REKRUTACJA NA SPOTKANIA REGIONALNE ONLINE « Ekonomia Społeczna

REKRUTACJA NA SPOTKANIA REGIONALNE ONLINE

Dodano 14 października 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
w latach 2020-2022” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 zaprasza na spotkania regionalne online w obszarze budowania partnerstw na rzecz realizacji usług społecznych (4h).

Spotkania będą poświęcone rozwojowi i promocji usług społecznych jako nowych metod działania w zakresie aktywizacji, wspierania partnerskiej współpracy pomiędzy JST a Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES). Uczestnicy spotkań dowiedzą się jakie są zadania samorządu
w obszarze realizacji usług społecznych, jak przygotować diagnozę w zakresie zapotrzebowania na usługi społeczne i jak nawiązać współpracę pomiędzy JST i PES w zakresie dostarczania tego typu usług. Spotkania będą się odbywać w trzech terminach:

  • 03.11.2021 r. – dla powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;
  • 08.11.2021 r. – dla powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
  • 15.11.2021 r. – dla powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego.

Osoby z niewymienionych wyżej powiatów także mogą zapisać się na spotkanie regionalne
w wybranym przez siebie terminie.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.

Spotkania są bezpłatne.

 Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpisać termin, który Państwa interesuje.  Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 25.10.2021 r.

Spotkania będą prowadzone za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Wszelkie pytania dotyczące spotkań, można kierować pod numer telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt oraz na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl.

 ZAŁĄCZNIKI: