Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „PODKARPACKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2024”

Konsultacje społeczne projektu programu pn. „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024” zostały przeprowadzone na mocy Uchwały nr 323/6452/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2021 r. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju konsultacje trwały 35 dni, rozpoczęły się w dniu 21 października 2021 r., natomiast ich zakończenie przypadło na dzień 26 listopada 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały skierowane do szerokiego grona odbiorców, przeprowadzono je w następujących formach:

 1. publikacja projektu programu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 2. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu na piśmie w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 3. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu za pomocą stosownej tabeli
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.

Do pobrania:

ŚWIĄTECZNE KIERMASZE EKONOMII SPOŁECZNEJ!

04 grudnia oraz 18 grudnia br. zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia na Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów w godzinach od 10.00-17.00. Organizatorem kiermaszu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Będzie to świetna okazja do zakupu wyjątkowych prezentów świątecznych dla bliskich wykonanych przez uczestników podkarpackich warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy spółdzielni socjalnych. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie – prawdziwy Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10.00-17.00.

Przyjdź i poczuj magię zbliżających się Świąt!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, promuje ideę ekonomii społecznej. Chce pokazać mieszkańcom Podkarpacia, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci branżowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej.

Spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci branżowej pn. „Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej” poprowadzi dla Państwa Pani Paulina Ograbisz, Prezeska zarządu WSS PANATO, założycielka ogólnopolskiego konsorcjum produkcyjnego PANATO Bag, ekspertka w zakresie marketingu i sprzedaży. Spotkanie podzielone jest na dwa spotkania w trybie online w dniach 8 i 9 grudnia 2021 r. w godz. 09.00 – 13.00 za pomocą komunikatora Microsoft Teams..

Zakres tematyczny spotkań sieciujących dla podkarpackiej sieci branżowej obejmuje:

omówienie definicji oferty handlowej, struktury oferty handlowej, metod poszukiwania klienta, zwiększenia sprzedaży, wspólne przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej dotyczącej wybranej usługi, podzielenie się doświadczeniami zawodowymi przez trenera spotkania.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 06.12.2021 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy do dnia 06.12.2021 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS.

Spotkanie sieciujące dla sieci CIS/KIS podzielone jest na dwa spotkania w trybie stacjonarnym. Pierwsze spotkanie pn. „Wypracowanie modelu/schematu postępowania z osobą uzależnioną w ramach sieci CIS/KIS” odbędzie się 25 listopada w godzinach 09.00-12.00. Spotkanie dla Państwa poprowadzi pani Patrycja Cyran – pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Drugie spotkanie będzie kontynuacją oraz poszerzeniem tematu podjętego na pierwszym spotkaniu
pn.  Dialog motywujący w kontekście walki z uzależnieniem w ramach sieci CIS/KIS”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada br. w godzinach 09.00-15.00 Osoba prowadzącą będzie Pani Paulina Tumidajewicz – pedagog, psychoprofilaktyk z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Spotkania odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, piętro -1.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących dla CIS/KIS obejmuje: omówienie prawnych aspektów walki z nałogiem wynikających z ustawy, nowoczesne standardy leczenia uzależnień na bazie jednostek finansowanych z NFZ, możliwości leczenia osób uzależnionych na NFZ (pomoc w dotarciu do placówek leczenia uzależnień) konstruktywna rozmowa z osobą uzależnioną, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, skuteczne narzędzia motywujące osoby uzależnione na podstawie doświadczeń zawodowych, wsparcie w trakcie wychodzenia z nałogu, trwania terapii.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 23.11.2021 r. do godz. 15.30 na adres
e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy do dnia 23.11.2021 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

– W przypadku wystąpienia obostrzeń, nagłych nieprzewidzianych sytuacji, których Wykonawca nie mógł przewidzieć związanych z obecną sytuacja epidemiologiczną
w kraju spotkania sieciujące odbędą się w trybie online.

 

Załączniki:

 

 

Nabór wystawców na Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Świątecznych Kiermaszach Ekonomii Społecznej. Kiermasze odbędą się w dwóch terminach: 04.12.2021 roku oraz 18.12.2021 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszów każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców. W związku z tym, że będą się one odbywać w okresie bożonarodzeniowym, prosimy aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszach ES jest bezpłatny. Wydarzenia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w Kiermaszach proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 25.11.2021 roku. W formularzu należy zaznaczyć termin, na który się Państwo zgłaszają, istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch Kiermaszach. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona, potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu otrzymają Państwo po zakończeniu rekrutacji. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Listopad 2021 r.

Do pobrania:

Konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęte!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych podkarpackim sektorem ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu programowego dla województwa podkarpackiego – Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024. Konsultacje trwają do dnia 26.11.2021 r. włącznie, uwagi do dokumentu można składać za pomocą tabeli (która znajduje się poniżej niniejszej wiadomości) na piśmie w sekretariacie ROPS w Rzeszowie lub przesyłając tabelę pocztą elektroniczną na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Po przeprowadzonych konsultacjach dokumentu ROPS w Rzeszowie poda do wiadomości publicznej informację o ich przebiegu razem z zestawieniem uwag, które wpłynęły w ramach trwania konsultacji.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr  17 850 83 21 lub 17 850 79 23.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!

Do pobrania:

IV Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej za nami!!!

18 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie po raz czwarty mieliśmy okazję spotkać się na Podkarpackim Forum Ekonomii Społecznej. To coroczne wydarzenie dające możliwość rozmowy o ekonomii społecznej w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.

W tym roku tematem przewodnim była nowa jakość systemu usług społecznych, który daje szansę na ich rozwój oraz zwiększenie dostępności i efektywność ich świadczenia. Ważnym elementem tego systemu są organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Podczas konferencji zaprezentowali się znamienici prelegenci:

 • Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pani Bogumiła Dertkowska – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Pan prof. Mirosław Grewiński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
  w Warszawie,
 • Pani dr Joanna Lizut – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,
 • Pani prof. Teresa Zbyrad – Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Pan Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
  w Warszawie
 • Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W drugiej części IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej odbyła się Gala konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2021, podczas której ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów w czterech kategoriach.

W kategorii Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura w Budach Głogowskich, wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Pięć Plus ze Stalowej Woli.

Najbardziej przyjazne ekonomii społecznej samorządy w województwie podkarpackim w województwie podkarpackim to Gmina Adamówka oraz Gmina Żyraków.

Tytuł Animator ekonomii społecznej przypadł Pani Helenie Karaś ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, a wyróżnienie Pani Marioli Kądzielawie z Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy.

Dwa podmioty otrzymały ex aequo tytuł Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej: Centrum Integracji Społecznej w Dębicy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać również nagrodę specjalną za wyjątkową działalność i promowanie kultury lasowickiej jako dziedzictwo kulturowe naszego regionu dla Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega.

Była to już 6 edycja konkursu, a jego celem jest nagrodzenie samorządów, przedsiębiorstw społecznych, animatorów, podmiotów ekonomii społecznej, które w szczególny sposób swoimi działaniami przyczynią się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Oddział w Rzeszowie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizujący projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Prezentacje:

REKRUTACJA NA SPOTKANIA REGIONALNE ONLINE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
w latach 2020-2022” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 zaprasza na spotkania regionalne online w obszarze budowania partnerstw na rzecz realizacji usług społecznych (4h).

Spotkania będą poświęcone rozwojowi i promocji usług społecznych jako nowych metod działania w zakresie aktywizacji, wspierania partnerskiej współpracy pomiędzy JST a Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES). Uczestnicy spotkań dowiedzą się jakie są zadania samorządu
w obszarze realizacji usług społecznych, jak przygotować diagnozę w zakresie zapotrzebowania na usługi społeczne i jak nawiązać współpracę pomiędzy JST i PES w zakresie dostarczania tego typu usług. Spotkania będą się odbywać w trzech terminach:

 • 03.11.2021 r. – dla powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;
 • 08.11.2021 r. – dla powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
 • 15.11.2021 r. – dla powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego.

Osoby z niewymienionych wyżej powiatów także mogą zapisać się na spotkanie regionalne
w wybranym przez siebie terminie.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.

Spotkania są bezpłatne.

 Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpisać termin, który Państwa interesuje.  Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 25.10.2021 r.

Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Wszelkie pytania dotyczące spotkań, można kierować pod numer telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt oraz na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl.

 ZAŁĄCZNIKI:

Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

W dniu 8 października br. odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Ponad 160 osób (studentów i pracowników naukowych uczelni) mogło wysłuchać przygotowanych prelekcji, wykładów, prezentacji dobrych praktyk oraz zobaczyć film prezentujący podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, przygotowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej i Karpacką Grupę Filmową.

Uczestników przywitał dr inż. Maciej Milczanowski – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce oraz Pani Barbara Krawczyk kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania przekazujemy pracownikom naukowym uczelni, zaangażowanym z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizację konferencji: Pani dr Annie Kołomycew, Pani dr Katarzynie M. Cwynar oraz Pani dr Ewie Kubejko-Polańskiej.

Składamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów: Pana dr Ryszarda Skrzypca, Pana Rafała Gużkowskiego, Pani Ilony Duszy-Rzeszowskiej, Pani dr Katarzyny M. Cwynar, Pani dr Anny Kołomycew, Pani dr Ewy Kubejko-Polańskiej, Pani dr Marty Kawy oraz studentom koła naukowego -Pani Katarzynie Szpyrce i Panu Wojciechowi Skuza.