Usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne

Centrum Integracji Społecznej W Krośnie
Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
Centrum Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ” NIL” w Kolbuszowej
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Spółdzielnia Socjalna Revital w Rzeszowie
Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport