Centrum Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ” NIL”

DANE KONTAKTOWE

Ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

Telefon: 172270258

E-mail: nil@kolbuszowa.pl

strona www: nil.kolbuszowa.pl

rok rozpoczęcia działalności: 2013

zakres oferowanych usług:

Funkcjonowanie w Centrum Integracji Społecznej opiera się na pracy w czterech warsztatach.

1) Warsztat usług leśnych i utrzymania terenów zielonych, w tym usług komunalnych i remontowo-budowlany

2) Warsztat usług opiekuńczo – gastronomicznych,

3) Warsztat usług ogrodniczych, porządkowych i utrzymania czystości oraz usług kurierskich

4) Warsztat handlowy.

Zakres działań poszczególnych warsztatów nie jest realizowany w pełni i będzie uruchamiany w zależności od możliwości Uczestników CIS.

klienci:

DODATKOWE INFORMACJE: 

W 2013 CIS utworzono dla 20 osób a 2014 roku dodano kolejne  10 osób i na chwile obecna CIS w Kolbuszowej liczy 30 osób.