Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

Dodano 12 października 2021

W dniu 8 października br. odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Ponad 160 osób (studentów i pracowników naukowych uczelni) mogło wysłuchać przygotowanych prelekcji, wykładów, prezentacji dobrych praktyk oraz zobaczyć film prezentujący podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, przygotowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej i Karpacką Grupę Filmową.

Uczestników przywitał dr inż. Maciej Milczanowski – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce oraz Pani Barbara Krawczyk kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania przekazujemy pracownikom naukowym uczelni, zaangażowanym z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego w organizację konferencji: Pani dr Annie Kołomycew, Pani dr Katarzynie M. Cwynar oraz Pani dr Ewie Kubejko-Polańskiej.

Składamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów: Pana dr Ryszarda Skrzypca, Pana Rafała Gużkowskiego, Pani Ilony Duszy-Rzeszowskiej, Pani dr Katarzyny M. Cwynar, Pani dr Anny Kołomycew, Pani dr Ewy Kubejko-Polańskiej, Pani dr Marty Kawy oraz studentom koła naukowego -Pani Katarzynie Szpyrce i Panu Wojciechowi Skuza.