Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020″

Dodano 28 kwietnia 2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Termin konsultacji: od dnia 28.04.2016 r. do dnia 02 czerwca 2016 r.

Uwagi i wnioski do Projektu można składać na piśmie w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub elektronicznie na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.
Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 02 czerwca 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu wynikających z nich wniosków w terminie do 20 czerwca 2016 r. zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Do pobrania: