TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dodano 6 kwietnia 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Podczas Targów, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Targów,a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Targach ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Targach ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 18.04.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenieo zakwalifikowaniu się do udziału w Targach.

Targi organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania: