Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Maj 2020 r.

Do pobrania:

Przedłużenie terminu składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Szanowni Państwo,

informujemy że w związku ze stanem epidemii na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020  do 30 czerwca 2020 r. Wręczenie certyfikatów oraz nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej jesienią br. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie.

Zaproszenie do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS, ZAZ oraz WTZ.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Podkarpackiej Sieci WTZ, CIS/KIS oraz ZAZ o charakterze reintegracyjnym na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1) Harmonogram spotkania dla poszczególnych sieci:

  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci WTZ – 17.02.2020 r. godz. 10.00.
  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci CIS/KIS – 18.02.2020. r godz. 10.00
  • Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla sieci ZAZ – 20.02.2020 r. godz. 10.00

Działanie Podkarpackiej sieci WTZ, CIS/KIS oraz ZAZ o charakterze reintegracyjnym ma wspierać merytorycznie uczestników sieci, reagować na najważniejsze zmiany, wyzwania programowe oraz prowadzić dialog społeczny, konsultacje i analizy w regionie. Jednym słowem budować sieć powiązań i kontaktów, a także promować sieć wzajemnej współpracy. Spotkanie organizacyjno – informacyjne będzie doskonałą okazją do omówienia oczekiwań, planu oraz harmonogramu spotkań w bieżącym roku. Zachęcamy do zaangażowania się w prace na rzecz sieci oraz do regularnego uczestnictwa w spotkaniach, w tym w I spotkaniu organizacyjnym! Formularz Zgłoszeniowy na spotkanie sieci znajduje się poniżej. Proszę o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zgłoszenia się do sieci podmiotów ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej w województwie podkarpackim.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłoszenia się do nowo tworzącej się podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej
i cateringowej w województwie podkarpackim
. Spotkania w ramach planowanej sieci branżowej będą miały charakter tematyczny i będą prowadzane przez doświadczonego trenera/moderatora spotkania. Sieć branżowa będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kierunkami dotyczącymi rozwoju branży, dzielenia się wiedzą czy nawiązywania kontaktów. Spotkania mogą zostać wzbogacane wystąpieniami niezależnych ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli innych branż. To idealna okazja, by zdobyć zupełnie nowe doświadczenia i praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu biznesu. Podczas spotkań sieci będziemy prowadzić dyskusję dotyczącą kierunków rozwoju danej branży, zawodu. Spotkanie organizacyjno – informacyjne odbędzie w dniu 24 luty br. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1).

Do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zgłoszenia się do sieci zapraszamy  przedstawicieli wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego o działalności gastronomicznej i cateringowej. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Formularz Zgłoszeniowy na spotkanie sieci znajduje się poniżej. Proszę o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zgłoszenia się do podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w województwie podkarpackim.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zgłoszenie się do  nowo tworzącej się podkarpackiej sieci PES obejmującej spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w województwie podkarpackim. Zgłoszenie do sieci odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesłanie go na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl. Spotkania w ramach planowanej sieci będą miały charakter tematyczny i będą prowadzane przez doświadczonego trenera/moderatora spotkania. Podkarpacka sieć PES będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kierunkami dotyczącymi rozwoju branży, dzielenia się wiedzą czy nawiązywaniem kontaktów. Spotkania mogą zostać wzbogacane wystąpieniami niezależnych ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli innych branż. To idealna okazja, by zdobyć zupełnie nowe doświadczenia i praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu biznesu. Podczas spotkań sieci będzie prowadzona dyskusja dotyczącą kierunków rozwoju danej branży, zawodu. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala szkoleniowa piętro -1).

Do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zapisaniu się do sieci zapraszamy  przedstawicieli spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Luty 2020 r.

Do pobrania:

KOLEJNY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 17.01.2020 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starało się Przedsiębiorstwo społeczne ZALPAK Sp. z o.o. Podmiot zyskał pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 31.01.2020 r. może posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” na oferowane produkty i usługi tj. konfekcjonowanie i sprzedaż folii stretch, folii bąbelkowej, folii termokurczliwej, taśmy pakowej.

 

 

ZALPAK Przedsiębiorstwo społeczne Sp. z o.o.

KONTAKT
37-700 Kuńkowce 8
Tel.: 788 185 362
https://www.zalpak.pl/kontakt
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: konfekcjonowanie i sprzedaż folii stretch, folii bąbelkowej, folii termokurczliwej, taśmy pakowej.

Raporty z badań o stanie podkarpackiej ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma przyjemność zaprezentować raporty z badań stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, które były prowadzone w 2019 r. Dostępne są następujące raporty:

  1. Raport z ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
  2. Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2018.
  3. Raport o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020za rok 2019.

Realizatorem badań była firma: Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko z Warszawy.

Wszystkie raporty dostępne są również w zakładce Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Do pobrania:

Relacja po wizycie studyjnej we Włoszech

W dniach 09 – 13.12.2019 przedstawiciele zespołu ds. koordynacji sektora ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej do Włoch w ramach projektu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”. Podczas 5 intensywnych dni, uczestnicy odwiedzili 3 włoskie miasta: Bolonię, Weronę i Reggio Emilia, w których prężnie funkcjonuje sfera konsorcjów społecznych i przedsiębiorczości społecznej.

Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać nowe rozwiązania w zakresie ekonomii społecznej, tj. funkcjonowanie włoskich przedsiębiorstw i ich konsorcjów czy procesy rewitalizacji, a także brać udział w prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych spółdzielni. Uczestnicy poznali konkretne przykłady działalności podmiotów ekonomii społecznej:

(więcej…)