POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ « Ekonomia Społeczna

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Dodano 21 września 2018

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019” 
i na podstawie przeprowadzonej diagnozy (wg diagnozy z Podkarpackiego Programu Rozwoju ES 2016 -2020) wytypował 10 powiatów, na terenie których zorganizuje w 2018 r. spotkanie informacyjne dot. m.in. roli ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji.

Podczas 4 godzinnych spotkań (9.30.-13.30) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym instytucjom, grupom, możliwości wsparcia jakie są oferowane w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający na danym terenie.

Dodatkowo będzie nam towarzyszył ekspert, który będzie miał za zadanie przybliżyć Państwu temat włączenia ekonomii społecznej w proces rewitalizacji i powiązania ze sobą tych dwóch sfer.

PROGRAM SEMINARIUM – Ekonomia społeczna w rewitalizacji (14 KB, WORD)

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ
Powiat NIŻAŃSKI 04.10.2018 – miejsce: Rudnik nad Sanem – Centrum Caritas ul. Rzeszowska 35
Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 05.10.2018- miejsce: Ropczyce ul. Grunwaldzka1/3
Powiat BIESZCZADZKI 29.10.2018 – miejsce: Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN ul. Fabryczna 12 38-700 Ustrzyki Dolne
Powiat LESKI 30.10.2018 – miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Orelcu
Powiat TARNOBRZESKI 08.11.2018 – miejsce: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Sandomierska 25, Tarnobrzeg
Powiat PRZEMYSKI  09.11.2018 – miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6
Powiat BRZOZOWSKI 15.11.2018 – miejsce: Brzozów Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczy, Barycz 240
Powiat PRZEWORSKI 16.11.2018 – miejsce: Przeworsk Rezydencja pod Platanem w Zarzeczu
Powiat JASIELSKI 29.11.2018 – miejsce: Jasło Spółdzielnia Socjalna „ Radość” w Jaśle, ul. Staszica 13
Powiat KROŚNIEŃSKI 30.11.2018 – miejsce: Krosno Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, ul. Mickiewicza 31

 

REGULAMIN (5 369 KB, PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA (18 KB, WORD)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt