Konsultacje społeczne RPRES WP « Ekonomia Społeczna

Konsultacje społeczne RPRES WP

Dodano 13 września 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pod nazwą „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do 2030 roku”.

Uwagi, propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać do dnia 18.10.2023 roku na formularzu konsultacji społecznych RPRES WP drogą e-mailową na adres: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając wypełniony formularz na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Osobą uprawnioną do udzielania odpowiedzi na pytania dot. RPRES WP jest pani Aleksandra Bochenek-Rzucidło, pracownik ROPS w Rzeszowie, nr tel. 17 850 83 21, adres e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl.

Załączniki: