Centrum Integracji Społecznej w Krośnie « Ekonomia Społeczna

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

DANE KONTAKTOWE

Ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno

Telefon: 13 47 439 04/12, 601 864 327

E-mail: cis@ciskrosno.pl

strona www: ciskrosno.pl

rok rozpoczęcia działalności: 2013

zakres oferowanych usług:

Usługi pomocniczo-gospodarcze

  • w handlu (kasjer, sprzedawca, magazynier, układacz towaru)
  • na produkcji w różnych branżach
  • w administracji (pomoc administracyjna)
  • sprzątanie w firmach/instytucjach
  • w gastronomii (pomoc kuchenna)
  • w hotelarstwie (recepcjonista, pokojowa)
  • i inne

Stacjonarne usługi opiekuńcze:

Dzienny Klub Seniora „CAFFE 60+”
Ks. S. Decowskiego 46, 38-400 Krosno, tel. 601 328 784

Stacjonarne usługi animacyjne dla aktywnych seniorów:

Klub Seniora „Ogród Inspiracji”
A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno, tel. 601 395 207

Wynajem sal na potrzeby szkoleniowe, w tym szkolenia komputerowe.

klienci: firma prywatna, instytucja państwowa,osoby fizyczne