Spotkania w powiatach w 2019 r. – podsumowanie

W 2019 roku odbyło się siedem z dziewięciu zaplanowanych spotkań powiatowych. Spotkania pn. „Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” prowadzone były przez Pana Marcina Kępę z firmy Lex Economica. Powiaty wytypowane na podstawie analizy powiatów z najmniejszą liczbą podmiotów ekonomii społecznej (diagnoza na podstawie Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020).

28.05.2019 Powiat Niżański – Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju –11 os.
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI – Akademia Innowacji społecznych/Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju –11 os.
05.09 Powiat BRZOZOWSKI – OSP Barycz – 13 os.
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI – Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN, Ustrzyki Dolne – 15 os.
26.09 Powiat JASIELSKI – Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ, Jasło – 15 os.
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie – 14 os.
09.10 Powiat TARNOBRZESKI – Spółdzielnia socjalna KONAR, Tarnobrzeg – 17 os.
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 96 osób

Wszystkie spotkania odbywały się w podmiotach ekonomii społecznej.

Podsumowujące wspólne spotkanie podkarpackich sieci podmiotów  ekonomii społecznej

W dniu 12 grudnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  odbyło się podsumowujące spotkanie podkarpackich sieci podmiotów ekonomii społecznej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

(więcej…)

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej – za nami już 8 edycja tego wyjątkowego wydarzenia!

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbył się 7 grudnia br. w Centrum  Handlowym Plaza Rzeszów. Mieszkańcy Podkarpacia mieli okazję zapoznać się z produktami 26 -ciu podmiotów ekonomii społecznej, które oferowały swoje wyjątkowe wyroby rękodzielnicze, ale także regionalne przysmaki i wypieki. Całość wydarzenia utrzymana w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, co dodatkowo podkreślała obecność na kiermaszu św. Mikołaja wraz z pomocnikiem elfem.

(więcej…)

Wspólne spotkanie opłatkowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na podsumowujące spotkanie opłatkowe podkarpackich sieci podmiotów ekonomii społecznej w dniu
12 grudnia br.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (sala audytoryjna) w godzinach od 10.00-14.00.

Podczas spotkania przedstawimy Państwu założenia dla ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (przedstawiciel Departamentu ESiS, MRPiPS), założenia projektu ROPS Rzeszów w zakresie koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie, a w szczególności powołania sieci branżowej i nowej sieci PES w latach 2020-2023.

Będziemy także gościć ROPS Kraków, który opowie o założeniach projektu „Inkubator Dostępności”. Celem tego projektu jest rozwijanie i testowanie innowacji społecznych, obecnie w temacie dostępności do przestrzeni publicznej (w tym również usług i produktów) dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W ramach projektu poszukiwane są kreatywne osoby, instytucje, podmioty ES, NGO i grupy nieformalne, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązanie problemów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci) w zakresie szeroko pojętej dostępności.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowej działalności oraz wspólnego świętowania.

Świąteczny poczęstunek przygotuje dla Nas Spółdzielnia Socjalna Dębnianka.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 6 grudnia br. na adres e mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które dotychczas nie brały działu w spotkaniach sieci w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim na lata 2018-2019” proszę
o wypełnienie deklaracji uczestnictwa znajdującej
się poniżej w załącznikach i przekazanie jej pracownikowi ROPS Rzeszów na miejscu spotkania opłatkowego.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców Podkarpacia na wyjątkowy świąteczny kiermasz, na którym będzie można kupić ręcznie wykonywane ozdoby i dekoracje świąteczne, choinki, stroiki, kartki świąteczne oraz szeroką gamę świątecznych inspiracji. Kiermasz odbędzie  się 7 grudnia br. w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów w godzinach od 10.00 – 17.00.

Niecodzienny charakter kiermaszu podkreślą wyjątkowi sprzedawcy – uczestnicy podkarpackich warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy spółdzielni socjalnych. Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie – prawdziwy Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10.00 – 17.00.

Czekamy na Was.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, promuje ideę ekonomii społecznej. Chce pokazać mieszkańcom Podkarpacia, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 25.11.2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w  Przedsiębiorstwie Społecznym Lasowiacka Tradycja Sp. z o. o., Pijalnia Piw Niebanalnych „Kadź” w Stalowej Woli. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat „Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji działania przedsiębiorstw społecznych na rynku”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia  20.11.2019r. na adres: j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

 

Załączniki:

Fotorelacja z wizyty studyjnej

Fotorelacja z jednodniowej wizyty studyjnej dla studentów i pracowników naukowych do podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. podkarpackiego w ramach cyklu promującego przedsiębiorczość społeczna „ Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”. Wizyta studyjna odbyła się w dniu 29.10.2019 r.

(więcej…)

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału
Bożonarodzeniowym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 07.12.2019 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców.

W związku z tym, że kiermasz odbywa się w okresie bożonarodzeniowym, prosimy aby Państwa asortyment zawierał także ofertę świąteczną. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia indywidualne stoisko dla każdego wystawcy.
Udział w kiermaszu jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w kiermaszu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 26.11.2019 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Fotorelacja z wizyty studyjnej

Fotorelacja z jednodniowej wizyty studyjnej dla studentów i pracowników naukowych do podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. podkarpackiego w ramach cyklu promującego przedsiębiorczość społeczna „ Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”

(więcej…)

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządów terytorialnych i instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie spotkali się 05 listopada br. podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wraz z dobrymi praktykami współpracy podkarpackich samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, ocena dotychczasowych działań  ośrodków wsparcia ekonomii społecznej to tematy, które zostały poruszone podczas Forum. Pokaz filmów o ekonomii społecznej prowadzony przez Pana Rafała Gużkowskiego ukazał niezwykłe historie ludzi oraz wpływ ekonomii społecznej na ich losy.

(więcej…)