Rekrutacja na „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”

Dodano 9 sierpnia 2022

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w wydarzeniu pn. „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”, które odbędzie się w dniach 31.08.-02.09.2022 r w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” – Susiec (województwo lubelskie).

Forum Inicjatyw Lokalnych to trzydniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiane będą zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, poszukiwania rozwiązań oraz dróg rozwoju dla ekonomii społecznej z zachowaniem specyfiki regionu o podobnej strukturze gospodarczej. Głównym celem FIL jest budowanie spójnej i trwałej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie dobrych praktyk i rozwoju sektora ekonomii społecznej w kraju

W spotkaniu weźmie udział pięć województw Polski Wschodniej: województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Gospodarzem wydarzenia w 2022 roku jest ROPS w Lublinie.

Ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym łącznie 25 osób – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

Zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez stronę Rekrutacja Województwa Podkarpackie FIL najpóźniej do dnia 18.08.2022 r.

Wstępny program Forum Inicjatyw Lokalnych znajduje się na stronie rekrutacji, natomiast szczegółowy program zostanie przekazany osobom które zostaną zakwalifikowane na FIL.

Pierwszy dzień będzie dniem integracyjnym. Proszę ubrać się na sportowo i wygodnie. Na wieczór zaplanowano uroczyste otwarcie, podczas którego województwo podkarpackie zaprezentuje film pt. „Śladami Podkarpackiej Ekonomii Społecznej”.

Tegoroczny FIL będzie realizowany w stylistyce poszanowania tradycji i kultury ludowej
w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zatem na wieczorne uroczyste otwarcie zachęcamy do strojów stylizowanych ludowo i regionalnie oraz do zaprezentowania województwa z wykorzystaniem walorów ludowych i lokalności charakterystycznej dla naszego regionu.

Uczestnictwo w Forum, nocleg oraz transport zapewnia Organizator wydarzenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
17 850 83 21 lub 17 850 79 23.