Trwa nabór wystawców na WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Dodano 23 marca 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który  odbędzie się 09.04.2022 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu,
a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. W związku z tym, że będzie się on odbywał w okresie wielkanocnym, prosimy aby asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Kiermasz odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS
Rzeszów, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 30.03.2022 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 17 850 79 23. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Do pobrania: