenie samorządów, przedsiębiorstw społecznych, animatorów, podmiotów ekonomii społecznej, które w szczególny sposób swoimi działaniami przyczynią się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Oddział w Rzeszowie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Prezentacje:

REKRUTACJA NA SPOTKANIA REGIONALNE ONLINE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
w latach 2020-2022” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 zaprasza na spotkania regionalne online w obszarze budowania partnerstw na rzecz realizacji usług społecznych (4h).

Spotkania będą poświęcone rozwojowi i promocji usług społecznych jako nowych metod działania w zakresie aktywizacji, wspierania partnerskiej współpracy pomiędzy JST a Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES). Uczestnicy spotkań dowiedzą się jakie są zadania samorządu
w obszarze realizacji usług społecznych, jak przygotować diagnozę w zakresie zapotrzebowania na usługi społeczne i jak nawiązać współpracę pomiędzy JST i PES w zakresie dostarczania tego typu usług. Spotkania będą się odbywać w trzech terminach:

 • 03.11.2021 r. – dla powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;
 • 08.11.2021 r. – dla powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
 • 15.11.2021 r. – dla powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego.

Osoby z niewymienionych wyżej powiatów także mogą zapisać się na spotkanie regionalne
w wybranym przez siebie terminie.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.

Spotkania są bezpłatne.

 Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpisać termin, który Państwa interesuje.  Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 25.10.2021 r.

Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Wszelkie pytania dotyczące spotkań, można kierować pod numer telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt oraz na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl.

 ZAŁĄCZNIKI:

Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

W dniu 8 października br. odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Ponad 160 osób (studentów i pracowników naukowych uczelni) mogło wysłuchać przygotowanych prelekcji, wykładów, prezentacji dobrych praktyk oraz zobaczyć film prezentujący podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, przygotowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej i Karpacką Grupę Filmową.

Uczestników przywitał dr inż. Maciej Milczanowski – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce oraz Pani Barbara Krawczyk kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania przekazujemy pracownikom naukowym uczelni, zaangażowanym z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizację konferencji: Pani dr Annie Kołomycew, Pani dr Katarzynie M. Cwynar oraz Pani dr Ewie Kubejko-Polańskiej.

Składamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów: Pana dr Ryszarda Skrzypca, Pana Rafała Gużkowskiego, Pani Ilony Duszy-Rzeszowskiej, Pani dr Katarzyny M. Cwynar, Pani dr Anny Kołomycew, Pani dr Ewy Kubejko-Polańskiej, Pani dr Marty Kawy oraz studentom koła naukowego -Pani Katarzynie Szpyrce i Panu Wojciechowi Skuza.

IV PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w 18 października 2021 r. Rzeszowie w Hotelu Hilton Garden Inn, Aleja Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów.

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne oraz prezentacja dobrych praktyk. Forum połączone będzie z Galą Konkursu Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej.

W 2021 roku tematem przewodnim Forum będzie nowa jakość usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas Forum głos zabiorą Justyna Pawlak Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS i Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRIPS, prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele jednostek organizacyjnych JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 14.10.2021 r.

Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość parkowania na bezpłatnym parkingu zewnętrznym (liczba miejsc ograniczona), oraz parkingu podziemnym galerii Millenium Hall

Dojazd:

 • z dworca PKP, PKS autobus MPK nr 0B – wsiadamy na Plac Kilińskiego 01 – jedziemy
  5 przystanków – wysiadamy na Rejtana Millenium Hall 07. Autobus kursuje średnio co 10 min.

Specjalne potrzeby uczestnika konferencji m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku
z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt 

Zaproszenie na konferencję: „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaprasza studentów i pracowników naukowych na konferencję „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”.

Konferencja odbędzie się 8 października 2021 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim w budynku A0 przy ul. Pigonia 1. Rejestracja na konferencję o godzinie 9.30, start o godzinie 10.00.

W programie m.in. prezentacja dobrej praktyki przedsiębiorstwa społecznego, pokaz specjalny filmu „Śladami Podkarpackiej Ekonomii Społecznej” wraz z komentarzem reżysera oraz wystąpienia wykładowców i studentów dotyczące ekonomii społecznej, kooperatyzmu i inicjatyw społecznych. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.  Więcej informacji pod nr tel. 17 850 79 23.

Przyjdź i zobacz jak działa ekonomia społeczna!

Do pobrania:

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego i kujawsko pomorskiego w terminie 22 – 24.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020 – 2022” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego i kujawsko pomorskiego w terminie 22 – 24.09.2021 r.

Przewidzianych jest 25 miejsc na wizytę studyjną, ilość miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności planuje się objęcie wsparciem projektowym przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, ponieważ  wizyta studyjna odbywa się w ramach sieciowania podkarpackiej sieci ZAZ o charakterze reintegracyjnym, w drugiej kolejności będą brani pod uwagę przedstawiciele pozostałych podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach
2020-2022”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w  wizycie studyjnej oraz do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje
w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15.30.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne. Program wizyty studyjnej zostanie przesłany wyłącznie do osób zakwalifikowanych drogą elektroniczną na podane przez Państwa adresy e-mail w Formularzu Zgłoszeniowym na pięć dni przed planowanym wyjazdem (wyjazd
na wizytę studyjną będzie odbywać się z Rzeszowa).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONKURSIE PODKARAPCKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 7 września 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia  i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej” 

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 6 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Konkursie, proszę o zapoznanie się
z Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2021 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

 

Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW PODKARPACKICH MISTRZOSTW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ!

Uczniowie z Brzozowa, Przemyśla i Jarosławia Mistrzami podkarpacia w zarządzaniu wirtualnymi przedsiębiorstwami społecznymi!

W dniach 10 – 11 czerwca 2021 roku odbył się finał Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. O tytuł najlepszego zespołu uczniowskiego na podkarpaciu walczyło 8 zespołów uczniowskich wyłonionych spośród 61 zakwalifikowanych do konkursu. Podczas finału młodzi menedżerowie zarządzali wirtualnymi przedsiębiorstwami  społecznymi – agencjami eventowymi podejmując realistyczne decyzje biznesowe i testując różne strategie wprowadzenia usług na rynek, jednocześnie zapoznając się z tematem przedsiębiorczości społecznej ekonomii społecznej.

Podczas finału zespołom uczniowskim została udostępniona rozbudowana wersja symulacji Agencja eventowa. Oprócz decyzji biznesowych, w ramach prowadzonego wirtualnego przedsiębiorstwa społecznego zespoły podejmowały także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mogli między innymi decydować o: zakupie karmy dla schroniska dla zwierząt, przekazaniu pieniędzy na cele charytatywne, zakupie zabawek dla domu dziecka czy wyeliminować opakowania plastikowe.

“Podczas rozgrywki zaskoczyła mnie mnogość czynników wpływających na efektywne działanie firmy. Wzbogaciłem się o nowe umiejętności dotyczące analizy sytuacji i podejmowania na jej podstawie szybkich i trafnych decyzji. Uważam, że najważniejszym elementem tworzącym firmę są ludzie. Przede wszystkim należy dbać o swój wizerunek w oczach pracowników, klientów i innych przedsiębiorców.” – mówi Kamil Morawski, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Wydaje mi się, że przedsiębiorstwa skupiające się na celach społecznych i środowiskowych mają ogromną szansę odnieść sukces na rynku. Podejmowane przez nie akcje CSR’owe z pewnością są pomocne w zdobywaniu klientów i sponsorów.” – dodaje.

Przebieg mistrzostw

Konkurs podzielony był na 3 etapy. Pierwszy to specjalne szkolenie dla uczniów pozwalające poznać im zasady gry i możliwości symulatorów biznesowych i treści związane
z przedsiębiorczością społeczną. Drugi etap to trwająca ponad miesiąc uczniowska rozgrywka eliminacyjna prowadzona przez Internet. Podczas tej części każdy zespół musiał podejmować decyzje biznesowe w tygodniowych okienkach decyzyjnych. Uczniowie w ramach mistrzostw zarządzali agencjami eventowymi. Trzecim etapem jest finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych zespołów z eliminacji. W finale udział wzięli uczniowie z Brzozowa, Przemyśla, Rzeszowa, Przeworska, Krosna, Łańcuta, Jarosławia.

Zwycięzcy i nagrody

Oprócz cennego doświadczenia, które wirtualni menedżerowie zdobyli w trakcie rozgrywki, każdy z finalistów otrzymał nagrody rzeczowe. Były to m. in. tablety, czytniki ebooków, słuchawki czy książki o tematyce biznesowej.

Wyniki finału

Poniżej przedstawiamy 3 najlepsze zespoły wirtualnych przedsiębiorców społecznych:

 1. Zespół Hello Party – Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie Członkowie zespołu: Martyna Buczkowicz, Partycja Bok, Daniel Błażejowski, Opiekun: Elżbieta Leń;
 2. Zespół Wiola Events – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
  Członkowie zespołu: Paweł Maciejowski, Andrzej Nowak, Gabriela Chrapek, Opiekun: Wioletta Hawaj;
 3. Zespół Żaby – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu Członkowie zespołu: Jakub Walewicz, Michał Paluch, Nikodem Szymuś, Opiekun: Dorota Czepiel.