Ekonomia Społeczna

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE REGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DO 2030 ROKU.

W dniu 18.10.2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

W załączeniu publikujemy protokół z przebiegu konsultacji.

Do pobrania:

Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej

W dniu 18 października 2023 r. odbyło się Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

W wydarzeniu wzięli udział marszałek województwa Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jerzy Jęczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Sabina Południak – przewodnicząca Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście.

Celem Forum było wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów w osiąganiu ich misji, promowanie wartości społecznych oraz budowanie trwałego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, co podkreślali w swoich przemówieniach zaproszeni goście.

Dodatkowym elementem uświetniającym wydarzenie był koncert w wykonaniu młodzieży – stypendystów programu wspierania młodzieży uzdolnionej – „Nie zagubić talentu”. Wystąpili Maja Banicka i Jakub Fiołek.

 Podczas Forum wręczono nagrody w trzech konkursach:

 • Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”,
 • Nagroda „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”,
 • Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu  w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Inicjatorem i organizatorem konkursu pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W tym roku jest to już ósma edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie podmiotów ekonomii społecznej i samorządów, które w szczególny sposób realizują misję społeczną oraz przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

W 2023 roku Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Skierowana do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie podkarpackim.

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Skierowana do gmin i powiatów z województwa podkarpackiego wspierających rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji wyłoniła Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W KATEGORII I: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”  nominowani zostali:

 1. Fundacja Lucky-ski
 2. Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”
 4. G&G Sp. z o.o.
 5. H&M URBAN Sp. z o.o.
 6. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
 7. „Za górą” Sp. z o.o.
 8. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MAKS”
 9. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 10. „Za-bawni” Sp. z o. o.
 11. Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”
 12. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project
 13. Fundacja LANKA

W KATEGORII II: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” nominowani zostali:

 1. GMINA TRYŃCZA
 2. GMINA PRZEWORSK
 3. GMINA MIASTO DĘBICA
 4. GMINA KAMIEŃ
 5. GMINA MIASTO KROSNO
 6. GMINA SĘDZISZÓW MŁP.

W kategorii I – „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” zwyciężyła Fundacja LANKA a wyróżnienie dostała Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”.

NAGRODĘ SPECJALNĄ ze względu na szczególne osiągnięcia i dokonania w działaniach na rzecz propagowania rozwoju podkarpackiej ekonomii społecznej otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus”.

W kategorii II – „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” zwyciężyła GMINA KAMIEŃ a wyróżnienie otrzymała GMINA PRZEWORSK.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego i ma charakter cykliczny. Został zainicjowany w 2015 r.                              

Nagrody w poszczególnych kategoriach trafiły do:

Kategoria: Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa – „Podkarpacki Bank Żywności”;

Wyróżnienie trafiło do: „Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ”;

Kategoria: Kultura i tożsamość narodowa – „Stowarzyszenie Damy i Huzary”;

Wyróżnienie otrzymała: Fundacja Artystyczna GA MON;

Kategoria: Nauka, edukacja i środowisko – „Fundacja Młodych Liderów”;

Wyróżnienie trafiło do: „Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej”;

Kategoria: Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój – „Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk”;

Wyróżnienie otrzymało przedsiębiorstwo społeczne „G&G Sp. z o.o.”;

Kategoria: Sport, turystyka, rekreacja – „Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”;

Wyróżnienie otrzymała „Akademia Karate Tradycyjnego”.

W konkursie: Wolontariusz Roku nagrody otrzymali:

Pierwsze miejsce: Katarzyna Ożóg-Bąk z Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie.

Drugie miejsce: Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem,

Trzecie miejsce przypadło Annie Tołpa zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni z miejscowości Dobcza , w gminie Adamówka, powiat przeworski.

Miejsca na podium w konkursie: Koordynator wolontariatu wyglądają następująco:

Pierwsze miejsce – Dorota Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, powiat bieszczadzki.

Drugie miejsce –  Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski

Trzecie miejsce – Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce, gmina Bircza

Przyznano w tym roku również 3 wyróżnienia, które otrzymali:

 1. Łukasz Kominko z KGW w Dobczy, w gminie Adamówka, powiat przeworski, w kategorii Koordynatora Roku;
 2. Dawid Korab z Fundacji Lucky Ski w Ustjanowej, gmina Ustrzyki Dolne, w kategorii Wolontariusz Roku,
 3. Barbara Potocka z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu, powiat Niżański, w kategorii Wolontariusz Roku.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień, goście spotkania obejrzeli interesujący pokaz strojów z okresu XIX wieku w wykonaniu Stowarzyszenia Damy i Huzary z Przemyśla.

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej.

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przekazuję zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie – Lider Ekonomii Społecznej.

Forum połączone będzie z wręczeniem nagród w konkursach „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”, „NGO Wysokich Lotów”, a także Wolontariusz Roku oraz koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13 października br. na adres e-mail: forum@podkarpackie.pl

 

 

Konsultacje społeczne RPRES WP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pod nazwą „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

Uwagi, propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać do dnia 18.10.2023 roku na formularzu konsultacji społecznych RPRES WP drogą e-mailową na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając wypełniony formularz na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Osobą uprawnioną do udzielania odpowiedzi na pytania dot. RPRES WP jest pani Aleksandra Bochenek-Rzucidło, pracownik ROPS w Rzeszowie, nr tel. 17 850 83 21, adres e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania ze studiów podyplomowych MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania ze studiów podyplomowych MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Więcej informacji na stronie https://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe/menedzer-ekonomii-spolecznej/

UWAGA! Wydłużamy termin przesyłania zgłoszeń do konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej do 21.09.2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem Konkursu jest promocja oraz upowszechnianie ekonomii społecznej, a także wsparcie i rozwój podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z art. 2 pkt. 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej) zarejestrowane w województwie podkarpackim, prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do ROPS w Rzeszowie, w wersji papierowej lub elektronicznej wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu. Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Dokumenty konkursowe są dostępne stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Konkurs „Lider ES” oraz w Aktualnościach.

Na zgłoszenia czekamy do 21.09.2023 r.
Informacja dotyczącą miejsca i terminu ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 17 850 83 21, e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ pn. „Współpraca z mediami w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze reintegracyjnym dla WTZ pn. „Współpraca z mediami w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.”

Spotkanie podzielone zostało na dwie części tj. część merytoryczną ( zawierającą m.in. wprowadzenie do tematyki mediów elektronicznych, narzędzia promocji działań podmiotów ekonomii społecznej, media społecznościowe narzędziem promocji bieżącej działalności) oraz warsztaty autoprezentacji przed kamerą z elementami wystąpień publicznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sala konferencyjna na parterze w dniu 26.06.2023 r. (poniedziałek) godzina 9:00 – czas trwania spotkania 8 godz. dydaktycznych.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy kierowników WTZ o przesyłanie zgłoszeń własnych i/lub oddelegowanych pracowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl do 21.06.2023 r. do godz. 15:00 w treści e-maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zajmowane stanowisko w WTZ.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS oraz ZAZ pn. „Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.15 Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS oraz ZAZ pn. „Zasady naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach działania 7.15 Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.”

W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Omówione zostaną m.in. zasady konkursu, przygotowanie wniosku, kryteria dostępu oraz nowy generator wniosków.

Spotkanie sieciujące odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sala konferencyjna na parterze w dniu 12.06.2023 r. (poniedziałek) godzina 10:00.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy dyrektorów/kierowników CIS/KIS lub ZAZ o przesyłanie zgłoszeń własnych i/lub oddelegowanych pracowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl do 07.06.2023 r. do godz. 15:00 w treści e-maila proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zajmowane stanowisko w CIS/KIS lub ZAZ.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się
w załącznikach do niniejszej informacji.

Do pobrania:

Posiedzenie Podkarpackiego Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES), zorganizowane po wejściu w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej. Uroczystość poprowadzili pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.  Podczas posiedzenia nastąpiło m.in. uroczyste wręczenie aktów powołania członkom PKRES.

W gronie członków Komitetu znalazły się osoby mające wpływ na rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Na posiedzeniu zostały również przedstawione zadania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz najważniejsze elementy organizacyjne pracy Komitetu, w tym harmonogram prac na 2023 rok i diagnoza stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Dokonano wyboru Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także przedstawione zostały informacje dotyczące opracowania i przyjęcia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812 oraz 2140), tj. nie później niż do dnia 30 października 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatów na członków Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W imieniu ROPS w Rzeszowie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w Podkarpackim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. członkami Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej są przedstawiciele:

 1. marszałka województwa;
 2. wojewody;
 3. jednostek samorządu terytorialnego;
 4. podmiotów ekonomii społecznej;
 5. wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego;
 6. związków spółdzielczych;
 7. instytutów badawczych;
 8. uczelni;
 9. związków zawodowych;
 10. organizacji pracodawców.

Do zadań Regionalnego Komitetu należy:

 1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
 3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

  Zgłoszenia kandydatów do Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej należy nadsyłać na załączonym formularzu w terminie do 04 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl – w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do PKRES”. W przypadku kandydata będącego przedstawicielem podmiotów ekonomii społecznej należy dodatkowo załączyć oświadczenie co najmniej 5 podmiotów ekonomii społecznej popierających kandydata na członka Komitetu. W razie pytań i/lub wątpliwości zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 17 850 83 21.

Załączniki: