POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 2019

Dodano 14 maja 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019”  zamierza w 2019 roku zrealizować kolejne 9 spotkań w powiatach.

Podczas 4 godzinnych spotkań (10.00.-14.00) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym osobom, instytucjom, grupom, możliwości wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, a towarzyszący nam ekspert przybliży zagadnienie stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SEMINARIUM

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ
28.05 Powiat NIŻAŃSKI
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI
05.09 Powiat BRZOZOWSKI
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI
26.09 Powiat JASIELSKI
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI
09.10 Powiat TARNOBRZESKI
10.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI – odwołano

Uwaga: Spotkanie powiatowe w Ropczycach Odwołane
 Z przykrością informujemy, ze z powodu małego zainteresowania, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie dla powiatu ropczycko sędziszowskiego, które miało się odbyć w dniu 10.10.2019

REGULAMIN (2 683 KB, PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA (19 KB, WORD)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt