AKTUALNOŚCI

Wesołych Świąt

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga”

Obraz autorstwa https://pl.freepik.com/

 
Z przyjemnością informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w dniu 16.02.2024 r. podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

 W ramach projektu przewidziano szereg działań, w tym koordynację Ekonomii Społecznej w regionie poprzez:

 1. Koordynację prac Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, czyli działania koordynacyjne na poziomie regionalnym dotyczącym Ekonomii Społecznej w tym tworzenie dokumentów strategicznych/programowych na poziomie regionu.
 2. Zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze Ekonomii Społecznej, przede wszystkim rozwiązań wynikających z zapisów ustawy o Ekonomii Społecznej.
 3. Działania na rzecz rozwoju zaangażowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze Ekonomii Społecznej, w tym działania upowszechniające rozwiązania przewidziane w ustawie o Ekonomii Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem gmin zagrożonych degradacją społeczną oraz miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.
 4. Sieciowanie i współpraca z OWES, ukierunkowująca działania OWES na osiąganie celów rozwojowych, wynikających z Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym w zakresie realizacji przez PS funkcji reintegracji społecznej i zawodowej oraz sieciowanie OWES.
 5. Udział w procesie akredytacji OWES tj. udział ROPS w procesie weryfikacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jakości usług świadczonych przez OWES na terenie Województwa Podkarpackiego.
 6. Działania na rzecz zwiększenia aktywności Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze zatrudnienia socjalnego i działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego.
 7. Działania służące budowaniu marki ES i jej promocji w oparciu o zakres ES wskazany w nowej ustawie.

W związku z realizacją projektu przewidzieliśmy mnóstwo interesujących działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców.  Już wkrótce podzielimy się z Państwem naszymi planami dlatego też serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB oraz strony internetowej www.rops.rzeszow.pl.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 814 628,41zł, z następujących źródeł:

 1. a) ze środków europejskich w kwocie 27 078 631,36 zł
 2. b) ze środków dotacji celowej w kwocie 5 735 997,05 zł

Do zobaczenia. Więcej szczegółów już wkrótce!

RELACJA Z KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej to coroczne wydarzenie, które jest jedną z inicjatyw Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapoczątkowaną w 2016 roku. Celem Kiermaszu jest promocja idei ekonomii społecznej. Kiermasz to niebywała okazja do zobaczenia efektów pracy uczestników zakładów aktywności zawodowych, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy innych podmiotów ekonomii społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie chce pokazać mieszkańcom Podkarpacia, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

W tym roku Kiermasz odbył się 2 grudnia w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Na Kiermaszu w tym wyjątkowym bożonarodzeniowym czasie można było zakupić między innymi ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, niepowtarzalne świąteczne dekoracje, bożonarodzeniowe smakołyki, potrawy czy też prezenty ręcznie wykonane przez ludzi o niezwykłych umiejętnościach i wrażliwości artystycznej reprezentujących podkarpackie podmioty ekonomii społecznej.

Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W tym roku swoją ofertę zaprezentowało 20 wystawców:

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ORZECHÓWCE
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W ROPCZYCACH
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROPCZYCACH
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ BARANÓW SANDOMIERSKI
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 1 PSONI KOŁO W KROŚNIE
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ RÓŻANKA
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZGŁOBNIU
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BOBROWEJ WOLI PRZY STOWARZYSZENIU „RADOŚĆ” W DĘBICY
MEKO SP. Z O.O.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ STARA WIEŚ
STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ USTRZYKI DOLNE
FUNDACJA CEGIEŁKA DLA ROZWOJU
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RADOŚĆ”
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY RZESZOWSKIM TOWARZYSTWIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CHAŁUPKACH
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PSONI RYMANÓW ZDRÓJ
GASTRONOMIA ZZA ZASANIA
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ RUDNIK NAD SANEM
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Dziękujemy Wystawcom za udział i przygotowanie produktów a naszym partnerom – CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w organizacji wydarzenia.

Dziękujemy również naszym partnerom medialnym: TVP Oddział w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej

Zapraszamy na Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 2 grudnia w godzinach 10:00-17:00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Celem Kiermaszu jest promocja idei ekonomii społecznej. Kiermasz to niebywała okazja do zobaczenia efektów pracy uczestników zakładów aktywności zawodowych, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy innych podmiotów ekonomii społecznej.

Na kiermaszu będzie można zakupić m.in.:

 • ozdoby świąteczne,
 • kartki,
 • wyroby gastronomiczne,
 • wyroby cukiernicze,
 • wyjątkowe prezenty świąteczne dla bliskich m.in.: ceramikę, świeczki, biżuterie, rękodzieło artystyczne wykonane przez uczestników podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.

Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez Wystawców.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów,
TVP Oddział w Rzeszowie
.

Serdecznie zapraszamy!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Bożonarodzeniowym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 02.12.2023 r. w godzinach 10:00 – 17:00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców. Kiermasz odbywał się będzie w okresie bożonarodzeniowym, dlatego prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl do dnia 22.11.2023 r. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na kiermasz decydować będzie data wpływu zgłoszenia.

W przypadku większej liczby chętnych Wystawców niż miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu otrzymają Państwo po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku pytań, potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny 17 850 83 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

 

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku przyjęty!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że z dniem 30 października 2023 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 536/11248/23 przyjął Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej dla województwa podkarpackiego, wskazującym cele główne, szczegółowe oraz kierunki interwencji i działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Program został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt programu został skierowany do konsultacji społecznych oraz uzyskał pozytywna opinię Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

Do pobrania:

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE REGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO 2030 ROKU.

W dniu 18.10.2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

W załączeniu publikujemy protokół z przebiegu konsultacji.

Do pobrania:

Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej

W dniu 18 października 2023 r. odbyło się Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Sabina Południak – przewodnicząca Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście.

Celem Forum było wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów w osiąganiu ich misji, promowanie wartości społecznych oraz budowanie trwałego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, co podkreślali w swoich przemówieniach zaproszeni goście.

Dodatkowym elementem uświetniającym wydarzenie był koncert w wykonaniu młodzieży – stypendystów programu wspierania młodzieży uzdolnionej – „Nie zagubić talentu”. Wystąpili Maja Banicka i Jakub Fiołek.

 Podczas Forum wręczono nagrody w trzech konkursach:

 • Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”,
 • Nagroda „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”,
 • Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu  w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Inicjatorem i organizatorem konkursu pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W tym roku jest to już ósma edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie podmiotów ekonomii społecznej i samorządów, które w szczególny sposób realizują misję społeczną oraz przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W 2023 roku Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Skierowana do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie podkarpackim.

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Skierowana do gmin i powiatów z województwa podkarpackiego wspierających rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji wyłoniła Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W KATEGORII I: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”  nominowani zostali:

 1. Fundacja Lucky-ski
 2. Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”
 4. G&G Sp. z o.o.
 5. H&M URBAN Sp. z o.o.
 6. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
 7. „Za górą” Sp. z o.o.
 8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MAKS”
 9. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 10. „Za-bawni” Sp. z o. o.
 11. Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”
 12. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project
 13. Fundacja LANKA

W KATEGORII II: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” nominowani zostali:

 1. GMINA TRYŃCZA
 2. GMINA PRZEWORSK
 3. GMINA MIASTO DĘBICA
 4. GMINA KAMIEŃ
 5. GMINA MIASTO KROSNO
 6. GMINA SĘDZISZÓW MŁP.

W kategorii I – „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” zwyciężyła Fundacja LANKA a wyróżnienie dostała Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”.

NAGRODĘ SPECJALNĄ ze względu na szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz propagowania rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”.

W kategorii II – „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” zwyciężyła GMINA KAMIEŃ a wyróżnienie otrzymała GMINA PRZEWORSK.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego i ma charakter cykliczny. Został zainicjowany w 2015 r.                              

Nagrody w poszczególnych kategoriach trafiły do:

Kategoria: Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa – „Podkarpacki Bank Żywności”;

Wyróżnienie trafiło do: „Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ”;

Kategoria: Kultura i tożsamość narodowa – „Stowarzyszenie Damy i Huzary”;

Wyróżnienie otrzymała: Fundacja Artystyczna GA MON;

Kategoria: Nauka, edukacja i środowisko – „Fundacja Młodych Liderów”;

Wyróżnienie trafiło do: „Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej”;

Kategoria: Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój – „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk”;

Wyróżnienie otrzymało przedsiębiorstwo społeczne „G&G Sp. z o.o.”;

Kategoria: Sport, turystyka, rekreacja – „Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”;

Wyróżnienie otrzymała „Akademia Karate Tradycyjnego”.

W konkursie: Wolontariusz Roku nagrody otrzymali:

Pierwsze miejsce: Katarzyna Ożóg-Bąk z Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie.

Drugie miejsce: Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem,

Trzecie miejsce przypadło Annie Tołpa zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni z miejscowości Dobcza , w gminie Adamówka, powiat przeworski.

Miejsca na podium w konkursie: Koordynator wolontariatu wyglądają następująco:

Pierwsze miejsce – Dorota Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, powiat bieszczadzki.

Drugie miejsce –  Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski

Trzecie miejsce – Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce, gmina Bircza

Przyznano w tym roku również 3 wyróżnienia, które otrzymali:

 1. Łukasz Kominko z KGW w Dobczy, w gminie Adamówka, powiat przeworski, w kategorii Koordynatora Roku;
 2. Dawid Korab z Fundacji Lucky Ski w Ustjanowej, gmina Ustrzyki Dolne, w kategorii Wolontariusz Roku,
 3. Barbara Potocka z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu, powiat Niżański, w kategorii Wolontariusz Roku.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień, goście spotkania obejrzeli interesujący pokaz strojów z okresu XIX wieku w wykonaniu Stowarzyszenia Damy i Huzary z Przemyśla.

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej.

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przekazuję zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej.

Forum połączone będzie z wręczeniem nagród w konkursach „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”, „NGO Wysokich Lotów”, a także Wolontariusz Roku oraz koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13 października br. na adres e-mail: forum@podkarpackie.pl

 

 

Konsultacje społeczne RPRES WP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pod nazwą „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

Uwagi, propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać do dnia 18.10.2023 roku na formularzu konsultacji społecznych RPRES WP drogą e-mailową na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając wypełniony formularz na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Osobą uprawnioną do udzielania odpowiedzi na pytania dot. RPRES WP jest pani Aleksandra Bochenek-Rzucidło, pracownik ROPS w Rzeszowie, nr tel. 17 850 83 21, adres e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl.

Załączniki: