PLIKI DO POBRANIA

Dobre praktyki
Folder

AKREDYTACJA OWES

  1. Standardy działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  2. Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015.
  3. Formularz samooceny.
  4. Karta audytu oraz metodologia pomiaru wskaźników efektywnościowych.
  5. Wzór wniosku o akredytację.
  6. Alokacja audytów w ujęciu wojewódzkim.

 
BEZPŁATNE DORADZTWO DLA JST

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą
  3. Regulamin

 

?