Rękodzieło, wikliniarstwo

Zakład Aktywności Zawodowej – Stowarzyszenie „Radość” w Woli Żyrakowskiej
Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Jarosławiu
Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie
Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu