SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA JST

Dodano 11 czerwca 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, ze jest już możliwe korzystanie z usług wykwalifikowanych doradców w zakresie:

  1. Wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
  2. Stosowania klauzul społecznych i innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Więcej informacji w zakładce Projekt/Doradztwo