ZNAMY JUŻ PODKARPACKICH LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ROKU 2017!

Dodano 2 listopada 2017

W dniu 27 października b.r. rozstrzygnięty został konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Była to druga edycja konkursu, a jego celem było uhonorowanie osób i organizacji, gmin które działając w obszarze ekonomii społecznej, wspierają ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia. Inicjatorem i organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki, odbyła się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Podczas wydarzenia poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżnione zostały podmioty ekonomii społecznej, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej    w naszym regionie, zgodnie z trzema kategoriami:

I – „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”,

II – „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2017” ,

III – „Animator ekonomii społecznej roku 2017”.

Najlepszym samorządem przyjaznym ekonomii społecznej została Gmina Ustrzyki Dolne, która otrzymała prawo posługiwania się tytułem „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej”, nagrodę odebrała Pani Katarzyna Sekuła, Z-ca Burmistrza. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Strzyżów, dyplom i pamiątkową statuetkę odebrał Burmistrz Strzyżowa – Pan Mariusz Kawa wraz z Panią Dagmarą Preisner, Z-cą Burmistrza.

Kapituła konkursu w Kategorii II przyznała zwycięstwo tarnobrzeskiej Spółdzielni Socjalnej „KONAR”,  nagrodę finansową w wysokości 8 000,00 zł i tytuł „Lidera ekonomii społecznej w województwie podkarpackim roku 2017”, w tej samej kategorii wyróżniona została Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” z Wierzawic i otrzymała czek na 5 000,00 zł.

„Animatorem ekonomii społecznej roku 2017” został Pan Mariusz Urban, jeden z głównych założycieli Spółdzielni Socjalnej „Dębnianka” otrzymując nagrodę finansową w wysokości 3 000,00 zł, wyróżniony został Pan Zbigniew Hanas z Jarosławia, inicjator i założyciel Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „ Z biegiem Sanu do rozwoju” otrzymując nagrodę  w wysokości 2 000,00 zł.

Kapituła postanowiła również przyznać nagrodę specjalną za kreatywne, twórcze i nowoczesne połączenie działalności ekonomicznej i celów społecznych dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” z Chorkówki – nagroda finansowa 2 000 zł, dyplom i statuetka.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnienie odebrali nagrody z rąk Pana Jerzego Jęczmienionka Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pana Jerzego Cyprysia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Patroni medialni: TVP Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.