Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” « Ekonomia Społeczna

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga”

Dodano 13 marca 2024
Obraz autorstwa https://pl.freepik.com/

 
Z przyjemnością informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w dniu 16.02.2024 r. podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

 W ramach projektu przewidziano szereg działań, w tym koordynację Ekonomii Społecznej w regionie poprzez:

  1. Koordynację prac Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, czyli działania koordynacyjne na poziomie regionalnym dotyczącym Ekonomii Społecznej w tym tworzenie dokumentów strategicznych/programowych na poziomie regionu.
  2. Zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze Ekonomii Społecznej, przede wszystkim rozwiązań wynikających z zapisów ustawy o Ekonomii Społecznej.
  3. Działania na rzecz rozwoju zaangażowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze Ekonomii Społecznej, w tym działania upowszechniające rozwiązania przewidziane w ustawie o Ekonomii Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem gmin zagrożonych degradacją społeczną oraz miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze.
  4. Sieciowanie i współpraca z OWES, ukierunkowująca działania OWES na osiąganie celów rozwojowych, wynikających z Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym w zakresie realizacji przez PS funkcji reintegracji społecznej i zawodowej oraz sieciowanie OWES.
  5. Udział w procesie akredytacji OWES tj. udział ROPS w procesie weryfikacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jakości usług świadczonych przez OWES na terenie Województwa Podkarpackiego.
  6. Działania na rzecz zwiększenia aktywności Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze zatrudnienia socjalnego i działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego.
  7. Działania służące budowaniu marki ES i jej promocji w oparciu o zakres ES wskazany w nowej ustawie.

W związku z realizacją projektu przewidzieliśmy mnóstwo interesujących działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców.  Już wkrótce podzielimy się z Państwem naszymi planami dlatego też serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB oraz strony internetowej www.rops.rzeszow.pl.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 814 628,41zł, z następujących źródeł:

  1. a) ze środków europejskich w kwocie 27 078 631,36 zł
  2. b) ze środków dotacji celowej w kwocie 5 735 997,05 zł

Do zobaczenia. Więcej szczegółów już wkrótce!