Nowa publikacja: „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”

Dodano 17 grudnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”. (1 072 KB, PDF)

 Publikacja została przygotowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022. Autorem jest Pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

 Publikacja skierowana jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niej korzystać również podmioty ekonomii społecznej, inni potencjalni wykonawcy zamówień publicznych oraz przedstawiciele służb kontrolujących zamówienia publiczne samorządów terytorialnych. Znajdziecie w niej Państwo wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze społecznymi zamówieniami publicznymi, opisana została ich istota, geneza, podstawy prawne oraz dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu społecznych zamówień publicznych w Polsce. Istotną częścią publikacji jest opis poszczególnych, przewidzianych prawem rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, z których mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej.

Opis każdego rozwiązania zawiera informacje o podstawie prawnej, jego istocie, warunkach stosowania, korzyściach społecznych, które pozwala osiągać oraz podmiotach, których omawiane rozwiązanie dotyczy.

W publikacji znajdują się również informacje o instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które ułatwiają stosowanie aspektów społecznych, a także przykłady stosowania aspektów społecznych w konkretnych postępowaniach, dotyczące zamówień realizowanych w większości przez podmioty ekonomii społecznej