Spotkania w powiatach w 2019 r. – podsumowanie

Dodano 16 grudnia 2019

W 2019 roku odbyło się siedem z dziewięciu zaplanowanych spotkań powiatowych. Spotkania pn. „Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” prowadzone były przez Pana Marcina Kępę z firmy Lex Economica. Powiaty wytypowane na podstawie analizy powiatów z najmniejszą liczbą podmiotów ekonomii społecznej (diagnoza na podstawie Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020).

28.05.2019 Powiat Niżański – Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju –11 os.
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI – Akademia Innowacji społecznych/Schronisko z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju –11 os.
05.09 Powiat BRZOZOWSKI – OSP Barycz – 13 os.
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI – Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN, Ustrzyki Dolne – 15 os.
26.09 Powiat JASIELSKI – Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ, Jasło – 15 os.
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie – 14 os.
09.10 Powiat TARNOBRZESKI – Spółdzielnia socjalna KONAR, Tarnobrzeg – 17 os.
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 96 osób

Wszystkie spotkania odbywały się w podmiotach ekonomii społecznej.