Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej

Dodano 28 czerwca 2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. Podstawowym celem konkursu była popularyzacja idei ekonomii społecznej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca otrzymali założyciele wirtualnej firmy Trans-Sibir, którzy wcielili się w rolę współwłaścicieli biura podróży i podejmowali szereg decyzji biznesowych. Zwycięski trzyosobowy zespół tworzyli uczniowie: Bartłomiej Kufel, Wojciech Zachacz i Michał Żmigrodzki. Opiekunem grupy była Pani Urszula Oleszkowicz. Nagrodę w postaci dyplomów oraz tabletów wręczył uczniom Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. Ponadto szkoła otrzymała roczny abonament na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Konkurs zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o.  w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.