Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Dodano 26 lipca 2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach Akcji Pilotażowej realizowanej jako część projektu OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs focusing on the ecosystem for the first line service system, wdrażanego w ramach programu Interreg EUROPE 2014-2020.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, lub osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej,

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od dnia 01.08.2022 r. od godz. 7:00 do dnia 16.08.2022 r. do godz. 13:00.

5 wybranych przez Komisję pomysłów otrzyma wsparcie w przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej na realizację przedstawionego pomysłu. Wskazane elementy wsparcia to:

 • a) 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym;
 • b) Pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii;
 • c) Pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie;
 • d) Pomoc w określeniu nagród dla wpłacających;
 • e) Wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii;
 • f) Wsparcie w trakcie realizowania kampanii;
 • g) Pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii.

Etapy realizowania działań:

 • 01.08.2022 – 16.08.2022 – nabór formularzy z przedstawionymi pomysłami;
 • 17.08.2022 – 25.08.2022 – I etap rekrutacji – ocena pomysłów przez Komisje oraz wybór pomysłów, z potencjałem na prowadzenie kampanii crowdfundingowych;
 • 27.08.2022 – II etap rekrutacji – spotkanie pomysłodawcy z koordynatorem Zespołu Doradczego;
 • 29.08.2022 – 12.09.2022 – podpisanie umowy Uczestnika z Beneficjentem.
 • Druga połowa września 2022 (dokładna data zostanie ustalona) – szkolenie pt „Podstawy crowdfundingu dla Ekonomii Społecznej” dla wybranych Pomysłodawców;
 • 15.09.2022 – 30.11.2022 – przygotowanie i realizowanie wybranych kampanii crowdfundingowych.

Dokumenty zgłodzeniowe do pobrania pod adresem www

Więcej informacji na temat Akcji Pilotażowej udzielą: